Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

níže uvádíme informace o průběhu prvních školních dní a o antigenním testování.

1) První školní den (tj. 1.9.2021):

 • *žáci se sejdou ve svých třídách v 8:00
 • *po příchodu bude probíhat antigenní testování (u žáku 1.-3. třídy mohou asistovat rodiče)
 • *konec výuky bude cca v 9:00 (oběd není)
 • *ve společných prostorách je stále povinnost nosit ochranu dýchacích cest

2) Informace k 2. a 3.9. 2021:

 • *dne 2.9. končí první stupeň v 11:15 a druhý stupeň ve 12:10
 • *dne 3.9. probíhá výuka podle rozvrhu

3) Testování:

 • *testování proběhne ve dnech 1.9.(1. školní den), 6.9. a 9.9.
 • *žáci mají možnost přinést si vlastní zakoupený test, který si udělají společně s ostatními žáky po příchodu do školy
 • *v případě, že v testovací dny žák nebude přítomen na samotné testování (dorazí do školy později), otestuje se ihned po příchodu do školy (pod dohledem vyučujícího)
4) Pokud žák odmítne testování:
 • *musí mít po celou dobu výuky nasazený respirátor nebo roušku (kromě výjimek potvrzených lékařem)
 • *nesmí cvičit ve vnitřních prostorech ani používat společné šatny či sprchy
 • *nesmí zpívat
 • *v době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat odstup alespoň 1,5 m

5) Školní družina a školní klub

 • Pokud bylo dítě testováno na ZŠ (na začátku vyučování), platí pro něj stejná pravidla, jako při pobytu ve škole. (Žák má platné testování ze školy !)

V případě, že jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění, bude posláno se zákonným zástupcem domů.

Pokud bude mít žák pozitivní test na covid, rodič je povinen se neprodleně pro dítě dostavit a kontaktovat svého praktického lékaře.

Prosíme žáky i jejich rodiče o dodržování hygienických pravidel, jak tomu bylo již v minulém školním roce.

Věříme, že společně vše zvládneme a ve zdraví přečkáme toto náročné období. Zatím Vám přejeme krásný a klidný zbytek prázdnin. Budeme se na Vás těšit 1.9.

Děkujeme

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Petrovice