Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Rozvrh hodin

Aktuality

Fyzika 8

Dnes budeme pokrčovat ve SKUPENSKÝCH PŘEMĚNÁCH, takže pokračujte v zápiskách z minulé hodiny a opište si tedy zelené rámečky z prezentace zde.

Lukáš Kopecký

Zeměpis 8

Krásný den,

dnešní úkol jsem Vám zaslal již včera, ale pro jistotu zasílám znovu 🙂 Krásný den

Matematika 8

Ahoj žáci. Připomínám dnešní meeting od 11:30, pozvánku máte na třídním mailu.

F. Staněk

AJ 8. třída

14.5. pátek

Dobré ráno!

Dnes máme od 8:30 hod meeting.

Nebřenská

Přírodopis 8

Krásný den,

dnešní úkol zasílám na třídní email, s pozdravem Bolek Jan

Dějepis 8

Ahoj žáci. Dneska se podíváme na osudy českých vojáků za 1. světové války. V uč. str. 136-137 si přečtěte výklad a do sešitu si připojte poznámky (D8_13052021).

F. Staněk

Matematika 8

Ahoj. Připomínám dnešní meeting od 8:30 s testem. Pozvánku máte na třídním mailu.

F. Staněk

Chemie VIII.

Úkoly na 13.5.2021.

Další skupinou látek, které mají leptavé účinky, jsou hydroxidy. Posílám vám odkaz na video. Podívejte se na prvních 8 minut videa, zbytek už budeme probírat ve škole. Poznámky z hydroxidů si zapište do sešitů. https://www.youtube.com/watch?v=4MdlEamX5xI

Také připomínám, že příští týden píšeme test z názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů. Před testem učivo společně zopakujeme. Přesto ještě v pondělí po obědě nabízím konzultace.

HYDROXIDY

Jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovů (popř. amonný kation NH4+). Ve vodném prostředí skupinu OH- uvolňují.

Hydroxidy rozpustné ve vodě a jejich koncentrované roztoky jsou ŽÍRAVINY! Při zasažení pokožky omýt proudem vody.

Šárka Hedviková

AJ 8. třída

13.5. čtvrtek

Dobré ráno!

Dnes si opakujte 3. tvary nepravidelných sloves. Budete je potřebovat ve cvičení 5 na straně 11 v pracovním sešitě. Podle obrázků a podle nápovědy popište, co se stalo.

Zopakujte si slovní zásobu 2A, 2B.

Pak si přečtěte a přeložte komiks v učebnici na straně 16. Podle něj doplňte cvičení 1 na straně 12 v pracovním sešitě.

Nebřenská

Český jazyk 8

13.5. Meeting v 11,30 (mluvnice), odkaz v mailu.

Mrázová