Třídní učitel/ka: Filip Staněk

Rozvrh hodin

Aktuality

F7 – kapaliny

Vzhledem k tomu, že máte neustále problém s fyzikou, rozhodla jsem se, že vám napíši návodné otázky, které by vám mohly usnadnit učení se.
 1. Jaké síly působí mezi molekulami kapalin?
 2. Jaký je pohyb molekul kapalin?
 3. Jmenuj alespoň tři vlastnosti kapalin.
 4. Co je povrchové napětí?
 5. Jak se projevuje povrchová blána?
 6. Vysvětli anomálii vody.
 7. Jaký je vzorec na výpočet hustoty kapaliny?
 8. Co je kapilára?
 9. Proč zemědělci po sklizni orají pole?
 10. Proč zemědělci po zasetí válcují pole?
 11. Napiš vzorec na výpočet hydrostatického tlaku.
 12. Napiš vzorec na výpočet tlakové síly.
 13. Jak vzniknou spojené nádoby?
 14. Co se stane s hladinami kapalin ve spojených nádobách?
 15. Uveď příklad využití jevu souvisejícícho se spojenými nádobami.
 16. Napiš vzorec na výpočet vztlakové síly.
 17. Vysvětli Archimédův zákon.
 18. Uveď příklad Archimédova zákona.
 19. Kdy těleso stoupá?
 20. Kdy se těleso vznáší?
 21. Kdy těleso klesá?