Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Rozvrh hodin

Fyzika 8

Dnes z důvodu návštěvy lékaře bohužel nestihnu meeting, takže si dopište poznámky (zelené rámečky) k poslednímu „typu“ šíření tepla z prezentace zde. Poté si napište do ŠS nadpis SKUPENKSKÉ PŘEMĚNY a opište si poznámky (zelené rámečky) z prezentace zde.

Lukáš Kopecký

NJ8

Guten Tag, meeting um 9:15. Vildtová

Matematika 8

Ahoj osmáci. Připomínám dnešní meeting od 7:45, pozvánku máte na třídním mailu.

F. Staněk

Český jazyk 8

12.5. Dnes při slohu budeme pokračovat s úvahou. Pokud jste ještě doma, tak si v klidu přečtete příklad úvahy v učebnici na str. 131 ve cv. 2a a do slohového sešitu si k textu napíšete osnovu, to je úkol 2b. Můžete se rozhodnout, zda osnovu budou tvořit celé věty nebo pouze hesla. Počet bodů osnovy by měl zhruba odpovídat počtu odstavců. S textem pak budeme ve škole dále pracovat, proto je třeba, abyste si ho skutečně důkladně pročetli.

Mrázová

Občanská výchova 8. třída

Dobré ráno 🙂 Minulý týden jsme si řekli základní informace k soukromému a veřejnému právu a vysvětlili si princip nadřazených a podřazených právních norem (=zákonů) v českém právním řádu (to je ta „pyramida“). Dnes se podíváme na nejdůležitější a nejvyšší právní dokument/zákon v České republice: ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY.

Nejprve si opište do sešitu text z béžového rámečku na str. 58 v učebnici (má nadpis ÚSTAVA ČR).

Na ty tečkované linky doplňte, o čem jednotlivé hlavy Ústavy jsou (hlava zde znamená „část“ či „oddíl“). Obsah jednotlivých hlav je v barevných rámečcích na té samé straně u symbolu tužky. Budete mít tedy zapsáno např.: Hlava I. Podstata a zásady našeho demokratického státu.

Poté si přečtěte Preambuli naší ústavy zde na obrázku. Preambule je předmluva. Krátký text, ve kterém je ale obsaženo to nejdůležitější, s čím Češi do nového státu v r. 1993 šli, a co v něm chtěli. Je to manifest nově vzniklého demokratického státu.

Doporučuji přečíst si naší ústavu celou (např. zde: ÚSTAVA ČR ). Jaký jiný dokument byste jako mladí Češi už měli jinak znát, než právě tento. V reálu je to překvapivě tenká knížečka, o to více je významná.

Nakonec si pusťte toto video, které je o demokracii a je v něm zmíněna i Ústava: DEMOKRACIE.

Upozornění: Příští týden si vyberu ke kontrole vaše sešity.

Simona Šitnerová

Matematika 8

Ahoj osmáci. Připomínám dnešní meeting od 8:30. Pozvánku máte na třídním mailu.

F. Staněk

Dějepis 8

Ahoj osmáci. Dneska si projedeme opakování 1. světové války. V uč. str. 134-135 jsme si posledně četli výklad a přidávali i dokumentární film. Připojte si tedy do sešitu ještě následující poznámky (D8_11052021).

F. Staněk

Český jazyk 8

11.5. Meeting v 10,45 (mluvnice), odkaz v mailu.

Mrázová

Rodinná výchova VIII.

Úkoly na 11.5.2021.

Dnes si vyplníte pracovní list, který se vztahuje k tématu Civilizační choroby. Čerpat budete z učebnice na str. 92 – 97 a z videa, které jsme si pouštěli minulou hodinu. Vyplněný pracovní list přinesete příští týden do školy ke kontrole. Kdo nemá možnost tisku, bude mít úkol vypracovaný v sešitě. CCH

Šárka Hedviková