Třídní učitel/ka: Lucie Šimečková

Rozvrh hodin

Aktuality

5. třída – 19. 10.

Ahoj holky a kluci,
přeji všem krásné ráno. 🙂
Jak jste si užili víkend? Doufám, že mi vše budete vyprávět o dnešním meetingu.

Ještě bych ráda popřála dodatečně Lukášovi k jeho svátku, který měl včera. 🙂
Všechno nejlepší k svátku Lukáši. Hlavně hodně štěstí, zdraví, kamarádů a spousty splněných přání. To Ti přeje celá 5. třída. 🙂

ČESKÝ JAZYK

Dnes nás čeká společný meeting od 8:30 – 9:10. Budeme mít český jazyk. Vezměte si k sobě sešit na diktáty, školní sešit, dobrou náladu a hlavně všechny vědomosti. 🙂
Připomínám, že meeting je pro všechny povinný! 🙂

MATEMATIKA

Dnes si zopakujeme matematické pojmy? Říká ti něco např. sčítanec, dělitel nebo podíl? Pamatuješ si některé jiné pojmy? 🙂
Procvič si je zde pomocí tajenky -> POČETNÍ VÝKONY – POJMY
Pracovní sešit str. 11 cv. 6 + 8.
Učebnice str. 17 cv. 2, 7 (do školního sešitu) cv. 4 (ústně).

ČTENÍ

Dnes nás čeká zajímavý příběh z Knihy jménem Lovci mamutů. Autorem této knihy je Eduard Štorch.
Kniha pojednává o tlupě lovců mamutů, která na začátku sídlí u řeky Dyje v blízkosti Dolních Věstonic, a proto se nazývá Věstonická tlupa. Na čas se usadí v jeskyni v blízkosti propasti Macocha. Kniha obsahuje několik postav. Hlavní postavou je zhruba desetiletý chlapec Kopčem (kopnutý srnčetem) a jeho kamarád Veverčák, kteří se spolu učí být dobrými lovci. Dále pak statečný lovec Mamutík, který se stane výborným náčelníkem. Příběh se odehrává před 20 až 30 tisíci lety. Pojďme se vrátit o několik let zpět a přečíst si příběh z této vzdálené doby. 🙂

Čítanka str. 15 – 19. Kdo nemá čítanku -> V JÍCNU MACOCHY – Eduard Štorch.

MILAN

ČESKÝ JAZYK
Milane dnes i tebe čeká meeting od 8:30 – 9:10. 🙂
Vezmi si k sobě školní sešit, učebnici, sešit na diktáty a dobrou náladu. 🙂

ČTENÍ
Milane přečti si další dvě stránky v čítance.

MATEMATIKA
Dnes budeme pokračovat ve sčítání a odčítání do 1 000.
Budeš potřebovat učebnici a školní sešit.
Učebnice str. 17 cv. 1, 2, 4 (ústně).
Do školního sešitu si překresli číselnou osu ze stránky 17 a tabulku ze cvičení 3 si překresli a doplň do školního sešitu.
Do školního sešitu udělej cv. 5, 7, 8 uč. str. 18.

Uvidíme se zítra na meetingu ve 13:00. Budeme mít matematiku.

Mějte se krásně a ať vám to hezky jde. 🙂

Vaše Lucie Šimečková

Přírodověda (NS)

Milí páťáci, dnes si k Přírodovědě stáhněte tuto prezentaci NEROSTNÉ SUROVINY a pozorně si ji prolistujte. Do sešitu (k Přírodovědě) si udělejte nadpis Nerostné suroviny a dále si napište vše, co je v prezentaci tučně (budete tam mít tedy 1. Rudy a pod tím jednotlivé příklady rud). Splňte také úkol, který je v prezentaci na posledním snímku. O dalších druzích nerostných surovin si budeme povídat příště.

Simona Šitnerová

pro Milana: Milan si prezentaci o Nerostných surovinách stáhne a pozorně prolistuje také. Poznámky si dělat nemusí.

Angličtina

Dobré ráno, děkuji všem z vás, kteří mi už pohotově poslali domácí úkol ze včera. Vy ostatní žádný strach, máte na to čas až do neděle, ale nezapomeňte na to. A co budeme dělat dnes? Dnes začneme novou lekci s názvem Communication (Komunikace), která začíná v učebnici na str. 16.

1) Podívejte se na obrázkový příběh na této straně. Slovíčka a fráze, co neznáte, najdete přeložené vzadu v pracovním sešitě na straně 74.

2) Pospojujte části ve cv. 1 v učebnici vedle obrázkového příběhu. Vždy vyberte jedno ze jmen (nebo příjmení), přidejte k němu sloveso „is“ a připojte konec věty podle děje v příběhu. Vzniklé věty si zapište do sešitu (první věta ve vašem sešitu bude tedy: Ben is at Tony´s house.). Zapamatujte si, že „on the phone“ znamená v češtině „u telefonu“. Tím se myslí, že je onen člověk právě tzv. na drátě a s někým telefonicky hovoří. Dále si zapamatujte, že „at Tony´s house“ znamená „u Tonyho doma“. Stejně tak můžeme říct třeba „at Ester´s house“ (u Ester doma).

3) Nakonec si vyplňte cv. 1 na str. 14 v pracovním sešitě. Stačí jen správně vybrat „in“, „or“ nebo „at“ a doplnit prázdná místa ve větách podle obrázku. Napovědět vám může seznam frází v modrozeleném rámečku ve cv. 2 na str. 17 v učebnici. Jestli máte vše správně vyplněno si zkontrolujeme na online meetingu příští týden. Mějte se fajn.

Simona Šitnerová

5. třída – 16. 10.

Ahoj holky a kluci,
dnes nás čeká matematika a český jazyk. 🙂 Než začneme, mám pro vás jeden vtípek. 🙂
Ráno jsem viděl sousedku, jak si povídala se svojí kočkou, jako by jí to zvíře mohlo rozumět. Upřímně, odpoledne jsme se tomu s mým psem dost zasmáli.
Tak už konec povídání a jdeme na ty úkoly. 🙂

MATEMATIKA

Dnes si dáme hodinu geometrie.
Budeme potřebovat učebnici, školní sešit a rýsovací potřeby.

Učebnice str. 51. Podíváme se rovnoběžník a zkusíme si ho narýsovat.

Podívejte se na cvičení 4 a do školního sešitu sestrojte rovnoběžník podle předepsaných bodů. V učebnici máte napsaný celý postup. Poté vypočítejte jeho obvod podle vzorečku, který máte ve školním sešitě (o=2.(a+b)). 🙂

Do školního sešitu udělej cvičení 5. Postupuj přesně podle zadání.

Do školního sešitu zkusíme vypočítat slovní úlohu ve cvičení 6. Známe obvod a musíme vypočítat jen jednu stranu. Podívejte se na podobný příklad a zkuste vypočítat slovní úlohu ze cvičení 6. 🙂


ČESKÝ JAZYK

Dnes si v českém jazyce dáme opět hodinu slohu.
Musíme potrénovat to psaní. 🙂
Dnešní téma bude VYPRAVOVÁNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY.
Obrázky na vypravování -> Rozbité okno – obrázková osnova (vypravování)

Pište do sešitu na sloh.
Název:
Osnova:
1. úvod
2. stať – vypravování podle obrázků
3. závěr
Napište nadpis a vrhněte se na vypravování. 🙂

Držím pěsti a těším se až si to přečtu. 🙂

MILAN

MATEMATIKA
Dnes si dáme geometrii. 🙂
PS str. 19 cv. 2, 3; str. 20 cv 4 – 7.

ČESKÝ JAZYK Teď se budeme věnovat psaní ď/ť.
Učebnice str. 24 cv. 1 (ústně) -> přečti si text a najdi slova, kde se vyskytuje ď/ť.
Další cvičení napiš do školního sešitu.
Cvičení 2 – Napiš všechny správně věty (např. aby seděl rovně – Seď rovně.)
Cvičení 3 – přepiš text správně (Věta začíná velkým písmenem a končí tečkou.)
Cvičení 4 – Slova opiš do sešitu a doplň správně ď/ť. Zkus ke každému slovu nakreslit obrázek.

Držím vám palce, ať to všechno pěkně zvládnete. Myslete na to, že jste moji šikulové. 🙂

Uvidíme se v pondělí na meetingu podle rozvrhu v 8.30 – 9.10. Budeme mít český jazyk.

