Třídní učitel/ka: Lukáš Kopecký

Rozvrh hodin

Aktuality

Fyzika 7B

Dnes nejdříve vypracujte v PS ze 6. třídy na straně 9 cvičení 1, 3 a celou stranu 10 (pokud už někdo tento PS vyhodil, tak stránky, které budeme potřebovat dnes a příště najdete zde, takže si je vytiskněte. Dále vypracujte v PS ze 7. třídy na straně 12 cvičení 1, 3. Poté si napište do ŠS nadpis GRAVITAČNÍ SÍLA a opište si poznámky z prezentace zde.

Lukáš Kopecký

Matematika 7B

Urychleně mi pošlete výpočty z dnešního testu na můj email.

Dnes máme meeting od 9.15. Přihlašovací údaje zašlu na váš třídní email.

Lukáš Kopecký

Zeměpis 7B

Během dneška vyluštěte a pošlete následující úkol:AMERIKA.

H. Vošahlíková

Přírodopis VII.B

Úkoly na 1.3.2021

Dnes se zaměříme na další skupinu ptáků. Jsou to lesní stromoví ptáci. Patří sem šplhavci a pěvci. Nejprve probereme šplhavce. Napíšete si poznámky do sešitů a podíváte se na video. Potom vypracujete za domácí úkol str. 18 v pracovním sešitě a do středy 3.3. mi jí pošlete. Opět na známky.

LESNÍ STROMOVÍ PTÁCI

Šplhavci

Přizpůsobení – silný zobák dlátovitého tvaru

– dlouhý jazyk se zpětnými háčky

– šplhavé nohy – 2 prsty dopředu a 2 prsty dozadu

– rýdovací pera slouží jako opora při pohybu po kmenech

Potrava – larvy hmyzu. Hnízdí v dutinách stromů. Mláďata jsou krmivá.

Strakapoud velký – vyskytuje se v listnatých a jehličnatých lesích. Živí se larvami dřevokazného hmyzu.

Datel černý – náš největší šplhavec. Živí se larvami dřevokazného hmyzu a mravenci. Podívejte se na video. https://www.youtube.com/watch?v=CUejoNpCUmQ

Šárka Hedviková

ČJ7

Dobrý den

na emailu posílám odkaz na meeting.

Vildtová

Matematika 7B

Přidávám slíbené zadání příkladů, které jsme počítali při meetingu zde. Nalepte si ho do ŠS. Dále přidávám záznam z dnešního meetingu se 7.A zde, na kterém jsme dělali to samé a v tomto videu je dopočítán i slíbený 4. příklad 2. způsobem na konci videa. Dále najdete ve videu zde slíbené řešení DÚ. Zkontrolujte si a případně opravte chyby.

Dnes máme meeting od 8.30. Přihlašovací údaje zašlu na váš třídní email.

Lukáš Kopecký

ČJ7 literatura

Dobrý den.

Dnes nám začíná nová kapitola v literatuře: POEZIE

Přesuneme se od románů a příběhů do světa básní.

Opět budu zadávat každý pátek několik úkolů k tématu a za poezii pak dostanete souhrnnou známku.

Dnešní úkol zní:

Pod tímto odkazem najdete pracovní list. Nelekněte se, je to odkaz na stránky, kde pracovní list vznikal, takže tam vidíte i další ikony atd. Když ale sjedete na stránce malinko dolů, uvidíte nadpis Úvod do poezie.

Pracujte podle instrukcí.

Do sešitu na literaturu si zapište poznámky a pak příklad básně, na které jsou barevně označeny jednotlivé části. Vyznačte si to tak i do sešitu, abyste se v tom i další hodiny vyznali.

Nakonec odpovězte a zapište do sešitu správné odpovědi na otázky. Pište jen číslo otázky a správné písmeno odpovědi.

Vyfocené v sešitě pošlete. Prosím posílejte hned, jak vypracujete, pak se to složitě dohledává vám i mně, když se vám nelíbí výsledná známka…

Hezký víkend.

Vildtová

AJ 7.B třída

25.2. čtvrtek

Dobré ráno!

Dnes si opět přečtěte a přeložte komiks v učebnici na straně 18. Podle toho rozhodněte, zda věty, uvedené ve cvičení 1b na straně 18, jsou pravdivé nebo nepravdivé

V tomto oddíle se budeme zabývat přítomnými časy. Přítomný čas prostý – present simple a přítomný čas průběhový – present continuous.

Zopakujte si tedy tvoření těchto časů v přehledu mluvnice. Přítomný čas prostý – děj , který se pravidelně opakuje . V přehledu je na stranách 75 – 76 /2.1 – 2.4 /. Přítomný čas průběhový – děj, který se odehrává v okamžiku, kdy o něm mluvíme. V přehledu je na straně 77 / 2.10 – 2.13 /. Tento přehled máte v pracovním sešitě.

Pak doplňte cvičení 1 a,b v pracovním sešitě na straně 14. Toto cvičení se týká průběhových tvarů / -ing form /.

Nebřenská

Dějejpis 7

Ahoj sedmáci. Dnes se budeme zabývat Mistrem Janem Husem. V uč. str. 104-105 si přečtěte výklad a do sešitu si připojte poznámky (D7AB_25022021). Dále si na příští meeting (7A – pondělí 01.03.2021 a 7B – úterý 02.03.2021) nastudujete látku z uč. str. 78-83. Budeme na to psát test, tak ať nechytnete zbytečně špatnou známku.

F. Staněk