Třídní učitel/ka: Žaneta Vildtová

Rozvrh hodin

Aktuality

Matematika

Krásné ráno děti,

nejdříve Vám všem děkuji za zaslání úkolů, jste šikovní :). Dnes doděláme jednotky obsahu. Již jsme se naučili převádět základní jednotky obsahu a minulou hodinu jste měli za úkol dva příklady z praxe. Dnes si přidáme ještě dvě jednotky, které se v praxi používají a to je ar a hektar.

Jako první úkol si pečlivě zhlédněte následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQ5KMing4

Do školního sešitu si nadepište jednotky obsahu a ze strany 103 v učebnici si opište tabulku na převádění jednotek (i přikládám níže). Zítra s ní budeme pracovat. Pod tuto tabulku si následně napište co je ar a hektar.

1 ar = je obsah čtverce o straně délky 10m, obsah čtverce S=a.a S=10.10=100m2, 1ar = 100m2

1 hektar (ha) = obsah čtverce o straně délky 100m, S=a.a, S=100m.100m, S=10000m2, 1ha= 10000m2

Pokud něčemu nerozumíte, neváhejte se ozvat, to je pro dnešek vše, krásný den a zítra budeme pokračovat s příklady 🙂

km2. ha. ar. m2. dm2. cm2. mm2. :100. :100. :100. :100. :100. :100.

HV 6.A – úterý 7.4.

Hudební výchova 6.A – úterý 7.4.

Ahoj šesťáci. Velikonoce se blíží, letos budou trochu zvláštní – je přestupný rok, a ještě ke všemu nebudeme moci chodit na pomlázku. To ale nevadí.
Tradiční koledy určitě znáte a tak jsem pro vás vybrala trochu modernější. Snad se vám bude líbit:https://www.youtube.com/watch?v=I4xq8d_Fg18.
Přeji příjemné poslouchání a dobrou náladu.

Mgr. Jana Šejbová


Anglický jazyk

7.4.2020

Milí šesťáci,

udělalo se nám venku krásné jaro, ale vy jistě celí nedočkaví sedíte u svých počítačů a čekáte na úkoly z angličtiny! Kdepak, vy jste zkrátka studenti 🙂

Ještě než se do toho pustíme, mám pro vás důležité sdělení. Už jsem vám to psala i na mail, ale kdyby někdo náhodou maily moc nečetl….

Od příštího čtvrtka nás čekají pravidelné videomeetingy s výukou angličtiny. Vždy v 9:15. K tomu, abyste se do nich mohli přihlásit, si potřebujete stáhnout aplikaci Zoom a zaregistrovat se (to už jste asi všichni udělali, protože tyto meetingy budete mít i se svojí paní učitelkou třídní a jinými učiteli). No a pak budete jen čekat, až vám pošlu odkaz a vy se prostřednictvím něj do videomeetingu. Odkaz vám budu posílat vždy do třídního vepřoknedlového emailu, z něj se můžete pak přihlásit všichni.

No a protože tento čtvrtek jsou prázdniny, vyzkoušíme si první videomeeting mimořádně již zítra, tj. ve středu, a to ve 14 hodin. Nebojte, bude to jen krátká zkouška spojení, bez učení. Připojte se, ať si to vyzkoušíte, protože večer máte setkání s paní učitelkou třídní – ať ví, že už to dokážete 🙂 Pozvánku s odkazem a heslem jsem vám už na email poslala.

A teď k práci:

Dnes si dáme další gramatiku, která se týká počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen. Minule jsme se ptali pomocí otázek How much? (nepočitatelná) a How many? (počitatelná). Dnes si řekneme, jak vyjádříme malé množství u těchto dvou skupin podstatných jmen. Stále přitom vycházíme z pracovního postupu při výrobě bramborových placek, který jsme si podle fotek studovali (učebnice str. 46).

Počitatelná podstatná jména (people, apples, boys, cats…): zde malé množství vyjadřujeme pomocí spojení „a few“ (:fjú), což by se dalo přeložit jako „pár“ nebo „několik“ – a few apples – pár jablek, a few chairs – pár židlí atd.

Nepočitatelná podstatná jména (voda, olej, dřevo, chleba…): zde se malé množství vyjádří pomocí spojení „a bit of„, což se překládá jako „trochu“ – trocha vody – a bit of water, a bit od bread – trochu chleba atd.

Učebnice str. 47, cv. 4 – tady si můžete na cv. a, b a c vyzkoušet, jestli vám to půjde.

Pracovní sešit str. 42 – k tomu si uděláte cv. 1, které se vztahuje přesně k této gramatice.

A to bude pro dnešek všechno 🙂

Hodně zdrau v práci a budu se na vás těšit zítra.

Ivana Řežábková

Příspěvek bude smazán 14.4.2020 v 8:00.

Přírodopis VI.A

Úkoly na 7.4.2020

V posledních poznámkách jste si zapsali, že skupina členovců zahrnuje pavoukovce, korýše a vzdušnicovce. Nejdříve si zapíšete pavoukovce.

PAVOUKOVCI

Tělo je složené ze dvou částí – hlavohruď (vznikla splynutím hlavy a hrudi) a zadeček.

