Třídní učitel/ka: Mgr. Barbora Mošanská

Rozvrh hodin

Aktuality

27. listopadu, pátek

Ahoj, ahoj, milé děti! 🙂
Tak a máme tu pátek. Dnes se uvidíme naposledy přes zoom a v pondělí už se na vás budu těšit ve škole. Zapálíme si svíčku na adventním věnci, budeme si užívat předvánoční atmosféru a samozřejmě se budeme i učit 🙂
Vaše B.

ANGLICKÝ JAZYK

Dnes si otevři pracovní sešit na straně 17
cvičení 6 – doplň křížovku
cvičení 7 – nakresli svého oblíbeného mazlíčka a doplň větu
např.: My favourite pet is a dog.- Můj oblíbený mazlíček je pes.
Otoč na stranu 18
cvičení 1 – tvým úkolem je roztřídit slova z nabídky a doplnit je do obrázků:
pets-mazlíčci
furniture- nábytek
classroom things – třídní věci

NÁŠ SVĚT

otevři si pracovní sešit na straně 22
mapu vynecháme-to až ve škole
vypracujte:
a)zapište do směrové růžice světové strany (nelepte!)
b) – doplňte přístroje, pomocí kterých se orientujeme v krajině

Mgr. Barbora Mošanská

26. listopadu, čtvrtek

Dobré ráno, milá třído! 🙂
Přeji vám hezký den! Tak do úkolů s chutí, ať je brzy hotovo. 🙂
Vaše B.

MATEMATIKA

Podívejte se na video, kde pan učitel vysvětluje písemné odčítání:

ZDE

Otevři si učebnici na straně 32 a vypočítej cvičení 3(A,B,C,D) do školního sešitu z matematiky.
Poté si otevři pracovní sešit na straně 18 a vypočítej cvičení 6

NÁŠ SVĚT

Otevři si učebnici, podívej se a přečti si stránku 18 ORIENTACE V KRAJINĚ
Vypiš si důležité informace do sešitu:
ORIENTACE V KRAJINĚ
– k orientaci na Zemi používáme mapy a GPS
světové strany:
—> sever S
—> jih J
—> východ V
—> západ Z
vedlejší světové strany
—> severozápad SZ
—> severovýchod SV
—> jihozápad JZ

—> jihovýchod JV

Podívej se na výukové video:
ZDE
Světové strany si můžeš procvičit i na školákově:
ZDE

25. listopadu, středa

Dobrý den, třeťáci! 🙂
Dnes máme středu 25. listopadu a svátek slaví Kateřina. Četli jsme si včera, že na svatou Kateřinu se konaly poslední taneční zábavy v roce a poté už nastal advent. Tak pokud znáte nějakou Kateřinu, nezapomeňte jí popřát. 🙂 Dnes je takový odpočinkový den, protože máme jen český jazyk a matematiku. Čekají vás tady tedy úkoly z ČJ i z M.
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

Zopakujte si opět vyjmenovaná slova po B:

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV, ZBYNĚK, ZBYŠEK, BABYKA

Otevři si pracovní sešit:
stránka 23, cvičení 7 – doplň i,í/y,ý, slova vyjmenovaná a slova příbuzná vybarvi červeně, ostatní slova žlutě–tento úkol mi pošli na mail nebo whats app

stránka 24, cvičení 11– doplň do modrých slov i,í/y,ý a pak tyto slova doplň do vět

procvičuj si vyjmenovaná slova po B i na školákově:
ZDE

MATEMATIKA

Otevři si pracovní sešit na straně 21 a vypočítej cvičení 6

Mgr. Barbora Mošanská

24. listopadu, úterý

Dobré ráno, třeťáci! 🙂
Moc vás zdravím a přeji vám krásný den. Dnes se potkáme dvakrát na meetingu. Úkoly z matematiky a čtení na vás čekají tady na webu.
Vaše B.

MATEMATIKA

Včera jsme si řekli, jak se písemně sčítá.
Podívej se v učebnici na stranu 31žlutý rámeček– zde máš postup písemného sčítání
Podívej se na video:

ZDE

Otevři si počeník (3. třída, 1. díl) na straně 13 a vypočítej první bílý a druhý šedivý sloupeček

Otevři si učebnici na straně 31 a do školního sešitu z matematiky vypočítej cvičení 3 (A,B,C,D)- toto cvičení mi pošli na mail nabo whats app

ČTENÍ

Otevři si pracovní čítanku na straně 34,35 a přečti si pohádku Honza a vrba.
Pohádka je z knížky ČESKÝ HONZA, kterou napsal pan Jiří Horák.
cvičení 1 – spoj, co k sobě patří
úvod-jak pohádka začíná
vyvrcholení– co se stalo
závěr – jak pohádka končí

cvičení 2 – vylušti křížovku

Otevři si písanku na straně 12
piš: v, ví, lev, V, Vít, Věra, napiš další jména začíínající na V

