Třídní učitel/ka: Mgr. Barbora Mošanská

Rozvrh hodin

Aktuality

1. března, pondělí

Moc Vás zdravím, moji třeťáci!
Vítám Vás v novém týdnu. Začíná nám také nový měsíc – březen. Březen za kamna vlezem. Co myslíte, bude to tak? 🙂 Poslechněte si písničku pro radost ZDE.
Vaše B.

MATEMATIKA

meeting v 10:00

ANGLICKÝ JAZYK

meeting v 13:00

ČESKÝ JAZYK

Do školního sešitu napiš tato slova a doplň y/ý, i/í:

v_žka, m_tina, náb_tek, vodní v_r, s_ť, m_rný, ob_čejný, rozpl_ne se, chlap_k, s_nek

-zopakuj si vyjmenovaná slova po Z : BRZY, JAZYK, NAZÝVAT SE, RUZYNĚ
PAMATUJ:
BRZY X BRZIČKO (přípona IČKO–> vždy měkké i)

NAZÝVAT (pojmenovat) X ZÍVAT (zívat únavou)

Otevři si pracovní sešit na straně 48
cvičení 1-v osmisměrce najdi vyjmenovaná slova po Z a napiš je pod sebe na řádky
cvičení 2– do slov doplň y/ý, i/í
cvičení 3– žabka má po leknínech přeskákat na druhý konec rybníka- ukaž jí cestu- vybarvi jen lekníny s y/ý po Z

ČTENÍ

Otevři si hravou čítanku na straně 76 a přečti si úryvek z knížky POTRHLÁ DOBRODRUŽSTVÍ: DORTOUNI ÚTOČÍ, autoři: Philip Reeve a Sarah McIntyreová
cvičení 1, 2, 3, 4 – vyber správnou odpověď
cvičení 5 – vyhledej v textu: ZASYČET, ZAŠEPTAT, ZAKAŠLAT

cvičení 6 – nakresli k textu ilustraci

písanka – strana 31
x, X, Xaver, saxofon
do slov doplň z/s; ž/š a slova napiš
napiš číslicenapiš dnešní datum; datum, kdy máš narozeniny; název ulice a číslo domu, kde bydlíš

Mgr. Barbora Mošanská

26. února, pátek

Dobrý den, třeťáci! 🙂
Máme tu zase pátek a čeká nás sobota a neděle. Víkend si užijte a odpočiňte si!
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

meeting v 7:45

MATEMATIKA

meeting v 10:00

NÁŠ SVĚT

Otevři si učebnici na straně 39 a přečti si další informace o rostlinách.

Vypiš si poznámky do sešitu:

4) POHYBUJÍ SE
– mohou pohybovat částmi svého těla (př. slunečnice)
– pohybují se i semena rostlin (př. vítr)
5) ROSTOU, VYVÍJEJÍ SE A ROZMNOŽUJÍ
– kvetoucí rostliny: rozmnožují se semeny, nebo částmi těla
-nekvetoucí rostliny: rozmnožují se výtrusy (př. mechy, kapradiny)

ANGLICKÝ JAZYK

ZOPAKUJ SI SLOVÍČKA:
MUM – MAMKA
DAD – TAŤKA
SISTER – SESTRA
BROTHER – BRATR
GRANDMA – BABIČKA

GRANDAD – DĚDA

I´VE GOT – JÁ MÁM
I HAVEN´T GOT – JÁ NEMÁM
HE HAS GOT – ON MÁ

SHE HAS GOT – ONA MÁ

Otevři si pracovní sešit na straně 31 cvičení 8 – nakresli někoho ze své rodiny a napiš o něm – napiš dvě věty

příklad: This is my mum. She has got big eyes. To je moje mamka. Ona má velké oči.

Otoč na stranu 32
cvičení 1– zakroužkuj slova podle instrukcí
Circle the family words red. Červeně zakroužkuj rodinu.
Circle the face words blue.Modře zakroužkuj části obličeje.
Circle the feelings words green. Zeleně zakroužkuj pocity.

Mgr. Barbora Mošanská

25. února, čtvrtek

Ahoj, ahoj, děti. 🙂
Včera byl ale krásný den, viďte. Tak rychle na úkoly- s chutí do toho!
Vaše B.

ANGLICKÝ JAZYK

meeting v 10:00

ČESKÝ JAZYK

meeting v 13:00

MATEMATIKA

Otevři si učebnici na straně 7 a podívej se na žluté rámečkypísemné sčítání a odčítání

Podívej se i na výukové video: ZDE3. video

cvičení 3 – vypočítej do školního sešitu
otevři si pracovní sešit na straně 6 a vypočítej cvičení 5

NÁŠ SVĚT

Otevři si učebnici na straně 38 a přečti si informace o rostlinách
Vypiš si do sešitu poznámky:
ROSTLINY
1) VYŽIVUJÍ SE
– vodu a oxid uhličitý za přítomnosti světla přeměňují na látky pro život a na kyslík
– nakresli si obrázek
2) DÝCHAJÍ A VYLUČUJÍ
– spotřebovávají kyslík
– vylučují oxid uhličitý
-nakresli si obrázek
3) REAGUJÍ NA ZMĚNY V PŘÍRODĚ
-květy se za tepla otevírají a za chladu zavírají (př. tulipán)
-stromy před zimou shazují listí- je méně vody a světla
– nedostatek vody — rostliny usychají a vadnou

Mgr. Barbora Mošanská

24. února, středa

Dobré ráno, moji milí třeťáci! 🙂
Moc Vás zdravím a těším se na Vás na matematickém meetingu.
Vaše B.

