Třídní učitel/ka: Jana Šejbová

Rozvrh hodin

Aktuality

4.třída – pondělí 19.10.

Ahoj čtvrťáci. Víkend utekl a máme tu pondělí. Dnes v 10 hod. nás čeká meeting – český jazyk. Snad se všichni uvidíme alespoň na obrazovkách. I tak posílám nějaké úkoly.

Matematika

Budeme pokračovat s počítáním v číselném oboru do 10 000.
Tentokrát si vezměte početník na str. 18 – hned nahoře je cvičení se zadáním: Vyjádři rozvinutým zápisem. Vypracuj celé cvičení a úkol pošlete.
Potom vezměte pracovní sešit na str. 13 a vypracujte cv.6,7,8. Vše spolu překontrolujeme ve středu na meetingu.

Anglický jazyk

Dnes nás čeká nová lekce – číslo 3 – Be healthy! (výslovnost – helfy).
Slovíčka jste dostali již ve škole, ale pro jistotu jsou ještě zde: slovíčka 3.lekce.
Pročti si slovíčka s označením: První hodina. POZOR: (a) sore throat – výslovnost sór thrút – bolest v krku.
Pak otevřete učebnici na str. 14 – prohlédněte si obrázek. Poslechněte si nahrávku ZDE: a ukazuj si v textu. Písničku se nauč zpaměti, zítra si jí společně na meetingu zazpíváme.

Český jazyk

Dnes na meetingu – budeme pracovat s učebnicí na str. 19, cv. 3 a 4 .
V PS na str.15 vypracujeme cv.1.
Už se moc těším !!!!

Český jazyk – čtení

Hravá čítanka str. 14 – 15Medaile pro hrdinu. Text přečtěte a v barevných větách podtrhni modře podstatná jména, zeleně slovesa. Na str.16 vypracuj úkol 3 a 4.

Náš svět – přírodověda

Téma dnešní hodiny je ŽIVÁ PŘÍRODA – ROSTLINY
Téma je tentokrát obsáhlejší.
Prohlédněte si prezentaci ZDE:http://slideplayer.cz/slide/13663056 a do malého sešitu zapište zápis z této prezentace.
V pracovním sešit vyplňte na str. 5, 6, 7 a 8 (s pomocí učebnice str. 14 – 17).

Mějte se moc hezky a ať se vám práce daří !!!

Mgr. Jana Šejbová


4.třída – 16.10.

Ahoj čtvrťáci. Máme pátek a již jsme se 3 dny neviděli. Snad se to již zlepší, protože v pondělí budeme mít konečně první meeting (odkaz pošlu později). Doufám, že se uvidíme všichni. Jenom připomínám, že včera neodevzdali všichni úkol.
Tak a teď již několik nových úkolů.

Český jazyk

Dnes si zopakujeme učivo z včerejší hodiny – předpona, předložka.
Otevřete pracovní sešit na str. 15.
Cv.1 – napište.
Potom vypracujte úkol a/ – zopakujte si nejprve pádové otázky – viz. tabulka:
Úkol vypracujte podle zadání.
Vypracujte i úkol b/.
Cv.2 – text přečtěte a procvičte ústně.
Cv.3 – napiš a zadané úkoly odešli.

Matematika

Procvičte rozklad čísla.
Otevřete učebnici na str.26 a ústně procvičte cv.2, cv.3.
Potom vypracujte v pracovním sešitě na str.13 cv.2, cv.3.
Cv.5 – dejte si pozor – dvojice žlutých rámečků patří vždy k sobě – horní = název města, dolní = číslo, počet obyvatel.
Pokud budete mít ještě chuť, můžete si zahrát hru – klikni zde:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/barevne-karty/razeni.html

Český jazyk – čtení

Stará čítanka str.32 – přečtěte text „Sedmnáctý příběh o nesmírné ….“ – E. Petiška.
Na str. 170 najdete vysvětlení rozdílu mezi literárním útvarem BAJKA a BÁJE, které si pročtěte.
Potom do sešitu (velký, světle modrý), nebo na papír vypracujte úkoly 3 a 4.
Úkol odešli.

Přeji všem krásný víkend, užijte si volno a těším se na příští týden. Budeme mít každý den nějaké meetingy.

Mgr. Jana Šejbová


4.třída – čtvrtek 15.10.

Ahoj čtvrťáci. Včera byl smutný a deštivý den, snad to bude dnes lepší. Uvidíme. Abyste na mne nezapomněli, posílám několik úkolů.

Anglický jazyk

Na poslední hodině jsme si napsali minitest, který se ale moc nepovedl. Ale nevadí. Ještě jednou si slovíčka zopakujeme.
V malém sešitě máte nalepený obrázek k 2.lekci (Napiš názvy místností, přiřaď obrázek).
Potom otevřete učebnici na str. 13 – komiks – prohlédněte si nejprve obrázky s textem, pak si poslechněte nahrávku zde: a sledujte text.
Nahrávku si můžete poslechnout několikrát. Nakonec si poslechněte nahrávku č.2 zde: a opakuj text podle nahrávky.
Pro ty, kteří by chtěli pracovat více mám ještě odkaz na procvičování slovíček – klikni zde: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html.

Matematika

Dnes si zase procvičíte dělení jednomístným dělitelem.
Otevřete pracovní sešit na str. 10 – cv.7 – vypočítej i se zkouškou,
cv.8 – odhad dělat nemusíte,
cv.9 – příklady napište na řádky a proveďte zkoušku.
Potom otočte na str. 13 a vypracujte cv.1.

Český jazyk

Zopakujte si: předpona – součást slova, je před kořenem, předložka – samostatný větný člen, samostatné slovo před podstatnými jmény, přídavnými jmény
Otevřete učebnici na str. 19 – prohlédněte si obrázek ve cv.1 a pracujte podle zadání. Stejně pokračujte i s cv.2.
Cv.3 vypracujte do domácího sešitu (nejprve vše pečlivě přečti, potom teprve napiš).
Úkol pošli.

Přírodověda

Otevřete učebnici na str. 12 a 13 přečtěte si téma dnešní hodiny ŽIVÁ PŘÍRODA – HOUBY.

Do malého sešitu si prosím zapište nebo nalepte přiložené poznámky:

ŽIVÉ ORGANISMY – HOUBY
– nepatří mezi rostliny, protože neobsahují zeleň listovou ( chlorofyl ).
– nemohou se pohybovat
– rozmnožují se výtrusy
– většinou se živí rozkladem těl rostlin a živočichů
– žijí v symbióze s různými druhy dalších rostlin

Stavba těla – jejich tělo tvoří podhoubí( vlákna v půdě ) a plodnice – tu tvoří třeň a klobouk – ten může mít na spodní straně buď rourky ( hřib dubový ) nebo lupeny (muchomůrka zelená ) – zde se tvoří výtrusy.

viz obr. a jeho popis:

Pracovní sešit vyplňte na straně 3, 4. (pomocí učebnice, poznámek).
Ještě můžete zhlédnout tuto prezentaci a procvičit si tím dnešní probírané učivo. Klikni zde:https://slideplayer.cz/slide/3113813/

Přeji všem příjemný den a už se těším na další setkání.

Mgr. Jana Šejbová


4.třída – středa 14.10.

Ahoj děti.

Máme nový den a začínáme trochu jinak než obvykle. Nemůžeme se sice potkat, ale brzy se už uvidíme alespoň na obrazovce.

Český jazyk

Otevřete učebnici na straně 18 a podívejte se na cvičení 3 – Věty napište do domácího sešitu správně, bez chyb. Dejte pozor na správně oddělená slova.

Potom vezměte pracovní sešit na straně 14 a vypracujte cv.2 – doplňte chybějící písmena a vypracujte úkoly a, b, c, d. Úkol e nevypracovávejte.

Úkoly posílat nemusíte, jsou napsané v sešitech.

Český jazyk

Hravá čítanka – str.12, 13 – dokončete úkoly 10 – 14 k textu. Pokud nevíte odpovědi, přečtěte si text ještě jednou.

Matematika

Učebnice str. 23 – cv. 8 – písemné dělení jednociferným dělitelem, příklady vypočítej do domácího sešitu.

Pracovní sešit str 10 – cv.12 – dejte pozor na to, co má při výpočtu přednost (násobení, dělení, závorka). Úkol posílat nemusíš.

Vlastivěda

Ve škole jste dostaly slepou mapu ČR. Vystřihněte ji a uložte do nějakého sáčku (desek). Potom vystřihněte jednotlivé kraje ČR – barevná mapa. Pokud někde nejsou vidět přesné hranice – okopírujte je podle mapy v PS na str.4. Vše zase uložte ke slepé mapce. V PS na str.4 dopište do barevné mapy názvy probraných krajů – Středočeský, Praha, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický.

Učebnice str 11 – přečtěte si kraj Olomoucký a zase ho zapište do mapky v PS na str. 4.

Přeji příjemný den a těším se zase zítra.

Mgr. Jana Šejbová