3A _ 16-4-2021

Ahoj děti,

máme před sebou poslední den distanční výuky, příští týden se VŠICHNI sejdeme ve škole! 😍 Opovažte se někdo onemocnět!!! 😋

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 44 – 45

cv. 5 – do tří prázdných oválů nakreslete jídla, která rádi snídáte, obědváte a večeříte. Potom vedle doplňte věty s pomocí nabídky slov, která je nahoře. První – snídani – už máte předvyplněnou, tak ji dodělejte a pak pokračujte s obědem a večeří. U kžadého jídla napíšete vždy, co máte rádi a co nemáte rádi.

cv. 6 – zeptejte se dvou dalších členů rodiny, co oni mají a nemají rádi a doplňte tabulku – jméno člena rodiny a pro každé denní jídlo, co má rád.

cv. 7 – utvoř věty: slova v každém řádku jsou zpřeházená a vy je do rámečků napíšete ve správném pořadí. Nápověda – věta začíná vždy velkým písmenem (pozor ale – I se píše VŽDY s velkým písmenem, i uprostřed věty) a na konci věty je tečka.

Náš svět

Pracovní sešit str. 59-60

Vystřihněte si všech osm rámečků s obrázky. Otočte je obrázkem dolů a zezadu vidíte popis vždy jednoho vývojového období člověka. Do rámečků vyplníte název tohoto období v lidském životě. Pomoci vám může učebnice (str. 65). Stále nechte otočené obrázkem dolů a seřaďte kartičky za sebou (nebo po sebe), tak jak si myslíte, že jdou jednotlivá období v lidském životě postupně za sebou. Až budete mít všechny kartičky vyplněné a seřazené, otočte a zkontrolujte si, zda jste název obdobé vyplnili správně. Podle učebnice si zkontrolujte, zda jste je i správně seřadili.

Český jazyk – meeting (začátek v 7:45)

Matematika – meerting (začátek v 10:00)

Hezký víkend a v pondělí se na vás těším jako blázen 😍

Vaše Ivana Řežábková