MATEMATIKA

meeting v 10:00

Otevři si zelený pracovní sešit na straně 5
cvičení 1, 2, 3 – porovnej čísla pomocí znamének >, <, =

ČESKÝ JAZYK

Napiš do školního sešitu tato slova a doplň y/ý, i/í:

hlas_tý, obv_klý, rozb_t, l_bit se, zavzl_kat, um_várna, příb_tek, p_tlák, třp_t, v_dle

Nauč se/zopakuj si vyjmenovaná slova po Z:

BRZY, JAZYK, NAZÝVAT SE, RUZYNĚ

PAMATUJ:
BRZY (časně; Přijď domů brzy) X BRZIČKO (přípona -ičko/ vždy měkké i)

NAZÝVAT (pojmenovat) X ZÍVAT (zívat únavou)

Otevři si učebnici na straně 48
cvičení 5 – doplň ústně do vět slova z nabídky: jazyk, brzy, zívá, nazývá
Otevři si pracovní sešit na straně 49

– napiš na připravené řádky vyjmenovaná slova po Z

Procvičuj vyjmenovaná slova po Z ZDE

Mgr. Barbora Mošanská

23. února, úterý

Ahoj, ahoj, třeťáci! 🙂
Dnes má být krásně, tak uvidíme. Poslechněte si písničku pro radost ZDE
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

meeting v 7:45

NÁŠ SVĚT

– dnes meeting nebude z důvodů návštěvy lékaře

Otevři si učebnici na straně 36 – 37
zopakuj si živé organizmy:
živé přírodniny: houby, rostliny, zvířata, lidé

– člověk a zvířata patří do společné říše, kterou nazýváme ŽIVOČICHOVÉ

HOUBY
– tvoří samostatnou skupinu živých organizmů
– na rozdíl od rostlin nemají kořeny, listy ani květy

– 3 skupiny: jedlé houby, nejedlé houby, jedovaté houby

Podívej se na prezentaci o houbách: ZDE

MATEMATIKA

– otevři si zelený pracovní sešit na straně 3
cvičení 1 – popiš číselnou osu, do bublin doplň čísla, která jsou na ose vyznačena
cvičení 2 – doplň správné číslo

– cvičení 3 – doplň čísla, která jsou vznačena na číselných osách

– otoč na stranu 4
cvičení 1 – popiš číselnou osu, do bublin doplň čísla, která jsou na ose vyznačena
cvičení 2 – doplň správné číslo
cvičení 3 – doplň čísla, která jsou vyznačena na číselných osách

ČTENÍ

– otevři si hravou čítanku na straně 72 a přečti si JAK ŠPUNT VYPÁTRAL ZLODĚJE z knížky Mami, kup mi psa!, kterou napsala paní Zuzana Štelbaská 1) vyznač v textu nejnapínavější část
2) podtrhni v textu část, v níž zloději vysvětlují své chování

– na straně 74 vylušti křížovku

– otevři si písanku na straně 30
ž, Ž
Žaneta
žába
odpověz ano/ne na otázky

Mgr. Barbora Mošanská

Sportovní výzva: POJĎME NASBÍRAT KILOMETRY

Pojďme se zvednout od těch otravných obrazovek!

Projekt startuje 1. března a končí 31. března.

Cílem výzvy bude ujít nebo uběhnout co nejvíce kilometrů nejen jako jednotlivec, ale i jako třída nebo celá škola. Výsledky budou vyhodnoceny a ti nejlepší dostanou samozřejmě odměny. Obdržíte online diplom a při návratu do školy na vás budou čekat i medaile a odměny.

Jediné co potřebujete je vhodná aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilu. Jedná se o aplikaci Sports Tracker (aplikace je v českém jazyce -> https://www.sports-tracker.com/) nebo pokud již nějakou aplikaci používáte, tak využijte ji. V aplikaci se každá chůze či běh vyhodnotí a vy to jen uložíte, vyfotíte a pošlete na email svému učiteli na TV.

Až bude konec měsíce, tak do emailu napište své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TŘÍDU a přiložte FOTKU s počtem kilometrů. Vše pošlete svému učiteli na TV.

1. třída – kutilovasvata@seznam.cz

2. třída – jitkapeckov@seznam.cz

3. třída – bolek.jan@email.cz

4. třída – sejbova.jana@post.cz

5. třída – lucka-simeckova@seznam.cz

6. – 9. třída dívky – lucka-simeckova@seznam.cz

6. – 9. třída chlapci – bolek.jan@email.cz

Těšíme se na vaše výkony. 🙂

Mgr. Lucie Šimečková

22. února, pondělí

Dobrý den, moji třeťáci! 🙂
Vítám Vás v novém týdnu. Dnes se uvidíme dvakrát na meetingu. Mějte krásný den!
Vaše B.

