Třídní učitel/ka: Jana Šejbová

Rozvrh hodin

Aktuality

Vlastivěda

Dobré ráno děti,

dnes budeme pokračovat Evropou, konkrétně podnebím, které zde převládá. Vy již víte, že vlivem sklonu zemské osy a pohybům Země nedopadá sluneční záření na zemský povrch rovnoměrně a podnebí tedy není všude stejné. Ale co je vlastně podnebí?

Podnebí = dlouhodobý stav ovzduší (ČR = podnebí mírného pásu, střídají se 4 roční období)

Zatímco počasí = okamžitý stav ovzduší

Nyní si s pomocí učebnice na straně 63 doplň:

Na Zemi rozlišujeme 4 základní podnebné pásy: ………, ………., ……….., ………… .

Z těchto pásu se v Evropě nacházejí jen ….. . Jsou to ……….., …………., …………… .

Podnebí v Evropě je také ovlivněno vzdáleností od oceánu. V západní Evropě převládá podnebí ……………, které se vyznačuje ….. zimou a ……. létem. Ve východní Evropě převládá podnebí ……………., kde panují …….. zimy a ………… léta.

Pokud jste zvládli, jste šikovní 🙂 Dnešní poslední úkol jsou cvičení 1 a 2 v pracovním sešitě na straně 46.

Krásný den a těším se na zítra 🙂

5.třída – úterý 7.4.

Ahoj páťáci. Máme zase ráno, sluníčko na nás vykukuje a vy se určitě už těšíte na prázdniny. To bude radosti – odpočinek bez úkolů. Vy jste ale šikovní a tak se určitě rádi se mnou podíváte ještě na nějaké úkoly. Včera většina z vás úkol zvládla. To jsem ráda a všechny chválím.

Český jazyk – úterý 7.4.

Dnes budeme pracovat pouze s učebnicí na str.119 – podívej se na cvičení 2a – cvičení zopakuj ústně, do sešitu napiš pouze číslovky (slovem). Nezapomeň do sešitu napsat dnešní datum, stránku a číslo cvičení.
Protože je cvičení dlouhé, nebudete mít jiný úkol.Pracuj pomalu, ale pečlivě.

Matematika – úterý 7.4.

Dnes si trochu odpočineme od zlomků a desetinných čísel a zopakujeme si to, co již umíme.
Otevři učebnici na str.8 a podívej se na cv.6 – dělení dvojmístným číslem.
Stačí vypočítat dva sloupečky (se zkouškou). Příklady napiš do sešitu. Zbytek příkladů počítat nemusíš.
Práci určitě zvládnete. Přeji příjemný den.

Mgr. Jana Šejbová


Tělesná výchova

Milí žáci.

Na tento týden jsem si pro vás připravil turistický výlet.

Vložte se do plánování výletu a pomozte s tím svým rodičům. Vezměte si do ruky mapu a spolu s maminkou a tatínkem se podívejte, kde jste a kam byste mohli vyrazit na výlet. V mapě se zorientujte, prohlédněte si různé značky. Zkuste najít turistické značení a po tomto značení jít určitou cestu/okruh. Dokážete se držet trasy? Je to jako velká šipkovaná, kdy pokladem je cesta (cesta je cíl).

Prosím o zasílání fotografii a o celkové zprávy z výletu, jak jste si ho užili na email. Hlavním cílem tohoto úkolu je být na čerstvém vzduchu.

(zspetrovicestanek@seznam.cz).

Jan Staněk

Informatika

Dobrý den, milí žáci. Dalším projektem do informatiky, bude tentokrát vytvoření krátkého textového dokumentu na téma Velikonoční zvyky a tradice. Dbejte na správné psaní textu (pravopois, mezery, apod.). Buďte struční (max. 1/2 strany A4). Jaký přístup k projektu zvolíte je na Vás (vyberete jednu tradici a popíšete jí, nebo ve zkratce popíšete tradic a zvyků vícero)!