Mgr. Barbora Mošanská

23. listopadu, pondělí

Ahoj, ahoj, milé děti. 🙂
Je pondělí 23. listopadu, v neděli zapálíme svíčku na adventním věnci a začne nám předvánoční čas. Už se těšíte? Já tedy ano.
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

Zopakuj si vyjmenovaná slova po B:
BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV, ZBYNĚK, ZBYŠEK, BABYKA
Poslechni si písničku:

ZDE

Otevři si učebnici na straně 31 a znovu se podívej na zelený rámeček- kdy píšeme I a kdy Y

Otevři si pracovní sešit na straně 24
cvičení 8 – vylušti vyjmenovaná slova a napiš je (můžeš vymyslet vlastní přesmyčku vyjmenovaného slova)
cvičení 9 – vybarvi stejnou pastelkou příbuzná slova k vyjmenovaným slovům
cvičení 10 – dopň i,í nebo y/ý

ČTENÍ

Otevři si pracovní čítanku na straně 32,33
Přečti si úryvek z knížky Nové Boříkovy lapálie, kterou napsal pan Vojtěch Steklač úkoly:
1. vymysli si jiný nadpis, který by se k textu podle tebe hodil
2. podtrhni v textu odpovědi na otázky:
– Co měla Květa na vysvědčení?
– Jaká je podle Květy Boříkova matka?
– Jak velkou radost měl Bořík z Květiny návštěvy?
– Jak říká Květě Boříkova maminka?

3. Vyber odpověd- Co bude dělat Bořík s Květou?

písanka- s. 11 – doplň do textu slova z nabídky (Vesnice, většina, velká, město, Praha) a věty napiš – odpověz na otázky:
Jak se jmenuje kraj, ve kterém žiješ?
Jak se jmenuje krajské město tvého kraje?
Napiš jméno obce, ve které bydlíš.

20.listpadu, pátek

Ahoj, moji milí třeťáci. 🙂
Ten týden ale rychle utekl, máme tu zase pátek a za dveřmi víkend. Užijte si ho! Písnička pro radost ZDE
Vaše B.

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakuj si:
It´s a dog. To je pes.
It´s a cat. To je kočka.
It´s a rabbit. To je králík.
It´s a fish. To je ryba.
It´s a spider. To je pavouk.
It´s a bird. To je pták.
Nové zvířátko:

It´s a mouse. To je myš.

OTÁZKA A ODPOVĚĎ:
IS IT A DOG?— JE TO PES?
YES, IT IS. ANO, JE.

NO, IT ISN´T. NE, NENÍ.

Otevři si učebnici na straně 15.
-podívej se na rozhovor broučků:
IS IT A RABBIT? JE TO KRÁLÍK?
NO, IT ISN´T. NE, NENÍ.
IS IT A MOUSE? JE TO MYŠ?
YES, IT IS. ANO, JE

– podívej se a přečti si rozhovor dětí

Otevři si pracovní sešit na straně 15
cvičení 4- napiš odpovědi na otázky – Yes, it is. No, it isn´t.
příklad:
Is it a spider? Je to pavouk?
Yes, it is. Ano, je.

NÁŠ SVĚT

Včera jste si vypsali důležité informace do sešitu.
Dnes si otevřete pracovní sešit na straně 21 VODA V KRAJINĚ
Kam chodíte k vodě?
žlutý rámeček — podtrhněte modře názvy vodních nádrží a toků
zelený rámeček— napiš názvy vodních nádrží a toků, které jsou ve tvém okolí
doplňte větu

19. listopadu, čtvrtek

Moc vás všechny zdravím. 🙂
Dnes se dvakrát potkáme na meetingu a tady na webu vás čeká matematika a náš svět.
Vaše B.

MATEMATIKA

Procvičovali jsme sčítání dvojciferných čísel, dnes se podíváme na odčítání dvojciferných čísel.
Podívej se na video, kde pan učitel vysvětluje odčítání dvojciferných čísel:

ZDE

příklad:
76 – 53 = 76 – 50 3 = 23
a)číslo (menšitel) 53 rozložíme na 50 a 3
b) od čísla 76 nejprve odečteme 50 a dostaneme 26

c) od čísla 26 odečteme 3 a dostaneme výsledek 23

Otevři si početník 3 (3.třída, 1. díl) na straně 10 a vypočítej první a druhý sloupeček