6 párů končetin – 1. pár přeměněn na klepítka – slouží k přijímání potravy

– 2. pár – makadla – hmatová funkce

– 4 páry slouží jako kráčivé nohy

Většina pavoukovců žije na souši. Mezi pavoukovce patří pavouci, sekáči, roztoči a štíři.

Pavouci

Křižák obecný – 8 článkovaných nohou je zakončeno hřebínky (podívejte se na obr. v učebnici na str. 67 dole) Mezi hlavohrudí a zadečkem je tenká stopka. Na zadečku jsou snovací bradavky – jimi vytlačuje tekutinu, která tuhne a tvoří pavučinové vlákno. Lov kořisti – zachytí se do pavučiny, křižák jí obalí pavučinou a vstříkne do ní jed. Potom do kořisti vypustí trávicí šťávy, ty jí rozloží a pavouk jí vysaje. Říkáme tomu mimotělní trávení. Pohlaví je oddělené. Samička po oplození kolem vajíček opřede z pavučiny zámotek (kokon).

Podívejte se na video, jak si křižák staví síť. https://www.youtube.com/watch?v=K7fbu65lXIA

Práce, které mi posíláte, průběžně opravuji. Známky vám pak najednou napíšu do elektronické žákovské.

Šárka Hedviková

Rodinná výchova VI.A

Úkoly na 7.4.2020

Dnes vyplníte v pracovním sešitě str. 17. Máte v nabídce potraviny a vy je správně zařadíte do jednotlivých stupňů potravinové pyramidy. Potravinovou pyramidu si najdete na internetu. Je třeba i na Wikipedii.

Šárka Hedviková

ČJ6-mluvnice

Dnes nás čeká poslední část z kapitoly číslovek a to je skloňování tři, čtyři a další číslovky.

V učebnici na str.83 si přečtěte výklad.

Tři a čtyři se skloňují podle vzoru kost. V tabulce najdete správné tvary.

Další číslovky pět – devadesát devět mají při skloňování jen dva tvary. Opět je to vše napsáno v učebnici.

A číslovky sto, tisíc, milion, miliarda skloňujeme jako podstatná jména.

Vše si v klidu a pomalu pročtěte.

Pak přepište do mluvnického sešitu cvičení 1 na str.83.

Vildtová

Dějepis

Milí žáci. Dnes se budeme věnovat třem tématům, které nám zakončí antické Řecko. Je to tentokráte trošku delší, ale věřím, že to zvládnete :-). Přečtěte si výklad z učebnice str. 93-97 (Výtvarné umění, Architektura, hry) a zapište (vytiskněte a vlepte) poznámky do sešitu viz příloha D6A_07042020. Nemusíte to dát na jeden zátah.

Kdo bude chtít, může si doplňovat i pracovní sešit k daným tématům.

F. Staněk

Zeměpis

Krásný den děti,

doufám, že jste si všichni užili nádherný víkend a dnes se podíváme na dvě další oblasti, které se nacházejí v tropickém podnebném pásu a to jsou savany a pouště.

Pečlivě si přečtěte zaslaný text a prohlédněte si obrázky. Poté si podle osnovy vypracujte poznámky do školního sešitu (pro vypracování je také možné použít učebnici strana 74 – 77).

přeji Vám krásný den 🙂

Savany

Pouště a polopouště

Poznámky pouště

ČJ6-sloh

Dnes dostanete jeden úkol.

Podle poznámek z minulého týdne napište úřední dopis.

Napište žádost o uvolnění vaší dcery/syna (jméno si vymyslete) z vyučování na 1 týden (datum si vymyslete) z nějakého důvodu (rekreace, soustředění, atd.- opět si vymyslete něco konkrétního)

Vy jste odesílatel. Příjemce paní ředitelka Hana Vošahlíková. Adresu školy si vyhledejte.

Nezapomeňte na všechny části, které úřední dopis mám mít.

Pošlete na můj mail do středy 8.dubna 12:00. Prosím, napište to buď rukou a vyfoťte, nebo na PC. Ale pošlete to v příloze, ne jako text mailu.

Žaneta Vildtová

Tělesná výchova – chlapci

Milí žáci.

Na tento týden jsem si pro vás připravil dobrovolné plánování a realizaci celodenního výletu po turistické značce.

K úspěšnému výletu potřebujete pořádně plánovat. Den předem si vyberte cíl výletu, trasu po turistických značkách a celou cestu si připravte. Naplánujte si pauzy, čas celého výletu a nějaké možné zkrácení, kdyby se horšilo počasí nebo kdyby docházely síly(pracujte s mapou nebo s internetem). Připravte si svačinu (bud vy samy) a dostatek pití. Podívejte se jaké bude počasí, aby vás nepřekvapil déšť nebo jiné komplikace, pořádně se na to vyspěte. Na výlet si vezměte pohodlnou obuv, dostatečně teplé oblečení a dobrou náladu. Prosím o zasílání fotografii a o celkové zprávy z výletu, jak jste si ho užili na email (zspetrovicestanek@seznam.cz).

Jan Staněk