Třídní učitel/ka: Lukáš Kopecký

Rozvrh hodin

Aktuality

Matematika a fyzika

19. 6. – Opakování

Dnes máme poslední hodinu matematiky i fyziky. Nejdříve vás musím velmi pochválit, jelikož většina z vás úkoly odevzdávala velmi pečlivě vypracované a včas z matematiky i fyziky. Pro dnešek už tedy z těchto předmětů máte volno. Pouze si dodělejte pracovní list z matematiky na opakování des. čísel a dělitelnosti, pokud ho někdo ještě nemá. Poté si zkontrolujte podle řešení, které sem přidám přibližně v 10.00.

Přidávám slíbené řešení ke kontrole zde.

Dále mám pro vás jednu důležitou informaci. Kdo má ve škole ještě nějaký úkol k vyzvednutí, tak dnes ho nebude možné vyzvednout. Případné opravené úkoly budou k vyzvednutí 25. 6. při vysvědčení.

Připomínám, že 25. 6. ve čtvrtek v 9.00 je předávání vysvědčení v naší třídě. Doražte, prosím, všichni včas, protože se musíme stihnout i vyfotit. Kdo mi ještě nedal souhlas k focení, musí ho přinést ve čtvrtek. Jinak se dotyčný nebude moci fotit se zbytkem třídy. Nezapomeňte s sebou vzít klíček od skříňky.

Ve čtvrtek se na vás moc těším

Lukáš Kopecký

Dějepis

Ahoj šesťáci. Dnes je poslední hodina dějepisu na téma starověká Čína. Z uč. str. 141-144 si přečtete poutavý výklad a připojíte k němu do sešitu připravené poznámky. D6AB_19062020

F. Staněk

AJ 6.B třída

19.6. pátek

Dnes vás čeká poslední hodina angličtiny v tomto školním roce.

Nejdříve se podívejte do učebnice na stranu 59. Máte zde v zelených rámečcích ukázáno stupňování delších přídavných jmen.

Dvouslabičná a víceslabičná přídavná jména se stupňují jinak, než ta jednoslabičná. U těchto delších přídavných jmen se nepřidávají koncovky, ale přidává se před ně : ve 2. stupni – more, ve 3. stupni – the most..Například : expensive – more expensive – the most expensive.

Pouze dvouslabičná přídavná jména zakončená na “ y “ se stupňují jako ta krátká. Například : happy – happier – the happiest.

Tuto gramatiku máte vysvětlenou též v PS na straně 73 – 74 /5.4/

Procvičte si to na cvičení v pracovním sešitě. Jsou to cvičení 1 a 3 na straně 52.

Ve cvičení 1 doplňujete 2. a 3. stupeň přídavných jmen. Ve cvičení 3 máte doplnit věty podle sebe a přídavná jména v závorce použít ve 2. nebo 3. stupni. Napovím vám, že tam, kde věta začíná určitým členem “ the „, použijete 3. stupeň přídavného jména. Ve zbylých větách bude 2. stupeň.

Na závěr bych vám chtěla popřát, aby ty letní prázdniny, které brzy nastanou, byly krásné a slunečné. Užijte si je podle svých představ a naberte sílu do 7. třídy.

Libuše Nebřenská

ČJ6

Dobrý den,

všem, přeji hezké prázdniny.

Užijte si je ve zdraví.

Vildtová

Vyzvedávání sešitů apod.

Vážení rodiče, milí žáci,

v pátek 19.6. v čase 16.00 – 17.00 nebude možné vyzvedávat sešity a další materiály. Vyzvednout si je můžete, až půjdou děti pro vysvědčení.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Vošahlíková

Občanská výchova

18. 6. – Opakování

Pro dnešní hodinu občanské výchovy máte volno. Pouze ti z vás, kteří neodevzdali některý z úkolů, mají dnes poslední možnost odevzdat.

Lukáš Kopecký

HV 6.B – čtvrtek 18.6.

HV 6.B – čtvrtek 18.6.

Ahoj šesťáci. Většina z vás už odevzdala zadané úkoly a tak už pro vás nemám žádný speciální úkol. Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu, sledujte nové klipy, zpívejte si. To vám snad pomůže udržet si stále dobrou náladu.
Přeji příjemný den.

Mgr. Jana Šejbová


Výtvarná výchova Chlapci

Ahoj hoši. Dnešek věnujte dokončování a zasílání svých prací. Kdo má již splněno, může se věnovat jiným předmětům.

F. Staněk

AJ 6.B třída

18.6. čtvrtek

Dnes budete opět psát do pracovního sešitu.

Ve cvičení 3 na straně 50 máte vybrat správné výrazy a škrtnout nesprávné. Připomínám, že některé části oblečení, jako například : trousers – kalhoty, jeans – džíny, shorts – šortky, se chovají jako množné číslo / mají na konci „s“ / i když znamenají pouze jeden kus.

Další je cvičení 4 – At the clothes shop. Jsou zde uvedené věty, které máte rozepsat do správných bublin tak, aby vznikl rozhovor prodavačky a zákazníka. Obrázky vám napoví.

Libuše Nebřenská