Třídní učitel/ka: Lukáš Kopecký

Rozvrh hodin

Aktuality

Zeměpis 6B

Dnes se podíváme do oblasti stepí. Nejprve si přečtěte informace (Stepi). Poté si napište do sešitu poznámky podle následující osnovy:

Stepi
 • – nacházejí se v …………………………………………………………… pásu, kde je poměrně ………….
 • – roste tady především …………………… a …………………………………………………………………………..
 • – nejrozsáhlejší jsou v …………………………… (= prérie), v Jižní Americe (=………………..), v Evropě a ………………………
 • – živočichové – dříve …………………., nyní ……………… a ………………..
 • – pěstuje se tu především ……………………….. a …………………………..

Připomínám, že dnes ve 13.00 máme meeting. Odkaz na něj máte ve třídním emailu. Posílala jsem ho už včera.

Ten, kdo si zopakoval látku, kterou jsem minule zadala, může získat odměnu. Pokud bude na meetingu… 🙂

H. Vošahlíková

AJ 6.B třída

7.4. úterý

Připomněli jste si, jak se uvádí ceny potravin i ostatního zboží?

Dnes vás čeká v pracovním sešitě na str.37 cvičení 4.Napište rozhovor servírky a zákazníka, který si objednává jídlo v restauraci.Věty máte v nabídce, pouze je správně seřaďte.Pak si zkuste, zda byste si sami uměli v restauraci něco objednat.

V učebnici na str. 42 máte ve cvičení 1 uvedeny další potraviny, které většinou již znáte.Přidejte si i další nová slovíčka z pracovního sešitu na straně 78 – 4B /Stone soup/ Tato slovíčka budete potřebovat, abyste rozuměli příběhu, který se jmenuje stejně – Stone soup.Tímto příběhem se ale budeme zabývat až po Velikonocích.

Užijte si hezky velikonoční prázdniny a celé velikonoční svátky.

Libuše Nebřenská

ČJ6-literatura

Bajka – pokračování

Nejdřív si zkontrolujte úkoly z minulého týdne – zde řešení:

 • Mazaný jako liška
 • Pyšný jako páv
 • Pilný jako včelka
 • Moudrý jako sova
 • Rychlý jako zajíc
 • Pomalý jako želva
 • Hladový jako vlk
 • Věrný jako pes
Liška a vrána
 • Zvířata, která v bajce vystupují, jsou liška a vrána
 • Liška – mazaná, vychytralá, hladová, lstivá, ….
 • Vrána – hloupá, domýšlivá, naivní, důvěřivá,…
 • Přímá řeč – „Jaký jsi to krásný pták!…..“ pronáší liška
 • Ponaučení – nesmíš všemu věřit
>Nyní si zapište charakteristické znaky bajky:

Bajky

 • Hlavní postavy = zvířata
 • Mají vlastnosti lidí, chovají se a mluví jako lidé
 • Obsahují ponaučení (radu)
 • Často kritizují lidské chování
 • Za zakladatele je považován Řek Ezop (asi 6.stol.př.n.l.)
 • V přiloženém souboru posílám další Ezopovu bajku. Opět si ji přečtěte a do sešitu odpovězte na otázky pod textem.

  Ezopova bajka 2

  Žaneta Vildtová

Matematika

7. 4. – Des. čísla – slovní úlohy

Vypracujte následujících 9 slovních úloh na des. čísla do školního sešitu a poté mi vaše řešení vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email kopeckylukas93@email.cz do úterý 14. 4. do 12.00. Nezapomínejte, že řešení slovní úlohy má mít zápis, výpočet a odpověď.

Nepřepisujte zadání, pouze napište číslo a hned pište zápis.

1) Nad ledovým zámkem princezny Elsy už třetí den sněžilo. První den začaly na zelenou trávu padat první vločky a napadlo 1,6 metru sněhu. Druhý den nasněžilo 0,9 metru a třetí den dokonce 1,7 metru sněhu. Jak vysoká byla sněhová pokrývka po třetím dni?

2) Král Držgrešle VIII. potřebuje pro své vojáky novou výzbroj. Jeho rádci zjistili, že nejlevnější meč lze koupit za tři čtvrtě zlaťáku a nejlevnější štít za půl zlaťáku. Král je ochoten dát na nové vybavení 50 zlaťáků. Pro kolik vojáků může za tuto částku koupit nový meč a štít?

3) Pat a Mat potřebovali 2,1 metru drátu na opravu králíkárny. Pat šel do obchodu a omylem koupil jen 1,2 metru drátu. Tak šel do obchodu ještě Mat, který to ovšem také popletl a koupil také 1,2 metru drátu. Dohromady již však měli drátu dostatek a ještě jim kus zbyl. Kolik metrů to bylo?

4) Petr je na výletě u moře. Zvažuje, zda si koupí krásný dárkový předmět, který stojí 8 eur. Peníze doma měnil v kurzu 25,75 korun za euro. Na kolik korun ho krásný dárkový předmět přijde?

5) Koš váží 1,6 kg. V košíku je 12 jablek, z nichž každé váží 0,15 kg. Kolik kg váží koš i s jablky dohromady?

6) Byli jsme na výletě v Beskydech. První den jsme viděli 3 veverky a ušli jsme 14,3 km. Druhý den jsme šli pomaleji, abychom viděli více veverek, a tak jsme ušli jen 8,25 km. Třetí den trefila veverka Frantu šiškou do hlavy, takže jsme pak museli jít obzvlášť pomalu. Ušli jsme jen 5,7 km. Kolik jsme ušli dohromady?

7) Angelina Jolie potřebovala v Praze směnit 20 dolarů na české koruny. Dala si pozor, aby nenaletěla podvodníkům, a dostala 412 korun. S jakým kurzem Angelině směnili dolary ve směnárně (tedy kolik korun dostala za 1 dolar)?

8) Možná jste už někdy slyšeli o BMI, což je číslo, které určuje míru případné nadváhy. Vypočítá se tak, že nejdříve vynásobíte svoji výšku v metrech samu sebou a poté tímto číslem vydělíte svoji váhu v kilogramech. Jaké BMI má Fred Weasley, který váží 76,14 kg a měří 1,8 metrů?

9) Kristoff koupil nový lak na své sáně za 50,20 zlatých, nový provaz, který byl o 35,65 zlatých levnější než lak na sáně a svému sobovi Svenovi 19 mrkví po 2,73 zlatých. Kolik Kristoff zaplatil za nákup?

Lukáš Kopecký

Fyzika

7. 4. – Hustota

Dnes začneme hustotu a to je trochu těžší látka, takže dnes bude výuka trochu jiná.

Nejdříve si napište poznámky z prezentace, kterou máte na třídním emailu. Opište si zelené rámečky do ŠS. Dohromady jsou v prezentaci 4 snímky učiva a na 5. pátém snímku napsáno Zhlédni video

Jakmile budete mít tedy napsané poznámky z prvních 4 snímků, tak pokračujte v zápiskách (především příklady) z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=XGjzrBoIV9Q.

Lukáš Kopecký

Pracovní činnosti

7. 4. – Pomlázka

Jsme u konce našeho „VELIKONOČNÍHO TROJBOJE“. Po prvních dvou výrobcích (zajíc a kraslice), které se vám velice povedly, nás čeká poslední výrobek typický pro Velikonoce a tím je pomlázka.

Minulý týden byl váš úkol dojít do přírody na proutky a dnes z nich upleteme pomlázku. Do příštího úterý tedy každý upleťte svoji pomlázku a pošlete mi její fotku opět na můj email kopeckylukas93@email.cz do 14. 4. do 12.00. Pokud někdo pomlázku neumí uplést, postupujte podle tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU nebo najdete mnoho jiných návodů na internetu.

Lukáš Kopecký

ČJ6-mluvnice

Dnes nás čeká poslední část z kapitoly číslovek a to je skloňování tři, čtyři a další číslovky.

V učebnici na str.83 si přečtěte výklad.

Tři a čtyři se skloňují podle vzoru kost. V tabulce najdete správné tvary.

Další číslovky pět – devadesát devět mají při skloňování jen dva tvary. Opět je to vše napsáno v učebnici.

A číslovky sto, tisíc, milion, miliarda skloňujeme jako podstatná jména.

Vše si v klidu a pomalu pročtěte.

Pak přepište do mluvnického sešitu cvičení 1 na str.83.

Vildtová

Přírodopis VI.B

Úkoly na 6.4.2020

V posledních poznámkách jste si zapsali, že skupina členovců zahrnuje pavoukovce, korýše a vzdušnicovce. Nejdříve si zapíšete pavoukovce.

PAVOUKOVCI

Tělo je složené ze dvou částí – hlavohruď (vznikla splynutím hlavy a hrudi) a zadeček.

6 párů končetin – 1. pár přeměněn na klepítka – slouží k přijímání potravy

– 2. pár – makadla – hmatová funkce

– ostatní 4 páry slouží jako kráčivé nohy

Většina pavoukovců žije na souši. Mezi pavoukovce patří pavouci, sekáči, roztoči a štíři.

Pavouci

Křižák obecný – 8 článkovaných nohou je zakončeno hřebínky (podívejte se na obr. v učebnici na str. 67 dole) Mezi hlavohrudí a zadečkem je tenká stopka. Na zadečku jsou snovací bradavky – jimi vytlačuje tekutinu, která tuhne a tvoří pavučinové vlákno. Lov kořisti – zachytí se do pavučiny, křižák jí obalí pavučinou a vstříkne do ní jed. Potom do kořisti vypustí trávicí šťávy, ty jí rozloží a pavouk jí vysaje. Říkáme tomu mimotělní trávení. Pohlaví je oddělené. Samička po oplození kolem vajíček opřede z pavučiny zámotek (kokon).

Podívejte se na video, jak si křižák staví síť. https://www.youtube.com/watch?v=K7fbu65lXIA

Práce, které mi posíláte, průběžně opravuji. Známky vám pak najednou napíšu do elektronické žákovské.

Šárka Hedviková

Tělesná výchova – chlapci

Milí žáci.

Na tento týden jsem si pro vás připravil dobrovolné plánování a realizaci celodenního výletu po turistické značce.

K úspěšnému výletu potřebujete pořádně plánovat. Den předem si vyberte cíl výletu, trasu po turistických značkách a celou cestu si připravte. Naplánujte si pauzy, čas celého výletu a nějaké možné zkrácení, kdyby se horšilo počasí nebo kdyby docházely síly(pracujte s mapou nebo s internetem). Připravte si svačinu (bud vy samy) a dostatek pití. Podívejte se jaké bude počasí, aby vás nepřekvapil déšť nebo jiné komplikace, pořádně se na to vyspěte. Na výlet si vezměte pohodlnou obuv, dostatečně teplé oblečení a dobrou náladu. Prosím o zasílání fotografii a o celkové zprávy z výletu, jak jste si ho užili na email (zspetrovicestanek@seznam.cz).

Jan Staněk