Upřesnění k organizaci ŠD

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem upřesňuji organizaci školní družiny.

Školní družina má dvě oddělení. Každé dítě z 2. až 4. ročníku musí být zapsáno pouze do jednoho z nich. Žáci 1. ročníku budou automaticky zařazeni do I. oddělení. Na výběr je I. oddělení s programem Cesta velké matky (K. Janoušek) a II. oddělení s programem Tvoř a poznávej (I. Doubravová). Obě oddělení budou fungovat vždy od 11.15 hodin, hlavní program bude probíhat denně v čase 13.00 – 15.00.

Dále bude k dispozici tzv. doplňkový program, který nese název Hravá družina a povede ho slečna H. Vanišová. V podstatě lze tento program přirovnat ke kroužku s tím rozdílem, že bude fungovat už od začátku září a bude pro děti přihlášené do ŠD bezplatný. Každé dítě ze školní družiny (je jedno, ve kterém oddělení bude přihlášeno) bude tedy mít možnost program slečny Vanišové navštěvovat. A to denně v čase 13.00 – 15.00.

Zájem o doplňkový program budete moci nahlásit v září. Nyní je třeba pouze přihlásit dítě prostřednictvím emailu zs.petrovice@centrum.cz do jednoho ze dvou výše uvedených oddělení.

Mgr. Hana Vošahlíková