Třídní učitel/ka: Lukáš Kopecký

Rozvrh hodin

Aktuality

Mapa a glóbus

 1. Co je glóbus?
 2. Co je mapa?
 3. Co znamená měřítko 1:500 000?
 4. Jak se jmenují mapy, které mají nepatrné zkreslení a měřítko do 1:200 000?
 5. Jaké měřítko mají mapy malého měřítka?
 6. Turistické mapy patří mezi mapy jakého měřítka?
 7. Co je poledník?
 8. Jsou všechny poledníky stejně dlouhé?
 9. Jak se jmenuje poledník 180°?
 10. Co je rovnoběžka?
 11. Jak se jmenuje nejdelší rovnoběžka?
 12. Jsou všechny rovnoběžky stejně dlouhé?
 13. Jmenuj 3 důležité rovnoběžky.
 14. Co tvoří zeměpisnou síť?
 15. Co určuje zeměpisnou polohu?
 16. Kolik je časových pásem?
 17. Když cestujeme na západ, čas přibývá nebo ubývá?
 18. Když cestujeme na východ, čas přibývá nebo ubývá?
 19. Co určuje výškopis?
 20. Co je nadmořská výška?
 21. Co je vrstevnice?
 22. Co je kóta?

Zeměpis 6 – Planeta Země, Vesmír

 1. JAKÝ TVAR MÁ PLANETA ZEMĚ?
 2. CO JE GLOBUS?
 3. JAKÝ POLOMĚR MÁ ZEMĚ?
 4. JAKÁ JE DÉLKA ROVNÍKU?
 5. KDO JAKO PRVNÍ OBEPLUL ZEMI?
 6. JAKÉ POHYBY VYKONÁVÁ ZEMĚ?
 7. PROČ SE STŘÍDAJÍ ROČNÍ OBDOBÍ?
 8. PROČ SE STŘÍDÁ DEN A NOC?
 9. KDY NASTÁVÁ LETNÍ SLUNOVRAT?
 10. KAM DOPADAJÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY KOLMO V DEN LETNÍHO SLUNOVRATU?
 11. JAK JE TO S DÉLKOU DNE A NOCI V DEN LETNÍHO SLUNOVRATU?
 12. KDY NASTÁVÁ ZIMNÍ SLUNOVRAT?
 13. KAM DOPADAJÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY KOLMO V DEN ZIMNÍHO SLUNOVRATU?
 14. JAK JE TO S DÉLKOU DNE A NOCI V DEN ZIMNÍHO SLUNOVRATU?
 15. KDY NASTÁVÁ JARNÍ ROVNODENNOST?
 16. KAM DOPADAJÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY KOLMO V DEN JARNÍ ROVNODENNOSTI?
 17. JAK JE TO S DÉLKOU DNE A NOCI V DEN JARNÍ ROVNODENNOSTI?
 18. KDY NASTÁVÁ PODZIMNÍ ROVNODENNOST?
 19. KAM DOPADAJÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY KOLMO V DEN PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI?
 20. JAK JE TO S DÉLKOU DNE A NOCI V DEN PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI?
 21. KTERÝM SMĚREM SE OTÁČÍ PLANETA ZEMĚ?
 22. CO JE SLUNCE?
 23. CO JE MĚSÍC?
 24. JAKÉ POHYBY VYKONÁVÁ MĚSÍC?
 25. CO TVOŘÍ POVRCH MĚSÍCE?
 26. KTERÉ FÁZE MÁ MĚSÍC?
 27. KDO JAKO PRVNÍ PŘISTÁL NA MĚSÍCI?
 28. CO JE VESMÍR?
 29. KDY VZNIKL VESMÍR?
 30. JMENUJ VNITŘNÍ PLANETY.
 31. JMENUJ VNĚJŠÍ PLANETY.
 32. JAK SE JMENUJE NAŠE GALAXIE?
 33. JAK VZNIKL VESMÍR?
 34. JAK STARÉ JE SLUNCE?
 35. JAKÝ JE POLOMĚR SLUNCE?
 36. CO TVOŘÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVU?
 37. CO JE STŘEDEM VESMÍRU?
 38. CO JE STŘEDEM SLUNEČNÍ SOUSTAVY?
 39. JMENUJ ALESPOŇ DVĚ TRPASLIČÍ PLANETY.
 40. CO JE METEORIT?
 41. CO JE METEOR?
 42. CO TVOŘÍ KOMETU?
 43. ZA JAK DLOUHO SE ZEMĚ JEDNOU OTOČÍ KOLEM SVÉ OSY?
 44. JAK DLOUHÝ JE JEDEN ROK?
 45. JAKÁ JE VZDÁLENOST ZEMĚ A SLUNCE?
 46. CO JE MAPA?
 47. CO JE TYPICKÉ PRO MAPY MALÉHO MĚŘÍTKA?
 48. CO JE TYPICKÉ PRO MAPY STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA?
 49. CO JE TYPICKÉ PRO MAPY VELKÉHO MĚŘÍTKA?
 50. PRVNÍ ŽENA VE VESMÍRU.
 51. PRVNÍ PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI.
 52. PRVNÍ ČLOVĚK VE VESMÍRU.
 53. PRVNÍ PES VE VESMÍRU.
 54. KDO PRVNÍ ZJISTIL, ŽE ZEMĚ OBÍHÁ OKOLO SLUNCE?
 55. KDO PRVNÍ POZNAL, ŽE SLUNCE NENÍ JEDINÁ HVĚZDA VE VESMÍRU?
 56. ČESKÝ KOSMONAUT, KTERÝ BYL VE VESMÍRU.
 57. PLANETA PODOBNÁ ZEMI.
 58. PLANETA NEJBLÍŽE SLUNCI.
 59. NEJVĚTŠÍ PLANETA SLUNEČNÍ SOUSTAVY.
 60. PLANETA S VELKÝM PRSTENCEM.
 61. PLANETA S MALÝM PRSTENCEM.
 62. PLANETA S TYPICKOU MODROU BARVOU.