NÁŠ SVĚT

Otevři si učebnici na straně 17 a přečti si o vodě v krajině.
Poté do sešitu vypiš důležité informace:
VODA V KRAJINĚ
Vodní toky a nádrže:
a) přírodní – potok, řeka, jezero, moře
b) vytvořené člověkem – rybník, přehrada
Podívej se na krátký film o vodě a odpočívej:
ZDE

18. listopadu, středa

Dobré ráno, moji třeťáci! 🙂
Doufám, že jste si včera odpočinuli a nabrali síly na další učení. Dnes se potkáme na matematickém meetingu. A jelikož je středa, čeká vás tady na webu český jazyk, ale také trochu matematiky.
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV, ZBYNĚK, ZBYŠEK, BABYKA

Tvary slovesa být: bych, bys, by, bychom, byste, by, byl, byla…

Otevři si učebnici na straně 31 , podívej se na zelenou tabulku a rozlišuj, kde se píše Y/I
Poté si otevři pracovní sešit na straně 22
cvičení 3 — doplň Y,Ý/I, Í —> tvrdé y se píše ve vyjmenovaných slovech a v příbuzných slovech
cvičení 4 — vybarvi kapra–>zeleně tvary slovesa být a žlutě slova pžíbuzná ke slovu být
cvičení 5— doplň do vět slova BIL/BYL

MATEMATIKA

Podívejte se na video:

ZDE

Otevři si pracovní sešit na straně 17
cvičení 1 – podle vzoru rozložte a vypočítejte
cvičení 2 – do modrých rámečků doplňte znaménka a příklady vypočítejte
cvičení 4 – vypočítejte

16. listopadu, pondělí

Ahoj, ahoj, děti. 🙂
Je tady další listopadové pondělí a potkáme se dvakrát na meetingu. Zítra je 17. listopadu-Den boje za svobodu a demokracii- máme státní svátek, a tak se uvidíme zase až ve středu.
Pokud chceš, podívej se na video k 17. listopadu ZDE
Vaše B.

ČESKÝ JAZYK

Nauč se vyjmenovaná slova po B:

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ,BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV, ZBYNĚK, ZBYŠEK, BABYKA- najdeš je i v učebnici na straně 29

!PAMATUJ, ŽE VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH A VE SLOVECH PŘÍBUZNÝCH SE VŽDY PÍŠE Y

Otevři si pracovní sešit na straně 22
cvičení 1– spoj vagónky s vyjmenovanými slovy, jak jdou za sebou, očísluj je
cvičení 2– napiš, podle vzoru, čím by děti chtěly být
TVARY SLOVESA BÝT-BYCH, BYS, BY, BYCHOM, BYSTE…. VŽDY V TĚCHTO TVARECH PÍŠEME Y
Poté otoč v pracovním sešitě na stranu 25 a doplň čísla vyjmenovaných slov k obrázkům

ČTENÍ

Otevři si pracovní čítanku na straně 30, 31
Přečti si úryvek z knížky TAJEMSTVÍ CIRKUSU LOMBARDI od Kariny Mülerové.
cvičení 1 – spoj, co si myslíš, že k sobě patří (jak se zvířata brání)
– napiš do rámečků názvy zvířat
cvičení 2-podtrhni jména dětí, které se v příběhu seznámily
cvičení 3– odpověz na otázku- Koho lama poplivala?

cvičení 4-odpověz na otázku-Kdo lamu vedl?

písanka- strana 10

Mgr. Barbora Mošanská

13. listopadu, pátek

Ahoj, ahoj, všichni. 🙂
A máme tu opět pátek. Užijte si víkend a odpočiňte si!
Vaše B.

ANGLICKÝ JAZYK

Dnes si otevřete pracovní sešit na straně 12.

Ve cvičení 5 jsme vyplňovali kartičky fanklubu Superstars. Zapisovali jsme jméno, věk a oblíbenou barvu dětí.

cvičení 6-nakreslete se a napište něco o sobě.
Name-jméno
Age- věk

Favourite color- oblíbená barva

stránka 13 – cvičení 7

-najdi předměty na obrázku a napiš je–> př. 1 – door

obě cvičení 6 a 7 mi pošli na whatsapp nebo mail

NÁŠ SVĚT

V úterý jsme si povídali o využití krajiny a včera jste si zapisovali do sešitu důležité informace.

Dnes si otevřete pracovní sešit na straně 20
1) podle obrázků popisujte, jak lidé využívají krajinu ve svůj prospěch
– př. první obrázek: lesnatá krajina se využívá k těžbě dřeva
2) žlutý rámeček– zapište! (nestřihejte) názvy krajiny podle jejího využití, poté stejnou barvou vybarvěte dvojice, které k sobě patří
3) zelený rámeček – zapištey jaká krajina se vyskytuje v okolí vašeho bydliště
4) doplňte slova na l, z, p

Mgr. Barbora Mošanská