Třídní učitel/ka: Ladislava Mrázová

Třídní učitel/ka: Žaneta Vildtová

Rozvrh hodin

Aktuality

INF8A

Minulou hodinu jsme dělali kódování barev a nyní na tuto kapitolu navážeme kapitolami o grafice. Nejdříve si pusťte video zde, které je zaměřeno na rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Poté si pročtěte 2 stránky z učebnice zde, kde je tato kapitola zaměřena na vektorovou grafiku. Zkuste si i aktivity (vždy je tam i řešení). Hlavně se snažte pochopit, že vektorová grafika je daná souřadnicemi bodů (odkud kam má jít jaká čára) – viz aktivita 5.5. Proto jí můžeme libovolně přibližovat a oddalovat bez ztráty kvality.

Lukáš Kopecký

F8A

Dnes jsme nejdříve ústně opakovali motory, takže si je také zopakujte. Dále si napište do ŠS nadpis SKUPENSKÉ PŘEMĚNY a opište si poznámky (zelené rámečky) z prezentace zde.

Lukáš Kopecký

M8A

Dnes vypracujte v učebnici na straně 47 cvičení 3, 4.

Lukáš Kopecký

Anglický jazyk 8A

Ahoj osmáci,

pokud jde o angličtinu, včera jsme jenom opakovali lekci 3. A tady máte úkoly na dnešek:

Probrali jsme novou gramatiku z lekce 4, a to budoucí čas tzv. modálních sloves, konkrétně can (umět, moci) a must (muset). Tato slovesa totiž nemají tvar budoucího času „I will can“ ani „I will must“, jako platí běžně u ostatních sloves (I will go). Budoucí čas sloves can a must se tvoří pomocí jejich opisného tvaru.

can = to be able to

must = to have to

Takže pokud chcete převést větu I can ski (Umím lyžovat) do budoucího času, zní tato věta I will be able to ski. V záporu I won´t be able to ski. V otázce Will you be able to ski? Odpověď Yes, I will/No, I won´t.

Věta I must go (Musím jít) pak bude v budoucím čase znít I will have to go. V záporu I won´t have to go. V otázce Will you have tu go? Odpověď Yes, I will/No, I won´t.

Tuto gramatiku máte vysvětlenou v PS na str. 78 a 79.

A úkol:

Pracovní sešit str. 26, cv.1 a 2.

Hezký víkend.

Ivana Řežábková

M8A

Dnes vypracujte v učebnici na straně 47 cvičení 1 a 2. To je pro dnešek vše (více jsme nestihli, protože jsme dopisovali chybějící testy).

Lukáš Kopecký

Chemie VIII.A

Dnes neprobíráme novou látku, ale opakujeme. Zopakujte si vše od skupenství až po chemickou vazbu. V pracovním sešitě vyplňujeme str. 14, 15 a když stihneme i 16.

Šárka Hedviková

Dějepis

Ahoj osmáci.

Pokračujeme ve VFR a NV. Podíváme se na průběh revoluce až po vyhlášení republiky. V uč. str. 58-60 najdete výklad, poznámky přikládám sem (VFR_a_NV_cast_II).Pro ty co jsou doma tak mají možnost se připojit na meeting od 11:25. Odkaz máte na svých mailech.

F. Staněk

Rodinná výchova 8.A

V Rodinné výchově jsme si dnes vyplnili dle vlastních nápadů cv. 1 na str. 63 v pracovním sešitě. Ke každému druhu mimořádné události alespoň 2 příklady. Potom jsme na základě shlédnutí tohoto videa: DRUHY VAROVNÝCH SIGNÁLŮ vyplnili i cv. 2 na téže straně.

S. Šitnerová

Fyzika 8A

Dobrý den,

dnes si přečtěte v učebnici str. 58, str.60 dole Motor Wankel a str. 61. Napište si do sešitu poznámky (máte je v třídním mailu). V pracovním sešitu vypracujte str. 32/5 a celou stranu 33.

Olga Jůzová

Anglický jazyk 8A

Ahoj všem,

jen upozorňuji, že jsem včera poslala na web 8.A úkoly z angličtiny pro ty, kdo nemohou být ve škole. Tak si je tam prosím najděte a udělejte.

Ivana Řežábková