Přeji Vám krásný víkend. 🙂 🙂 🙂

Vaše Lucie Šimečková

Přírodověda (NS)

Zdravím páťáci, minulý týden jsme si o Přírodovědě povídali o nerostech a horninách, viděli jste jejich fotky a některé jste měli i v rukou. Na základě toho dnes vyplňte cv. 3, 5 a 6 na str. 10 v pracovním sešitu k Přírodovědě. Všechny informace, které potřebujete, jsme si buď přímo říkali, anebo je najdete v učebnici na str. 15 až 18. Potom si ještě nakreslete do sešitu tam, kde jste minule skončili se zápisky o horninách, jeden nerost anebo horninu z těch, které jsem vám přinesla ukázat a který/která se vám líbil/a nejvíc a připište název. To je pro dnešek vše. Přeju úspěšnou práci i kreslení! 🙂 (vaše školní i pracovní sešity si vyberu a zkontroluji v listopadu, takže si dejte záležet, ale zatím mi nic nikam nemusíte nosit ani posílat)

pro Milana: Na základě toho, co jsme si při hodinách Přírodovědy minulý a předminulý týden říkali o půdě, vyplň cvičení 2, 3 a 4 na straně 45 ve tvém pracovním sešitu (Přírodověda 2. díl). Pokud něco nebudeš vědět, zkus si informace najít na internetu.

Simona Šitnerová

Anglický jazyk

Milí páťáci, dnes si na AJ stáhněte tento soubor: Množné číslo doplňování DÚ a do něj doplňte prázdné kolonky 1. podle toho, co vidíte na obrázku v učebnici na straně 15 (cv. 4) a 2. podle tří obrázků, které jsem vložila přímo do dokumentu (knihy, myši, muži). Jde zde o to, abyste potrénovali množné číslo některých podstatných jmen v angličtině. Tomu jste se naposledy věnovali s paní učitelkou Nebřenskou. Vyplněný soubor mi zašlete jako DÚ ke kontrole na emailovou adresu skola.sitnerova@seznam.cz do této neděle. Hodně zdaru! 🙂

Simona Šitnerová

5. třída – 15. 10.

Přeji všem krásné ráno,
dnes nás bohužel čeká další učení přes počítač, ale nebojte se vlka nic. Brzy se už uvidíme na meetingu a popovídáme si. 🙂

Než začneme, tak bych chtěla popřát Terezce k dnešnímu svátku! 🙂
Terezko, všichni ze třídy Ti přejeme vše nejlepší k svátku!
Hlavně hodně zdraví, štěstí a spousty splněných přání. 🙂


MATEMATIKA

Dnes bychom psali testík, tak si ho zkusíte napsat doma. Příklady vypočítejte do školního sešitu. 🙂
TESTÍK
Dále se podíváme do pracovního sešitu i učebnice a procvičíme si přirozená čísla.
Uč. str. 16 cv. 1, 2. (do školního sešitu)
PS str. 11 cv. 4, 5, 7.

ČESKÝ JAZYK

Dnes si opět procvičíme shodu podmětu s přísudkem. 🙂

PAMATUJ!
Př. Čepice byl_ drahé.
1. Určím si podmět. Na ten se ptám 1. pádem: Kdo nebo co danou věc vykonávalo?
2. Podmět je čepice.
3. Určím si rod. TA čepice = ženský rod.
4. Když je to ženský rod, píšu Y.

Vyzkoušejte si několik cvičení -> PROCVIČUJ

Správně urči, které slovo v závorce odpovídá pravopisu v přísudku. Do školního sešitu napiš celé věty.
(vrány ‒ ptáci ‒ stíhačky ‒ vrtulníky) létali.
(křídla ‒ broučci ‒ motýli ‒ lesy) šuměly.
(rybáři ‒ čluny ‒ kachny ‒ ryby) dopluli.
(pávi ‒ koťata ‒ ještěrky ‒ kočky) se vyhřívala.
(kuřata ‒ vrabci ‒ slepice ‒ pěnkavy) zobali.
(chlapci ‒ děvčata ‒ děti ‒ skřivani) švitořila.
Které slovo v závorce odpovídá pravopisu v přísudku (zvýrazni).

