Třídní učitel/ka: Filip Staněk

Rozvrh hodin

Aktuality

F7 – světelné jevy

 1. Co je bodový zdroj světla?
 2. Co je prostorový zdroj světla?
 3. Co je optické prostředí průhledné?
 4. Co je optické prostředí průsvitné?
 5. Co je optické prostředí neprůhledné?
 6. Jak se šíří světlo?
 7. Jaká je rychlost světla ve vzduchu?
 8. Co je stín?
 9. Co je polostín?
 10. Kdy nastává zatmění Slunce?
 11. Kdy nastává zatmění Měsíce?
 12. Jmenuj fáze Měsíce?
 13. Jaký je rozdíl mezi zatměním Měsíce a novem?
 14. Co je rotace?
 15. Co je librace?
 16. Co je rovinné zdrcadlo?
 17. Jmenuj vlastnosti obrazu při zobrazování rovinným zrcadlem.
 18. Jak zní zákon odrazu?
 19. Jaké jsou druhy kulových zrcadel?
 20. Kam se odrážejí rovnoběžné paprsky dopadjící na duté zrcadlo?
 21. Kde nastává lom světla?
 22. Jaký nastává lom světla při průchodi paprsků ze vzduchu do skla?
 23. Jmenuj druhy čoček.
 24. Nakresli značky těchto čoček.
 25. Co dokáží spojky?
 26. Co dokáží rozptylky?
 27. V jakých jednotkách se udává optická mohutnost čočky?
 28. Jaká je optická mohutnost čočky, je-li ohnisková vzdálenost 0,25m?

F7 – plyny

 1. Jaké jsou vzdálenosti molekul plynů ve srovnání s kapalinami?
 2. Jmenuj 5 vlastností plynů.
 3. Co je atmosférický tlak?
 4. Na co působí atmosférický tlak?
 5. Jak zní vzorec na výpočet atmosférického tlaku?
 6. Jaká je hustota vzduchu?
 7. Co je barometr?
 8. Co je aneroid?
 9. Co je meteorologie?
 10. Co je počasí?
 11. Co je podnebí?
 12. Jmenuj základní meteorologické prvky.
 13. Co je atmosféra?
 14. Která vrstva atmosféry je nejníže?
 15. Která vrstva atmosféry je nejvýš?
 16. Co je mezosféra?
 17. Jak vznikají atmosférické fronty?
 18. Jak zní Archimédův zákon pro plyny?
 19. Jaký je vzorec na výpočet vztlakové síly v atmosféře?

F7 – kapaliny

Vzhledem k tomu, že máte neustále problém s fyzikou, rozhodla jsem se, že vám napíši návodné otázky, které by vám mohly usnadnit učení se.
 1. Jaké síly působí mezi molekulami kapalin?
 2. Jaký je pohyb molekul kapalin?
 3. Jmenuj alespoň tři vlastnosti kapalin.
 4. Co je povrchové napětí?
 5. Jak se projevuje povrchová blána?
 6. Vysvětli anomálii vody.
 7. Jaký je vzorec na výpočet hustoty kapaliny?
 8. Co je kapilára?
 9. Proč zemědělci po sklizni orají pole?
 10. Proč zemědělci po zasetí válcují pole?
 11. Napiš vzorec na výpočet hydrostatického tlaku.
 12. Napiš vzorec na výpočet tlakové síly.
 13. Jak vzniknou spojené nádoby?
 14. Co se stane s hladinami kapalin ve spojených nádobách?
 15. Uveď příklad využití jevu souvisejícícho se spojenými nádobami.
 16. Napiš vzorec na výpočet vztlakové síly.
 17. Vysvětli Archimédův zákon.
 18. Uveď příklad Archimédova zákona.
 19. Kdy těleso stoupá?
 20. Kdy se těleso vznáší?
 21. Kdy těleso klesá?