Třídní učitel/ka: Jitka Pecková

Rozvrh hodin

Aktuality

Pondělí 16. listopadu

Český jazyk

Meeting v 10:45: SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO
Čj s. 24 cv. 12, 15, hra se slovy
Zápis do sešitu (z meetingu):

Matematika

M s. 59 JEDNOTKY ČASU – h, min, s.
Můžeš pracovat podle výukového videa ZDE. Dále libovolně procvičuj na str. 60 – kontrolu proveď ZDE (klikni na cvičení a pak Řešení).

Náš svět

Prvouka s. 18: POVOLÁNÍ – KŘÍŽOVKA, PĚTILÍSTEK
Pracuj podle zadání.

Takto jsme se rozloučili na dálku a už se těším s Vámi se středu na viděnou 🙂 !

Vaše učitelka Jitka Pecková

Pátek 13. listopadu

Český jazyk

ČJ str. 24 cv. 3: Do sešitu napiš 4 věty oznamovací podle zadání. Práci si ohodnoť podle tabulky.
Kdo by chtěl poslat, budu ráda, jinak bude kontrola sešitů až ve škole.

Matematika

Dnes bude opakovací úkol do malého sešitu M (nejlépe M-Š, tj. školní). Úkol mi prosím pošlete. Už doufám poslední 🙂 .
1. Opiš a vypočítej DVA SLOUPEČKY PŘÍKLADŮ. Vylušti šifru. Zadání ZDE.
2. Vyber si 2 SLOVNÍ ÚLOHY ZDE. Napiš příklad a odpověď.

Čtení

Meeting v 10:45: Připrav si knížku Katka a klokan…..a čistý papír (do desek na dílnu čtení).
Zápis z meetingu na papír, vložit do žlutých desek se čtenářským slibem:

Vaše učitelka Jitka Pecková

Čtvrtek 12. listopadu

Český jazyk

Meeting v 7:45: SLOH – TELEFONOVÁNÍ
ČJ s. 23 cv. 11

Matematika

Meting 10:45: M str. 57 ODČÍTÁNÍ 16-, 17 -, 18 –. Do sešitu – zápis z meetingu:

Čtení, psaní

Čteme společně podle videa ZDE. Čítanka s. 35-37 JAK DĚTI Z BULLERBYNU POMÁHALY PANÍ UČITELCE
Písanka 1 str. 14 – nové písmenko w a W se naučíme spolu ZDE.

Vaše učitelka Jitka Pecková

Středa 11. listopadu

Čtení a psaní

Písanka 1 str. 13
Čítanka str. 40: MARTIN
Zkus si kvízové otázky k textu ZDE

Matematika

Na začátek si pusť video ZDE. Pokračování ZDE.
M str. 56, 54.
Kdo pracoval samostatně, zkontroluje si výsledky podle interaktivní učebnice ZDE. a ZDE

Český jazyk

Meeting v 10:45: SLOVA SOUZNAČNÁ str. 23 cv. 10, OPAKOVÁNÍ
Po meetingu zveřejním zápis do sešitu.

Vaše učitelka Jitka Pecková

Úterý 10. listopadu

Český jazyk

SLOVA PROTIKLADNÁ: Můžeš pracovat se mnou podle videa ZDE.
Čj str. 22 cv. 7: Báseň napiš do sešitu. Spojovačka – obrázek.
Str. 23 cv. 8: Křížovka
Slova protikladná můžeš ještě trénovat ZDE.

Matematika

Meeting v 10:45: M str. 55 VZÁJEMNÁ POLOHA BODU A PŘÍMÉ ČÁRY
Pravítko, ořezanou tužku, nelinkovaný papír.

Čtení

Jsem čtenář str. 10: JAK ČÍST PŘEDLOŹKY?
Čteme společně podle videa ZDE.

Náš svět

Meeting v 13:00: POVOLÁNÍ dříve a dnes
Prvouka str. 16.

Vaše učitelka Jitka Pecková

Pondělí 9. listopadu

Český jazyk

Meeting v 10:45:
ČJ s. 22: SLOVA PROTIKLADNÁ
Po meetingu zveřejním zápis do sešitu.
Dobrovolný tvořivý úkol: Nakresli do velkého sešitu, jak vypadal medvídek venku, a potom doma u chlapce. Doplň slova: smutný – veselý, špinavý – čistý …. Obrázky zveřejním.
Zítra je meeting z M, ale na začátku si zopakujeme ještě slova protikladnápřiprav si na ukázku 2 věci – řekneš o nich slova protikladná.

