Třídní učitel/ka: Simona Šitnerová

Rozvrh hodin

Aktuality

Dějepis

Ahoj sedmáci.

Dnes se začneme zabývat „Kulturou raného středověku“. V uč. str. 63-65 naleznete výklad a poznámky připojuji zde (D7_Kurltura_raneho_stredoveku_cast_I).

F. Staněk

Matematika 7

Dobrý den,

dnes si procvičte středovou souměrnost – PS str. 18 a 19 (pokud máte možnost, tak si tyto dvě strany okopírujte a rýsujte přímo do nich, jinak si podobné obrázky narýsujte do sešitu). Potom si do sešitu vypracujte cvičení 5 na str. 41 z učebnice geometrie.

Olga Jůzová

Přírodopis 7

Dnes jsme si společně zopakovali podstatné informace z prezentací o želvách a krokodýlech, které už jsem posílala na mail ve čtvrtek a v pondělí. Do sešitu jsme si nic nového nezapsali. Tady tedy není třeba si nic doplňovat.

Pracovali jsme ale hodně v pracovním sešitě. S pomocí učebnice, popř. i internetu, si tedy doplňte cv. 5 na str. 15 a celou stranu 16.

S. Šitnerová

Zeměpis 7

Dnes jsme si napsali plánovaný závěrečný test na téma Austrálie a Oceánie. Ti, kteří chyběli, si tento test napíší v pondělí 24. ledna o hodině OV, abych jim mohla uzavřít známku z předmětu.

Poté jsme si poslechli referát o didgeridoo a prohlédli pohledy, bankovky a šperk z N. Zélandu. Na mail vám pošlu obrázek se skládací mapkou fauny Austrálie. Kdo můžete, vytiskněte si to, vystřihněte a složené vlepte do sešitu za poslední zápisky. To jsme dnes udělali i my ve škole.

S. Šitnerová

INF7

Minulou hodinu jsme dělali kódování barev a nyní na tuto kapitolu navážeme kapitolami o grafice. Nejdříve si pusťte video zde, které je zaměřeno na rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Poté si pročtěte 2 stránky z učebnice zde, kde je tato kapitola zaměřena na vektorovou grafiku. Zkuste si i aktivity (vždy je tam i řešení). Hlavně se snažte pochopit, že vektorová grafika je daná souřadnicemi bodů (odkud kam má jít jaká čára) – viz aktivita 5.5. Proto jí můžeme libovolně přibližovat a oddalovat bez ztráty kvality.

Lukáš Kopecký

Český jazyk 7

20.1. Informace pro ty, kteří nejsou ve škole: Při mluvnici jsme si vysvětlili rozdíl mezi slovesným rodem činným a trpným, poučení najdete v učebnici na str. 27, zkuste si ústně cv. 1,2 a 3. V PS zpracujte cv. 5 a 6 na str. 11. Mrázová

Matematika 7

Dobrý den,

dnes jsme na začátku hodiny ještě opakovali na pololetní písemnou práci, kterou budeme psát tento pátek. Kdo bude chybět, tak si ji dopíše v pondělí. Začali jsme probírat středovou souměrnost, výklad si přečtěte zde. Poznámky, příklady i zadání DÚ z budou v třídním mailu.

Dnes v 16:OO je doučování online pro zájemce, odkaz na Zoom bude v mailu.

Olga Jůzová

Fyzika 7

Dobrý den,

dnes jsme psali test a začali jsme probírat novou kapitolu Síla. Přečtěte si str. 28 v učebnici. Napište si poznámky do sešitu (foto poznámek bude v třídním mailu). V pracovním sešitu si doplňte cvičení 1 na str. 12.

Olga Jůzová

Český jazyk 7

19.1. – Informace pro ty, kteří nejsou ve škole: Do slovníčků liter. pojmů jsme si zapsali oxymóron – spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (př. svítání na západě) a v PS na literaturu byste měli mít vypracovanou celou stránku 16.

Mrázová

Dějepis

Ahoj sedmáci.

Dnes se budeme věnovat době prvních Českých králů. V uč. str. 61-62 naleznete výklad a poznámky přikládám zde (D7_prvni_Cesti_kralove).

F. Staněk