Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Rozvrh hodin

Aktuality

Český jazyk 7

7.4. Milí sedmáci, doufám, že jste se seznámili s větami jednočlennými a zkusili jste si cvičení. Pokud to úplně nešlo, vysvětlíme si ještě jednou. Pracujeme s větami jednoduchými, tudíž mají jeden určitý slovesný tvar, ten je ve větě přísudkem. Pokud je ve větě i podmět (zeptáme se na něj kdo, co), jedná se o větu dvojčlennou, např. V dálce se ozývalo štěkání psů. Přísudek je „se ozývalo“, zeptám se kdo, co se ozývalo, odpovím “ štěkání“, mám podmět, základní skladební dvojice je „štěkání se ozývalo“, jedná se o větu dvojčlennou, má oba dva základní větné členy. Ve větě V kamnech příjemně praskalo je určité sloveso „praskalo“, ale když se zeptám na podmět kdo,co, odpovím si „ono“, a za tím „ono“ se ale nic neskrývá, nic to není, odkazuje to jenom k osobě slovesa a to je právě věta jednočlenná. Slušně jsme pozdravili. – věta dvojčlenná, podmět je sice nevyjádřený (my), ale je. Celou noc chumelilo. – věta jednočlenná, podmět nemá. Zkuste si v PS cv. 1 na str 23, zkontrolujte podle klíče. Také vás prosím, abyste pravidelně kontrolovali třídní mail, budu vám tam psát vzkazy.

Mrázová

HV dívky 7.-9. třída

7.4. úterý

Venku už je krásně a teplo a tak máte určitě taky lepší náladu a třeba si i rády zazpíváte.Poslouchejte písničky, které se vám líbí a zazpívejte si při tom.

Hezké prázdniny, užijte si velikonoční svátky.

Libuše Nebřenská

AJ 7. třída

7.4. úterý

Dobré ráno

Dnes si znovu připomeňte vyjádření minulého průběhového času /past continuous/ a udělejte si cvičení 4, na straně 27 v pracovním sešitě.Co jsi dělal/dělala/ dnes v 8 hodin ráno?Použijte slova v závorkách a pište podle pravdy kladné nebo záporné věty.

Používání předložek není vždy jednoduché a proto pokračujte v procvičování na počítači. Zadejte si opět www.umimeanglicky.cz – Gramatika – Rozhodovačka – 7. ročník – Prepositions/předložky/ – nejdříve Prepositions of time – lehké, pak střední. Až procvičíte, dejte si -Prepositions of place – střední.

Přeji vám hezké velikonoční prázdniny a celé velikonoční svátky.

Libuše Nebřenská

Tělesná výchova – chlapci

Milí žáci.

Na tento týden jsem si pro vás připravil dobrovolné plánování a realizaci celodenního výletu po turistické značce..

K úspěšnému výletu potřebujete pořádně plánovat. Den předem si vyberte cíl výletu, trasu po turistických značkách a celou cestu si připravte. Naplánujte si pauzy, čas celého výletu a nějaké možné zkrácení, kdyby se horšilo počasí nebo kdyby docházely síly(pracujte s mapou nebo s internetem). Připravte si svačinu (bud vy samy) a dostatek pití. Podívejte se jaké bude počasí, aby vás nepřekvapil déšť nebo jiné komplikace, pořádně se na to vyspěte. Na výlet si vezměte pohodlnou obuv, dostatečně teplé oblečení a dobrou náladu. Prosím o zasílání fotografii a o celkové zprávy z výletu, jak jste si ho užili na email (zspetrovicestanek@seznam.cz).

Jan Staněk

Matematika

Ahoj, žáci. Dneska si zapíšete si poznámky M7_07042020_poznamky do sešitu a shlédnete video :-). Příští týden v úterý 14.04.2020 bychom zkusili od 10.00-10.40 uspořádat náš první video meeting přes aplikaci ZOOM. Doufám, že nás bude dost. Popovídáme si o matematice a o tom, co vám v ní dělá potíže, nebo co zvládáte i ve spánku. Budu se na Vás těšit.

Pro začátek si do zařízení (PC, tablet, mobil), které je vybaveno pro videokonferenci stáhněte aplikaci ZOOM a nainstalujte ji. Až bude začínat náš meeting, stačí aplikaci jen spustit a dát připojit k meetingu a vložit odkaz, který vám sem umístím den předem, na stránky školy. Těším se na vás.

F. Staněk

Pracovní činnosti

Zdravím vás, žáci. Dnes budete dokončovat vaše výrobky, zadané v minulých hodinách (rámeček, pomlázka). Pošlete mi prosím foto na kterém jste vy se svým výtvorem na e-mail airwulf@seznam.cz do 14.04.2020. Ti, kteří mají splněno mají volno.

Zatím a užijte si v rámci možností Velikonoce.

F. Staněk

Fyzika

7. 4. – Pascalův zákon – příklady

Zápisky zasílám formou prezentace na váš třídní email.

Lukáš Kopecký

VV 7., 8., 9. ( dívky)

AHOJ HOLKY, TAK DNES ZKUSÍME TVOŘIT PODLE VIDEA.

NĚKTEROU Z UKÁZEK ( JSOU TO V PODSTATĚ NÁVODY NA TVOŘENÍ) SI VYBER.
NEJLÉPE TU, DO KTERÉ SE TI PRÁVĚ CHCE A POKUS SE TVOŘIT NA PAPÍR. UKÁZEK JE VÍCE, TAKŽE SI KAŽDÁ URČITĚ VYBERETE.

PODEPSANÝ PAPÍR, OZNAČENÝ HESLEM VIDEO 1 OPĚT ULOŽ K ODEVZDÁNÍ.

HOLKY, PŘEJI VÁM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU.S.K. 🙂

video:
https://www.youtube.com/watch?v=Sr6I_K8kyRU

Mgr. Svatava Kutilová

Zeměpis

Krásný den děti,

dneska si prosím trochu přiblížíme Čínu a Mongolsko. Nedělejte si žádné poznámky, pošlu Vám je příští hodinu na celou Východní Asii. Jen si pečlivě pročtěte zaslanou prezentaci.

Mějte se krásně 🙂

ČÍNA A MONGOLSKO

Český jazyk 7

6.4. Milí sedmáci, dnes se podíváme na třetí ukázku cestopisu, kterou jste přečetli. Na rozdíl od těch předcházejících se jedná o cestopis fantazijní, to znamená, že kniha má znaky cestopisu, ale kraje a země, do kterých nás zavádí, vymyslela autorova fantazie. Nadpis v literárním sešitě bude Jonathan Swift: Gulliverovy cesty, pod něj napište podnadpis V zemi ušlechtilých koní (str. 127). Úkoly k textu budou následující:

1/ Charakterizuj podle textu v čítance Jahuy.

2/ Podobně charakterizuj i Hvajninimy.

Můžete popisovat zevnějšek, ale především uveďte vlastnosti, které vyplývají z textu, můžete psát heslovitě. Na literaturu se zase podíváme až za 14 dní, budete mít tedy dost času zapsat do čtenářských sešitů zápis o přečtené knize, těm se příště budeme věnovat.

Mrázová