Matematika

M s. 53: PROCVIČOVÁNÍ
Zkus pracovat samostatně, kontrolu proveď ZDE – klikni na cvičení a potom řešení. Pokud potřebuješ, pracuj podle výukového videa ZDE.
Na zítřejší meeting: pravítko, nelinkovaný papír, ořezanou tužku

Náš svět

Prvouka s. 15 cv. 4: Hledej ve čtyřsměrce názvy povolání, napiš na lístečky (piš na proužek papíru, potom nastříhej) a přilep k osobám na obrázku. Zítra na meetingu si zkontrolujeme, příp. doplníme.

Nezapomeňte dočíst Katka a klokan…..Kdo už má 🙂 , čte svoji knížku.

Vaše učitelka Jitka Pecková

Pátek 6. listopadu

Český jazyk

ČJ s. 21 cv. 4: Postupuj se mnou podle videa ZDE.
Vypracovaný úkol v sešitě prosím vyfoťte a pošlete.

Matematika

M str. 51: Teplotu měříme ve stupních Celsia
Pracuj s pomocí výukového videa zde
Procvičuj samostatně na str. 52 – podle vlastního výběru. Zkontroluj si ZDE – klikni na cvičení a pak Řešení.

Český jazyk – sloh

Meeting v 10:45: ČJ s. 22 cv. 5
Zopakujeme si aktivitu PĚTILÍSTEK.
Nezapomeň úkol na dnešní meeting: Vymysli, čím by mohla být tvoje oblíbená věc a představ ji spolužákům. Nejdřív tu věc zkusíme uhodnout, např. je to z porcelánu, pije se z ní…. Je to hrneček. Taky tu věc měj s sebou na ukázku. Už se těším 🙂 !
Zápis do sešitu z dnešního meetingu:

Čtení na volnou chvíli: Katka a klokan ze šuplíku – dočíst do konce, v příštím týdnu si někdy dáme dílnu čtení na meetingu a budeme si o knížce povídat.

Vaše učitelka Jitka Pecková

Čtvrtek 5. listopadu

Český jazyk

Meeting v 7:45:
ČJ s 21 cv. 3, s. 22 cv. 5: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ
Zápis do sešitu zveřejním po meetingu. Na zítra si připrav úkol: Vymysli, čím by mohla být tvoje oblíbená věc a představ ji spolužákům (viz str. 22 cv. 5).

Matematika

Meeting v 10:45:
M s. 49, s. 50 – slovní úloha, zbylá cvičení dodělat jako dobrovolný úkol
Trénink rychlého počítání ZDE

Čtení, psaní

Čítanka (oranžová) str. 39: Paleček a jeho kamarádi (F. Hrubín):
Natrénuj čtení básničky – plynulé čtení, melodie vět, důrazné vyjádření vět rozkazovacích.
Do sešitu na čtení: Opiš nadpis a namaluj obrázek (obkresli svoji ruku a dopiš názvy prstů, dokresli).
Můžeš si zkusit kvíz k básničce ZDE:
Písanka 2 str. 12
Pozn.: V Písance 2 vybírám stránky podle probíraného učiva, takže zatím máme vypracované str.: 2, 3, 5, 7, 10, 12

Vaše učitelka Jitka Pecková

Středa 4. listopadu

Český jazyk

Meeting v 10:45:
ČJ s. 20 cv. 1, str. 21 cv. 3

Matematika

M str. 46 a 48: Můžeš pracovat se mnou podle videa ZDE
Pro rychlíky počítání na čas ZDE.

Čtení, psaní

ČJ s. 21 cv. 2: Pořádníček (F. Hrubín)
Natrénuj čtení básničky, abys četl/a hezky plynule. Vyřeš úkol se srdíčkem.
Zamysli se: Souhlasíš s chlapcovými slovy? Proč ano, proč ne? S čím pomáháš rodičům? Jak by asi vypadala básnička, která by hovořila o nepořádníkovi?
Písanka 2 str. 10

Čtení pro volnou chvíli:
Čteme knížku Katka a klokan ze šuplíku – s. 51 -53 PIKY, PIKY, PIKNICE (můžeš si rozdělit čtení na dnešek a zítřek, rychlíci už mají možná celou knížku přečtenou 🙂 ).

Vaše učitelka Jitka Pecková

Úterý 3. listopadu

Český jazyk, čtení a psaní

Pracuj se mnou podle videa ZDE.
Můžeš si poslechnout Zajíc na bobku ZDE.
ČJ s. 19 cv. 23, 24
Do sešitu: Názvy zvířat podle abecedy
Písanka 1 str. 12

Matematika

Meeting v 10:45:
M str. 37, připravit si pravítko, tužku, bílý papír

Náš svět


Meeting v 13:00:
Prvouka str. 14
Ještě pochvala za vaše pěkné práce 🙂 . Prohlédněte si je zde.

Vaše učitelka Jitka Pecková