Třídní učitel/ka: Simona Šitnerová

Rozvrh hodin

Aktuality

Zeměpis 6. třída

Dnes začínáme probírat VODSTVO PEVNIN. To znamená, že si vysvětlíme základní zeměpisné charakteristiky vodních toků, jezer, bažin a vodních nádrží. Nakonec si povíme i něco o ledovcích a podpovrchové vodě. Tak pojďme na to! 🙂

Začneme vodními toky. Vodní tok je tekoucí povrchová voda, která má svůj počátek (pramen), koryto (cestu terénem, kterou si vytvořila) a ústí (místo, kde se vlévá buď do většího vodního toku, anebo do moře). Vodní tok je tedy každá řeka, říčka, potok i potůček.

Nejdelší (7062 km) a nejvodnatější řeka světa je Amazonka (Río Amazonas). Dříve byl za nejdelší řeku světa považován Nil (6685 km). Byl to však český geograf Bohumil Jánský, kdo před 21 lety objevil nejvzdálenější pramen Amazonky (v Peru, oblast Apurímac). Vědci pak na mezinárodní úrovni schválili změnu a Amazonka se stala jedničkou. Zkoukněte video: Český objev. Amazonka tedy pramení v horách v Peru, pak protéká amazonským deštným pralesem přes Brazílii a poblíž brazilského města Belém ústí do Atlantského oceánu. Prohlédněte si její cestu:

Nyní si přečtěte informace k vodstvu pevnin na str. 60 a 61 v učebnici. Vezměte si sešit a udělejte si zápisky (podle obrázku pod textem). Na prázdné linky doplníte 5 pojmů napsaných velkým písmem modře vlevo nahoře. Každý pojem patří na jedno volné místo v textu. Pomůže vám učebnice, internet a váš důvtip 🙂

DÚ: Udělejte si procházku k vodnímu toku, který se nachází nejblíž vašeho domova. Většinou asi půjde spíše o potok než řeku. Pak se u toho vodního toku vyfoťte. Do čtvrtka mi pošlete tuto fotku spolu s informací o tom, jak se vodní tok jmenuje a do jakého většího toku se vlévá (to najdete třeba v mapách na internetu: Mapy.cz). Každý solidně splněný úkol ocením 1.

Simona Šitnerová

Anglický jazyk 6. třída

Good morning! 🙂 I wish you a beautiful first morning in March 2021. Did you know that the English name for March is derived from the Latin word Martius? It marked the month dedicated to the Roman god of war and the protector of agriculture, Mars. (zajímavost o anglickém názvu měsíce březen)

Dnes začneme novou lekci č. 3 s názvem „DOCTOR, DOCTOR„. Z názvu je zřejmé, že se v ní budeme věnovat anglickým pojmům a frázím spojeným s návštěvou lékaře a tak podobně. Nic moc optimistické téma, ale budeme to brát s humorem ano? 🙂

Otevřete si učebnici na str. 30 a přečtěte si bublinu, kterou má nahoře vpravo u úst Liam Ford (průvodce touto lekcí). Měli byste si v hlavě zvládnout jeho slova přeložit. Pak se podívejte na cv. 1. Pusťte si k němu Poslech 33, který jsem vám poslala na třídní mail. Je v něm rozhovor Liama s třídní učitelkou, který je ve cv. 1 dole. Zkuste podle poslechu doplnit mezery v dopise od paní Fordové, Liamovy matky, pro jeho třídní učitelku, který je ve cv. 1 nahoře. Omlouvá tam synovu nepřítomnost ve škole z minulého týdne. Zkontrolujeme si to ve středu.

V této lekci se začnete učit minulý čas sloves v angličtině. Začneme jednoduše a to minulým časem slovesa BÝT (TO BE). Otevřete si své školní sešity na gramatiku a buď si tam vlepte tuto vytisknutou tabulku anebo si jí do sešitu přehledně přepište:

V tabulce vidíte, jak se tvoří kladné, záporné a tázací věty se slovesem TO BE (BÝT) v minulém čase. Je to snadné. Např. věta „Včera jsem byl ve škole.“ je v AJ: „Yesterday I was at school.“ Anebo věta „Ona nebyla doma.“ je: „She was not at home.“ V tabulce výše máte u záporných vět v závorce i zkrácený tvar. Takže třeba věta „Ona nebyla doma.“ se dá napsat: „She wasn´t at home.“

Dnes si ještě pusťte tento song: „TO BE“ PAST SIMPLE SONG. A to je vše 🙂

Simona Šitnerová

Informatika 6

Ahoj šesťáci. Dnešní hodinou se loučíme s vektorovou grafikou a programem Inkscape a přecházíme na textové procesory (LibreOffice, případně MS Word). Jelikož ne všichni mají doma placený MS Word, budeme používat jeho alternativu LibreOffice, která je zdarma. Proto je tedy dnes důležité si tento program do počítače či notebooku nainstalovat, což bude i vaším dnešním úkolem.

Odkaz pro instalaci

Pokud někomu stále schází odevzdat nějakou tu práci z Inkscape, tak mi ji nejdříve pošlete.

F. Staněk

Přírodopis VI.

Úkoly na 1.3.2021

Dnes v 10.45 hod. máme meeting.

Šárka Hedviková

Český jazyk 6

1.3. Meeting v 7,45 (mluvnice), odkaz v mailu.

Mrázová

Matematika 6

Krásné ráno,

dnešní meeting tradičně od 11:30 🙂 Hezké dopoledne, Bolek Jan

Dějepis 6

Ahoj šesťáci. Dnes se budeme věnovat kultuře ve starověkém Řecku. V uč. str. 90-92 si přečtěte výklad (náboženství, písmo a literatura, věda) a do sešitu si připojte poznámky (D6_26022021).

F. Staněk

Matematika 6

Krásné ráno,

dnes nás čeká opakování na téma jednotky délky, hmotnosti a obsahu. Úkol zasílám na třídní email. S pozdravem Bolek Jan

Český jazyk 6

25.2. Meeting v 9,15 (mluvnice i literatura), odkaz mailu. Z literatury si prosím zpracujte v PS stránku 34 (H. CH. Andersen), zkontrolujeme v úterý.

Mrázová