Zkuste si napsat diktát a uvidíte, jak vám to už jde. 🙂 -> DIKTÁT

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

Pusťte se do pokračování ve čtení vaší oblíbené knihy. Odevzdání čtenářského deníku se pomalu blíží. 🙂
Čtenářský deník musí obsahovat: název knihy, jméno autora a ilustrátora, obsah, obrázek z knihy, co se mi na knize nejvíce líbilo.

Milan

MATEMATIKA
Učebnice str. 15 cv. 6 – 11. (pouze ústně) Podívej se na video o rozkladu čísel do 1000. ->
Například: 526 = 500 + 20 + 6 Do školního sešitu zkus rozložit tato čísla: 254, 867, 951, 365, 742.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Dnes se podíváme, jak vyslovujeme a píšeme souhlásky uvnitř a na konci slova.
Správné psaní zjistíme, řekneme.li si jiný tvar slova. (např. páv – (vidím) pávy -> slyším „páf“, píši páv)
Učebnice str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 3 (do školního sešitu), cv. 4 (ústně)

ČTENÍ Přečti si další kapitolu z tvé oblíbené knihy. 🙂

Ať vám učení pěkně jde. Jste moji šilukové!!!

Hezký den všem 🙂

Vaše Lucie Šimečková

5. třída – 14. 10.

Ahoj holky a kluci,
přeji Vám všem krásné ráno. 🙂
Posílám Vám úkoly pro dnešní den.

ČESKÝ JAZYK
Téma: Procvičování shody podmětu s přísudkem
Zopakujte si, jak určíte správně koncovku v určitém slovese.
(Shoda podmětu s přísudkem – opakování)

Do školního sešitu přepište tyto věty, doplňte správně i/y/a a vyznačte podmět a přísudek. Děti si četl_ pohádku. Rodiče se vrátil_ ze zábavy. Kombajny posekl_ poslední zb_tky ob_lí. Štěňata si spolu hrál_ v trávě. M_slivci uspořádal_ hon. Potom oslavoval_ na lovecké chatě. To jsme si o vás teda nemyslel_ ! Naše děvčata cvičil_ zumbu. Vy jste to opravdu nevěděl_ ? V okolí rostl_ hodně houby. U Jemnice havaroval_ dva automobil_. Řidiči naštěstí v_vázl_ bez zranění.

Procvičujte také pomocí hry. 🙂
(Tref správné Y/I)

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ
Přečtěte si další kousek z vaší oblíbené knihy. Nezapomeňte, že do konce října musíte odevzdat čtenářský deník. 🙂
Čtenářský deník musí obsahovat: Název přečtené knihy, jméno autora a ilustrátora, obsah, obrázek (+ jak se vám ta kniha líbila)

MATEMATIKA
Dnes se podíváme na nové téma: Přirozená čísla.

Přirozená čísla jsou nejčastějšími čísly, se kterými se setkáváme v běžném životě. Jedná se o kladná celá čísla, tedy o čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …..
Přirozená čísla používáme především pro určování množství něčeho („máme doma tři židle“, „v parku je třicet laviček“, …) a pro určení pořadí („první člověk na měsíci“, „Kanada je druhá největší země na světě“, …).
Je nekonečně mnoho přirozených čísel. Ke každému přirozenému číslu můžete najít číslo o jedna větší.

Vyzkoušej si to v praxi.
PS. str. 11 cv. 1, 2, 3.


Milan
MATEMATIKA
Zopakuj si převody jednotek hmotnosti, délky, objemu a času
Učebnice str. 14 cv. 2, 4 + str. 15 cv. 5 (do školního sešitu)
PS str. 9 cv. 15

ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 21 cv. 4.
Cvičení přepiš do školního sešitu a doplň správně d/t.
+ PS str. 9 cv. 4
Nezapomeň, že na začátku věty se píše velké písmeno a na konci .!?

ČTENÍ
Milane přečti si kapitolu z tvé oblíbené knihy. Poté řekni například mamince, co jsi se dočetl. 🙂

Přeji Vám krásný den a hodně sil u učení doma 🙂

Nezapomeň: „S úsměvem jde všechno lépe.“

Lucie Šimečková