Třídní učitel/ka: Lukáš Kopecký

Rozvrh hodin

Aktuality

F8B

Dnes si napište do ŠS velký nadpis ELEKTRICKÉ JEVY A ZÁKONY. Pod něj si napište nadpis ELEKTRICKÝ NÁBOJ a opište si poznámky z prezentace zde, ve které jsme zatím pouze zopakovali atom. Příští hodinu budeme opakovat iont ze 6. třídy, takže si tuto látku na příště připomeňte.

Lukáš Kopecký

Dějepis

Ahoj osmáci.

Pokračujeme ve VFR a NV. Podíváme se na průběh revoluce až po vyhlášení republiky. V uč. str. 58-60 najdete výklad, poznámky přikládám sem (VFR_a_NV_cast_II).

Pro ty co nepsali test je možnost si ho napsat online dnes od 14:00 – 14:15 (odkaz zde). Komu vychází nerozhodná známka je možnost poslat mi ještě do soboty 12:00 referát na téma Napoleon Bonaparte (1/2 A4 v textovém editoru velikost písma 11). Dále je možnost připojit se do dnešní hodiny na přes meeting – odkaz je na třídním mailu.

F. Staněk

Rodinná výchova 8.B

Dnes jsme si hlavně povídali. O zdravém životním stylu, cvičení a jak snížit zdravě svou hmotnost, pokud je to potřeba. Zmínili jsme se i o plýtvání jídlem. K tomu doporučuji si pročíst tento článek: Fakta o plýtvání potravinami.

Podívali jsme se na cv. 3 na str. 21 v pracovním sešitě. Kdo to ještě neměl si zapsal, že: Minimální trvanlivost = datum, do kdy by potravina měla zůstat kvalitní (i po tom datu ji však můžeme bezpečně sníst, pokud byla dobře skladovaná). Spotřebujte do = maximální doba po kterou je potravina zdravotně nezávadná (po této době už není konzumace této potraviny bezpečná).

Na konci hodiny jsme si ještě vyplnili cv. 1 na str. 22 v pracovním sešitě.

S. Šitnerová

Občanská výchova 8.B

Dnes jsme si napsali test na téma Stát a právo a poté jsme pokračovali v úvodním povídání o psychologii.

Na stranu 2 v novém pracovním sešitě jsme si zapsali, že: Psychologii jako vědu založil Němec Wilhelm Wundt v 2. polovině 19. století. Disciplíny psychologie jsou např. vývojová, sociální či psychologie osobnosti.

Vyplnili jsme si také cv. 2 a 3 v pracovním sešitě na str. 2. Kdo ještě neměl hotovo, dokreslil svou představu duše.

S. Šitnerová

ČJ8 + NJ8

Dobrý den,

při ČJ jsme psali čtvrtletní písemku a uzavírali známky.

Od příštího týdne noste pracovní sešit 8 1.díl!!!

Ten žlutý ze sedmičky ale přineste, ještě se k němu občas vrátíme.

NJ

v mcourseru si najděte cv.16 na str.66. Znovu jsme si opakovali kladné a záporné vlastnosti.

Dole pod cvičením jsou pod bublinou 2 otázky – Kdo učí zeměpis? / Koho máte na přírodopis?

Žáci dělali minirozhovory s těmito otázkami + Magst du Biologie? Wie findest du Frau Vildtová? (nebo další předměty a učitelé)

Vildtová

M8B

Dnes vypracujte v učebnici na straně 47 cvičení 1, 2, 3, 4.

Lukáš Kopecký

Chemie VIII.B

Dnes neprobíráme novou látku, ale opakujeme. Zopakujte si vše od skupenství až po chemickou vazbu. V pracovním sešitě vyplňujeme str. 14, 15 a když stihneme i 16.

Šárka Hedviková

F8B

Dnes jsme opakovali ústní formou na páteční test, který bude z kapitoly ZVUK. Takže dnes nemáte žádný úkol, ale pouze se připravujte na test z této látky, který budete psát v pátek nebo první den po příchodu do školy.

Lukáš Kopecký

M8B

Dnes jsme pouze dopisovali testy, které někomu chyběli za toto pololetí, takže pro dnešek žádný úkol nemáte.

Lukáš Kopecký

Zeměpis 8B

Do sešitů si na vynechanou stránku napište následující poznámky:

Státy Beneluxu

 • – Belgie, Niz_ _ _ _ _ _, Luc_ _ _ _ _ _ _ _
 • – k nejlidnatějším a nejvyspělejším zemím Evropy
 • – jsou členy EU i NATO

Belgické království

 • – hl. město: B _ _ _ _ l
 • – významné město: A _ _ v _ _ _ y

Nizozemské království

 • – hl. město: _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • – poldery = vysušené zálivy
 • – zemědělství: největší producent květin
 • – nerostné bohatství: _ _ _ _ _ plyn
 • – průmysl: výroba _ _ _ _ (eidam, gouda)
 • – přístavní město – R _ _ _ _ _ _ _ m
 • – 90% obyvatel žije ve městech/ na venkově (vyber správné tvrzení)

Lucemburské velkovévodství

 • – hl. město: L _ _ _ _ _ _ _ k

Dále si napište za poznámky o Rakousku poznámky o Rumunsku a Bulharsku:

Rumunská republika

 • – hl. město: B _ _ _ _ _ _ ť
 • – zemědělství: pěstování vinné _ _ _ , slun _ _ _ _ _ _, o _ _ _ í
 • – rozvoj cetovního ruchu
 • – významné město: K _ _ s _ _ n _ a
 • – člen EU i NATO

Bulharská republika

 • – hl. město: S _ _ _ e
 • – lepší hospodářská situace než v _ _ _ _ _ _ _ u
 • – málo nerostných surovin
 • – pěstování _ _ b á _ u
 • – významné město: Varna
 • – cestovní _ _ ch

Opět můžete poslat ke kontrole.

Upozorňuji, že ten, kdo dosud nepsal testíky z otázek (dostávali a vypracovávali jste je minulý týden), bude psát ihned po návratu do školy.

H. Vošahlíková