Na zaslání projektu budete mít čas do 20.04.2020. Opět na e-mail: airwulf@seznam.cz

F. Staněk

Anglický jazyk

7.4.úterý

Ahoj páťáci,
dnes si opět procvičíme předložky.
OPPOSITE-NAPROTI
BETWEEN-MEZI
BEHIND-ZA
NEXT TO- VEDLE

IN FRON OF- PŘED

Učebnice- s.55, zelené cvičení 4 a, b- řekněte si věty podle města na s.54,
oranžové cvičení 5- přečtěte si text a zkuste určit, kde je jaká budova

Barbora Mošanská

HV 4,5 – pondělí 6.4

Hudební výchova 4,5 – pondělí 6.4.

Dobrý den děti.
Každý den máte spoustu úkolů a tak posílám pouze odkaz na písničku, která trochu odlehčí náladu. Poslechni si ji, třeba se ji i nauč – není na známky, je určená pouze k oddychu a odpočinku. Klikni zde:https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg.
Přeji příjemnou zábavu.

Mgr. Jana Šejbová


5.třída – pondělí 6.4.

Ahoj páťáci. Doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a čeká nás trochu zkrácený týden. Pracovat budeme pouze 3 dny – od pondělí do středy a pak hurá – velikonoční prázdniny. Asi se už těšíte na 5 dní bez úkolů. Tak ale teď hurá do práce.

Český jazyk – pondělí 6.4.

Dnes si ještě zopakujeme číslovky.
V PS na str.44 procvič cvičení 2 – diktát. Pečlivě si text přečti, není jednoduchý. Zaměř se na číslovky – ve formě číslic a dej si pozor na číslovky řadové – nezapomeň za nimi psát tečku. Diktát si napiš do sešitu a potom si ho oprav.
Vypracuj ještě cv.4 – tentokrát piš číslovky slovem. Cvičení si potom oprav podle klíče na str.12.

Matematika – pondělí 6.4.

V pátek jste luštili dvě tajenky a docela se vám povedly.
Dnes dokončete v učebnici str 21 – cv.4,5. Použij fólii.
V početníku dokonči str. 23 – cv.4, 5.

Čtení – pondělí 6.4.

Protože již probíhá velikonoční týden – pokus se vyhledat informace o tom, co to jsou VELIKONOCE – jaké jsou zvyky a tradice.
Připomeň si zvyky, které dodržujete doma a zároveň se snaž najít informace o zvycích, které jsou dodržovány na Moravě. K nejznámějším patří tzv. “ Jízda králů“ Pokus se vyhledat informace o této tradici. Najdi název místa (město, vesnice), kde tato tradice probíhá a pošli ho (SMS, ….).
Přeji příjemnou práci a užijte si přípravy na svátky jara.

Mgr. Jana Šejbová


Výtvarná výchova

Milé děti. Dnes nás bude čekat kresba motýla podle následujícího návodu.

Hotový obrázek přinesete k ohodnocení až budete chodit do školy, nebo pošlete foto na e-mail: airwulf@seznam.cz

F. Staněk

Přírodověda

Krásný den,

máme hotovou kosterní soustavu a o víkendu si trochu procvičíte kreslení a představivost. Na A4 zkuste tužkou nakreslit kostru člověka a popsat všechny kosti, které znáte :))

Nebojte se toho, nějak to zvládnete 🙂 krásný den

5.třída – pátek 3.4.

Dobré ráno. Dnes máme pátek a tak se na konci týdne zaměříme na opakování.

Český jazyk – pátek 3.4.

Teď se zaměříme na opakování číslovek.
PS str 44 – cv.1a,b,c a 3 a,b. Pracuj přímo do pracovního sešitu.
Komu by toto nestačilo, může otevřít MIUČ český jazyk na str.130 a vyber si cvičení, které chceš.
Ve všech cvičeních není nic složitého, každý by to měl zvládnout.

Matematika – pátek 3.4.

Otevři PS str.10 – stránku dokonči. Ve cv.6 je tajenka, kterou vylušti a pošli mi ji (SMS, WhatsApp, Messenger či mail).
Pokračuj v početníku na str.23 – cv.1,2,3.

Čtení – pátek 3.4.

V pondělí jste dostali za úkol dočíst svoji knihu a vypracovat čtenářský deník. Kdo ještě nestihl, dokončete práci dnes. Ostatní nový úkol nedostanou.
Přeji krásný víkend. Užijte si sluníčko.

Mgr. Jana Šejbová