Třídní učitel/ka: Mgr. Barbora Mošanská

Rozvrh hodin

Aktuality

pátek, 21. ledna

Ahoj, děti!
Doufáme, že se v pondělí opět sejdeme v plném počtu, všechny Vás moc zdravíme. Užijte si víkend! 🙂

Dnes jsme ve škole udělali:

ČESKÝ JAZYK
– opakovali jsme slovní druhy- každý vymyslel krátkou větu a v té větě jsme určili slovní druhy

– koberec – podstatná jména – určování rodu a čísla

– pracovní sešit – strana 37/ cvičení 4,5,6 a strana 38/ cvičení 7

MATEMATIKA
– pětiminutovka na násobilku
– opět příklady typu: 70.500, 800.800, 54 000:90, 720:8…..
PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ
2 050
.__70
______

143 500

3 999
.__50
______

199 950

– početník – strana 35/ 1. sloupeček

ČTENÍ

– přečti si něco ze své knížky

ANGLICKÝ JAZYK
– učebnice- strana 27– komiks Dračí koruna
– pracovní sešit – strana 27 – cvičení 7

Mgr. Barbora Mošanská

čtvrtek, 20. ledna

Ahoj, čtvrťáci!
Všichni Vás moc zdravíme! 🙂

Dnes jsme ve škole zvládli:

ČESKÝ JAZYK
– opakování slovních druhů – psala jsem čísla slovních druhů na tabuli a děti psaly dané slovní druhy

příklad: 1 – strom, pes, dům; 2- veselý, bohatý, malý, 3 – on, ona, já atd.

– poté jsme určovali rody a čísla podstatných jmen

– pracovní sešit – strana 37/ cvičení 2 a 3

MATEMATIKA
– počítali jsme příklady z tabule a děti chodily k tabuli příklady vymýšlet – počítali jsme opět příklady typu: 20.200; 30.50; 8 000.60; 560 000:70; 14 000:2 atd.
– pracovní sešit – strana 34/ cvičení 5

– početník – strana 34/ 2. sloupeček

ANGLICKÝ JAZYK
– procvičovali jsme opět rozhovory (učebnice strana 24-25 – rámečky dole)
– četli jsme si dopis v učebnici na straně 26
– odpovídali jsme na otázky:
1) Kdo píše dopis?
2) Kdo hraje tenis?
3) Kde Tess sedí?
4) Kde si tatínek čte?
5) Co dělá Digger?

6) Co dělá Tim?

– pracovní sešit- strana 26/ cvičení 5

NÁŠ SVĚT
– napsali jsme si poznámky do sešitu
– pracovní sešit- strana 17/ cvičení 4 a 6; strana 18/ cvičení 1 a 2

Mgr. Barbora Mošanská

Středa, 19. ledna

Dobrý den, milí žáčci! 🙂
Moc Vás všichni zdravíme, ve škole nás je jenom 6. A tak se těšíme, až budeme zase všichni!

Dnes jsme ve škole zvládli:

ČESKÝ JAZYK
– opakovali jsme slovní druhy
– určovali jsme slovní druhy ve větách – př. Zítra půjdu na hřiště. Dnes máne ve škole pět hodin.
– napsali jsme si do sešitu PRAVIDLA něco o podstatných jménech (rod a číslo)
– pracovní sešit- strana 36/ cvičení 1

MATEMATIKA
– pětimintutovka na násobení a dělení
– dnes jsme počítali příkadu typu:
3 000.3; 40 000.2; 70.70
21 000:70; 480:6; 36 000: 600

– početník – strana 34 – první sloupeček

ČTENÍ
– četli jsme v čítance o Harrym Potterovi
– přečti si něco ze své knížky

Mgr. Barbora Mošanská

INF4B

Dnes jsme probírali základy internetu, takže zhlédněte video zde. Video bylo vytvořeno původně minulý rok pro 5. třídu, takže ze začátku a na konci videa jsou řečeny informace o DÚ apod. Tyto informace tedy pro vás nejsou – nic nemáte odevzdávat atd. Vás se týká pouze výklad.

Lukáš Kopecký