Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Rozvrh hodin

Aktuality

Fyzika

Dnes máme meeting od 10.45. Přihlašovací údaje zašlu na váš třídní email.

Lukáš Kopecký

Matematika

Ahoj osmáci. Připomínám dnešní meeting od 7.45. Pozvánku máte na třídním mailu.

F. Staněk

Český jazyk 8

20.1. Osmáci, doufám, že se vám minulá líčení podařila, těším se, až si je přečtu. Na začátku 2. pololetí nás čeká velká slohová práce na líčení, ve které budete popisovat své oblíbené místo, případně, pokud budete ještě doma, tak pohled z okna svého pokoje. Zatím to promýšlejte. Dneska si uděláte poslední krátké líčení do slohového sešitu, a sice na téma Můj oblíbený předmět. Trávíte teď hodně času doma, rozhlédněte se po vaší domácnosti a najděte něco, na co se díváte rádi, protože to ve vás vzbuzuje příjemné pocity, vyvolává hezké vzpomínky (suvenýr z dovolené, kytara, kukačky po babičce nebo třeba vaše postel), vycházejte z prostého popisu, ale pokuste se prosadit do líčení svůj pozitivní vztah k předmětu a alespoň tři básnické prostředky. Poslat mi vaši práci můžete dobrovolně, jinak zkontrolujeme buď při meetingu, nebo ve škole.

Mrázová

NJ8

Guten Tag,

do emailu posílám odkaz na meeting 8:30.

Procvičíme hodiny a napíšeme test.

Vildtová

Přírodopis

Krásný den,

připomínám dnešní meeting ve 13:00. Dnešní úkol ze zeměpisu máte společně s meetingem zaslán ve třídním emailu.

Hezké dopoledne

Občanská výchova

Dobré ráno osmá třído! 🙂 Dnes si povíme něco o lidském mozku a jeho dvou hemisférách (mozková hemisféra = mozková polovina). Stále jsme u tématu Psychické procesy a stavy. Myšlení je psychickým procesem a jednotlivé hemisféry našeho mozku jsou zodpovědné za odlišné typy myšlení, kterých jsme jako lidé schopni. Při různých činnostech zapojujeme různou hemisféru. Vše se odvíjí od toho, která z nich je specializovaná na způsob myšlení vhodný právě pro aktuálně vykonávanou činnost.

Na obrázku vidíte, která polovina mozku se zaměřuje na které psychické procesy a druhy myšlení:

A nyní si zkuste otestovat, která mozková hemisféra je u vás dominantní. Na tomto odkaze: Test dominantní hemisféry vidíte siluetu točící se ženy, jakési baletky. Většina lidí ji vidí se otáčet proti směru hodinových ručiček. O dost méně lidí ji pak vidí se otáčet po směru hodinových ručiček. Pouze výjimečně se stává, že někdo dokáže vnímat střídavě oba směry jejího otáčení. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se budete opravdu soustředit, tak se vám podaří vědomě směr jejího otáčení změnit v opačný. Zní to skoro jako nějaké kouzlo, ale tak velká je síla lidského mozku.

A co plyne z toho, jakým směrem jste ji napoprvé viděli se točit? Ukazuje to, jakou mozkovou hemisféru používáte přednostně. Pokud ji vidíte točit se doleva (proti směru hodinových ručiček), tak máte aktuálně přednostní levou mozkovou hemisféru. To má většina lidí. Pokud ji vidíte točit se naopak, mozkové procesy vám nyní řídí hemisféra pravá. Faktem ale je, že každý z nás nakonec používá v životě obě půlky mozku, protože musí. Přepíná pak podle toho, jaké myšlení je právě třeba využívat.

Budu ráda, když mi napíšete na úkolový mail, na kterou stranu se vám baletka točila a jestli se vám ji podařilo myslí přimět se točit opačně. A pokud by si chtěl někdo ještě vylepšit pololetní známku z OV, tak mi pošlete nějaký pěkný referát na téma „Kreslení pravou mozkovou hemisférou (o co jde, jak to funguje, kde se to naučit atd.). Povinný úkol nemáte žádný.

Simona Šitnerová

Český jazyk 8

19.1. Meeting v 10,45 (literatura), odkaz v mailu.

Mrázová

Dějepis

Ahoj osmáci. Dnes se budeme zabývat povstání v Praze roku 1848. V uč. str. 74-75 si přečtěte výklad a do sešitu si připojte poznámky (D8_19012021). Dále připomíná, že tento čtvrtek proběhne při meetingu test (rozmezí v uč. 50-57). Dále si z následujících osobností vyberte jednu a o té do pátku 22.01.2021 do 12.00 zpracujte a pošlete na můj e-mail airwulf@seznam.cz referát min. 1/2 A4, písmo 12 (Word nebo LibreOffice) – Ludvík Bonaparte, kancléř Metternich, generál Alfréd Windischgrätz.

F. Staněk

Rodinná výchova VIII.

Úkoly na 19.1.2021

Tento týden uzavírám známky na vysvědčení. Ještě jste mi všichni neposlali referát z návykových látek. Máte čas do čtvrtka.

Šárka Hedviková

Chemie VIII.

Úkoly na 19.1.2021

Učivo dnešní hodiny vyžaduje ústní výklad. Vy si zapíšete poznámky do sešitu a já se k tomuto tématu vrátím na příštím meetingu, nebo až budete přítomni ve škole. Je tam vzoreček a příklady musíme procvičit společně.

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ

= vyjadřuje množství látky pomocí počtu částic (atomů, molekul, iontů). Značíme ho n a jednotkou látkového množství je mol. Jeden mol chemické látky je 6,023 . 10 na 23 částic. 1 mol různých látek obsahuje vždy stejný počet částic, liší se však hmotností.

Čísla před chemickými značkami prvků a chemickými vzorci sloučenin vyjadřují nejen počet částic těchto látek, ale také jejich látkové množství. Např. 2O znamená 2 atomy kyslíku, ale i 2 moly atomů kyslíku. H2O znamená jednu molekulu vody, ale i 1 mol molekul vody.

Molární hmotnost = fyzikální veličina, která udává hmotnost 1 molu určité chemické látky. Značí se M. Jednotkou je gram na mol. Nalezneme ji v chemických tabulkách. Vzorec pro výpočet molární hmotnosti je M = m/n, kde m = hmotnost a n = látkové množství.

Šárka Hedviková