Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Rozvrh hodin

Aktuality

Český jazyk 8

19.10. Meeting – 8,30 (literatura).

NJ 8

Krásný dobrý den,

Do odvolání vám úkoly na NJ budu posílat já.

Prosím, aby jste veškerou vypracovanou práci či úkol dali ke kontrole paní učitelce Vildtové (až se opět sejdeme ve škole).

Dnes si přečtěte a pokuste se přeložit cvičení 13 (Katka bekommt eine E-Mail) ze str. 64 v uč., dále k tomuto cvičení vypracujte část B (odpovíte na otázky týkající se emailu).

Další úkoly zašlu ve středu.

Přeji mnoho zdaru.

Nováková

Zeměpis

Krásné páteční ráno,

minulou hodinu jsme dodělali region Západní Evropy. Dnes si ho zopakujeme. Zasílám pracovní list na toto téma, prosím pokuste se ve wordu doplnit všechny otázky a zašlete do úterý na můj email. Jsou zde i informace, které jsme si neříkali, využijte internet, atlas atd. Těším se na kontrolu. Příští hodinu se pustíme za sluncem do Jižní Evropy 🙂Západní Evropa

Krásný víkend, email. street10@seznam.cz

Matematika

Ahoj osmáci. Nezapomeňte na dnešní meeting od 8.35.

F. Staněk

Fyzika

Dnes budeme dále procvičovat mechanickou práci. Vypracujte cvičení do ŠS z prezentace zde

Lukáš Kopecký

Přírodopis

Krásný den osmáci,

dnes budeme pokračovat další skupinou savců a to jsou Letouni. Na úvod si prosím pusťte toto video: https://www.youtube.com/watch?v=V6iDgVqWEp8 . Na začátku je upír obecný, od 7. minuty jsou kaloni, od 13. minuty listonos atd. – podívejte se na kousek, nechám na Vás co si vyberete.

Do školního sešitu si nadepište stejně jako máte hmyzožravce Letouni.

Jako první bychom měli znát, že se aktivně pohybují ve vzduchu. Přední končetiny jsou přeměněny v křídla a mezi nimi a zadními končetinami je tenká blána. Většina druhů ve dne odpočívá a v noci létají na lov. Orientují se pomocí echolokace = ultrazvukové signály jsou vysílány tlamičkou a odraz zachycují sluchem. Naši zástupci přezimují nejčastěji v jeskyních, dutých stromech, starých šachtách či na půdách.

Prvními zástupci jsou Netopýři. Naším největším zástupcem je netopýr velký. Žije ve velkých koloniích, mláďata se rodí holá a slepá a jeho potravou je hmyz. Všichni netopýři u nás (24 druhů) jsou chráněni.

Druhou skupinou žijící u nás jsou Vrápenci. K orientaci v prostoru jim napomáhá blanitý výrůstek na čenichu.

Poslední skupinou jsou Kaloni. Najdeme je v tropech Asie a Afriky. Jsou aktivní i ve dne a živí se ovocem.

To je pro dnešek vše, vše tučné si poznamenejte a podívejte se pozorně na tyto tři zástupce, budou v poznávačce. Krásný den 🙂

Dějepis

Ahoj osmáci. Dnes budete v dějepise pokračovat v započaté práci na poznámkách a studiu výkladu v učebnici str. 26-27. Poznámky naleznete v příloze. D8_15102020

F. Staněk

Matematika

Ahoj osmáci. Připomínám pouze meeting v 8.35. Odkaz který jste prve dostali do emailu je platný do konce týdne.

F. Staněk

Chemie VIII.

Úkoly na 15.10.2020

V minulé hodině jsme zakončili téma Směsi. Dnes začínáme vodu. Do sešitu si nadepište VODA a v učebnici si nalistujte stranu 37. Tam vpravo dole máte schéma znázorňující druhy vod podle obsahu minerálních látek a podle obsahu nečistot. Schéma si překreslete do sešitu. Pod schéma si napište stručnou charakteristiku vod podle obsahu minerálních látek.

Voda destilovaná

– čirá, bezbarvá, bez chuti a zápachu, teplota tání 0°C a teplota varu 100°C, hustota 1g/cm krychlový při 4°C

použití – laboratoře, chladiče, akumulátory v autě, napařovací žehličky

Voda měkká

– obsahuje velice málo rozpuštěných látek, výskyt – voda dešťová, potoky, řeky

Voda tvrdá

– prochází zemskou kůrou a obsahuje větší množství rozpuštěných látek

Voda minerální

– obsahuje velké množství rozpuštěných minerálních látek a plynů, některé mají léčivé účinky

Voda slaná

– tvoří 97% vody na Zemi, je v mořích a oceánech, je v ní rozpuštěno průměrně 3,5% látek

Pokud ještě nemáte str. 7 v pracovním sešitě, tak si jí dodělejte. Pro dnešek je to vše.

Šárka Hedviková

Český jazyk 8

15.10. Dnes meeting v 9,35 (odkaz v mailu).