3A _ 11-5-2021

Ahj dětičky,

dneska se vám na meetingy přihlásím ze školy. Ráno si dáme češtinu, v 10 hodin Náš svět. No a mezitím si vypracujete následující úkoly:

Matematika

Včera jsme se naučili dělit čtyřmi se zbytkem. Dneska si to sami procvičíte.

Pracovní sešit str. 32

cv. 1 – na každé z malých číselných os vyznačte a číslem popište násobky čtyř.

cv. 2 – vypočítejte příklady na dělení 4 se zbytkem.

cv. 3 – dopočítejte dělence.

cv. 4 – a jedna slovní úloha na dělení 4 se zbytkem. Zápis, výpočet, odpověď.

Početník

str. 10 – první sloupeček.

str. 21 – tady si zopakujeme dělení dvěma a třemi se zbytkem. Vypočítejte první sloupeček.

Sloh

Pracovní sešit str. 80

Zopakujeme si něco o tom, jak vypadá správné společenské vystupování.

cv. 1 – spoj fialové rámečky s modrými, které k nim patří. K jednomu fialovému rámečku může patřit i více modrých.

cv. 2 – vyber a zakroužkuj písmeno u správné omluvy.

cv. 3 – zakroužkuj, jak správně vypadá slušná žádost o něco.

cv. 4 – odpověz na otázku a zakroužkuj písmenko ve správném sloupečku – ano nebo ne. Tajenku doplň do věty dole.

Český jazyk – meeting (začátek v 7:45)

Náš svět – meeting (začátek v 10:00)

Ivana Řežábková