MATEMATIKA

meeting v 10:00

ANGLICKÝ JAZYK

meeting v 13:00

ČESKÝ JAZYK

Do školního sešitu napiš tato slova a doplň y/ý, i/í:

sb_rka, l_ška, neob_čejný, ml_nek, měs_c, p_r, p_sař, m_dlo, s_chravo, chm_ří

NAUČ SE/ZOPAKUJ SI vyjmenovaná slova po V:

VY, VYSOKÝ, VÝT, VÝSKAT, ŽVÝKAT, VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ a slova s předponou VY, VÝ

Otevři si učebnici na straně 46
cvičení 4 – ústně tvoř slova s předponou VY, VÝ a napiš je do školního sešitu

cvičení 5– ústně doplň do textu vyjmenovaná slova

Procvičuj vyjmenovaná slova i ZDE

ČTENÍ

Otevři si hravou čítanku na straně 70 přečti si úryvek z knížky ZPÍVAJÍCÍ KUCHYŇ, kterou napsala paní Blanka Čapková cvičení 1,2,3 – vyberte z možností, co znamenají dané výrazy

cvičení 4– vylušti tajenku – odpovídej na otázky ANO, NE a zakroužkuj písmena, která patří ke správné odpovědi

Otevři si písanku na straně 30
ž, Z
vyber slova souznačná k daným slovům a napiš je
slova souznačná -synonyma– jsou slova stejného či podobného významu

Mgr. Barbora Mošanská

19. února, pátek

Dobré ráno, milé děti! 🙂
Dnes máme pátek a dva meetingy. Těším se na Vás. Blíží se víkend, tak si odpočiňte. Hezký den.
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

meeting v 7:45

MATEMATIKA

meeting v 10:00

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakuj si slovíčka:
MY FAMILY – MOJE RODINA
DAD – TATÍNEK
MUM – MAMINKA
BROTHER – BRATR
SISTER – SESTRA
GRANDPA – DĚDEČEK

GRANDMA – BABIČKA

HOW MANY BROTHERS HAVE YOU GOT? KOLIK MÁŠ BRATRŮ?

HOW MANY SISTERS HAVE YOU GOT? KOLIK MÁŠ SESTER?

I´VE GOT-JÁ MÁM
I HAVEN´T GOT-JÁ NEMÁM
I´VE GOT ONE SISTER. JÁ MÁM JEDNU SESTRU.
I´VE GOT ONE BROTHER. JÁ MÁM JEDNOHO BRATRA.
I HAVEN´T GOT A BROTHER. JÁ NEMÁM BRATRA.

I HAVEN´T GOT A SISTER. JÁ NEMÁM SESTRU.

Otevři si pracovní sešit na straně 29
cvičení 3 – přečti bubliny, najdi v bludišti správné fotografie a doplň jména
cvičení 4 – doplň věty pomocí slov z nabídky

NÁŠ SVĚT

Otevři si pracovní sešit na straně 45
žlutý rámeček – rozlušti názvy hub a zakroužkuj jedovatou houbu
zelený rámeček – nakresli houbu, kterou znáš, houbu popiš ( můžeš vlepit slova z nabídky na okraji stránky)
– ústně porovnej jedlé a jedovaté houby
– doplň text

Mgr. Barbora Mošanská

18. února, čtvrtek

Dobrý den, školáci! 🙂
Dnes se uvidíme dvakrát. A zítra už je zase pátek. Písnička pro radost ZDE
Vaše B.

ANGLICKÝ JAZYK

meeting v 10:00

ČESKÝ JAZYK

meeting v 13:00

MATEMATIKA

Otevři si učebnici na straně 2 – podívej se na žlutý rámeček
cvičení 1 – ústně doplň, která čísla jsou na číselných osách znázorněna

cvičení 2 – ústně počítej

Podívej se na stranu 3
– podívej se na žlutý rámeček
cvičení 1 – ústně doplň, která čísla jsou na číselnách osách znázorněna

cvičení 2 – ústně počítej

Otevři si pracovní sešit na straně 1
cvičení 4 – doplň čísla, která jsou vyznačena na číselné ose
cvičení 5 – na číselné ose znázorněte, kolik korun mají žáci naspořeno
cvičení 6 – doplň správné hodnoty

NÁŠ SVĚT

Otevři si učebnici na straně 37 a do sešitu si vypiš poznámky:

HOUBY
-samostatná skupina živých organismů
– nemají kořeny, listy, květy
3 skupiny:
jedlé houby – sbíráme a jíme
nejedlé houby– mají hořkou chuť nebo zapáchají

jedovaté houby– nesmíme je jíst ani se jich dotýkat

– do sešitu namaluj i obrázek a popiš ho: plodnice, kloubouk, třeň, podhoubí, výtrusy, prsten, pochva

Mgr. Barbora Mošanská