72 hodin v ZŠ a MŠ

Žáci naší školy se zapojili do dobrovolnických prací v rámci projektu 72 hodin.

Prvňáci navštívili seniory v domově s pečovatelskou službou v Petrovicích. V tamější společenské místnosti je čekalo vřelé přijetí a hned spoustu otázek a představování. Děti přinesly babičkám a dědečkům vlastnoručně vyrobené dárečky z přírodnin, zazpívaly a zarecitovaly básničky, které se stihly za tento školní rok naučit. Všichni si společně zasoutěžili v hádankách na téma podzim. Pohovořili také třeba o škole, jaká je dnes a jaká byla před více jak 50 lety.

Žáci z 2.A se postarali o pořádek na náměstí a v zámeckém parku a jejich kamarádi z 2.B se seznámili s nadací Paraple, která je spjata se Zdeňkem Svěrákem, známým i pro dětskou tvorbu. Děti vyrobily společný výrobek pro nadaci Paraple a jím poděkovaly, že Paraple pomáhá.

Žáci 3. a 5. ročníku spojili síly a u zadního vchodu do školy vytvořili nové záhony s okrasnými rostlinami. Tím zpestřili příchod do naší školy učitelům i rodičům.

Čtvrťáci a sedmáci společně zabojovali za krásnou a především čistou přírodu – bez odpadků, které zde zanechají nevychovaní lidé. Proto uklidili les a jeho okolí. V rámci tohoto projektu také znovu vysvětlili, jak je důležité chránit naší přírodu a jaký má smysl třídit odpad.

Dětem z pomohli žáci ze 6.A zkrášlit jejich zahradu. A tak společnými silami vytvořili krásný záhon plný bylinek, květin a keřů.

6.B prošla turistickou cestu z Petrovic do Kojetína, posbírala vše, co do přírody nepatří, a pak své úlovky roztřídila do příslušných kontejnerů.

Odpadky sbírali také žáci z nejvyšších ročníků (8. + 9. třída). Věnovali se pořádku u bytovek, v okolí silnice směrem ke Krchovu a v lesoparku.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice