Školní klub

Posláním školního klubu je zabezpečení smysluplného trávení volného času, prohlubování a rozšiřování znalostí, rozvoj kreativity a tvořivosti, výchova žáků k morálním zásadám. V dnešním světě zaměřeném na virtuální realitu, sociální sítě je velmi důležité, že školní klub plní velmi zásadní funkci a to sociální.

Téměř většina činností, které v klubu děláme je skupinového charakteru jako hraní deskových her, tvořivé dílničky zaměřené na aktuální dění v roce, pletení, háčkování, napínavé karetní hry, puzzle, Lego, magnetická stavebnice Geomag, poslech hudby, čtení časopisů ABC a knih. Velmi oblíbenou knihou je Česká kniha rekordů, která může mít i motivační charakter. Děti rádi navštěvují tělocvičnu, kde se jak se patří, vyřádí na trampolíně a kruzích. Celkově zde trénují svou fyzickou zdatnost při různých činnostech. Kluky z našeho školního klubu velmi baví pořádat bitvy s pistolemi Nerff, kde je zapotřebí používat i psychické dovednosti při vymýšlení různých bojových strategií. Moc rádi hrají společně i počítačové hry, kdy si navzájem radí, domlouvají se někdy se i trochu popichují. Společně je baví hra na schovávanou a hra člověče nezlob se „na živo“. Hodně se nasmějí, když musí simulovat umělé figurky svým vlastním tělem. Při všech těchto hrách je důležité, že spolu děti komunikují, učí se vycházet s druhými a v neposlední řadě i prohrávat. Žáci si rádi vypráví různé zážitky, příběhy, historky na pytlích, což je stmeluje dohromady a rozvíjí v nich empatii a celkový zájem o druhé lidi. Zároveň tato činnost a mnoho dalších má i relaxační a odpočinkovou funkci po náročném dni ve škole. Tvoříme a hýbeme se za každého počasí a v zimě pro nás nebyl překážkou ani sníh, ba naopak. Děti se na sníh s radostí vrhly a zůstávaly po nich zajímavá díla. Veškeré činnosti v klubu děti využívají mimo vyučování, dobrovolně a vnímají je jako příjemné, proto tímto získávají kladný vztah ke škole jako instituci.

Cílem klubu je, aby se vněm všichni cítili dobře, proto bereme v úvahu všechny připomínky a nápady dětí, které by mohli přispět k vylepšení. Radujeme se z úspěchů a bereme si ponaučení z méně vydařeních akcí. Aktuální tématem klubu jsou v současné době Velikonoce. Čeká nás spoustu zajímavých činností, na které se všichni moc těšíme.

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK