Třídní učitel/ka: Jan Staněk

Rozvrh hodin

Aktuality

Přírodopis

Dobrý den,

dnes si prosím projedeme stavbu Země. Všichni byste již měli tuto kapitolu znát, ale pro jistotu 🙂

Jako první si do sešitu nakreslete stavbu zemského tělesa.

Vy již víte, že Země, jakožto součást Sluneční soustavy, vykonává různé pohyby. Otáčí se kolem své osy (den a noc), obíhá kolem Slunce (střídání ročních období, ale pozor, zde má vliv hlavně sklon zemské osy) ale také Země vykazuje rotační pohyb zemské osy (precese, nutace) – jakési kolísání, které vzniká působením sluneční gravitace a přitažlivostí měsíce. Země se skládá z několika základních vrstev (geosfér).

Zemská kůra – svrchní obal, průměrná mocnost (hloubka) 30km, dělíme na pevninskou (silnější, mocnost až 70km) a oceánskou (do hloubky 7km, jednodušší – tvořena sedimenty a čedičem), při pohybu litosférických desek se oceánská (je těžší)podsouvá pod pevninskou

Pod zemskou kůrou se nachází zemský plášť. Přechod je označován jako Mohorovičičova diskontinuita. Zemský plášť dosahuje do hloubky 2900km, dělíme ho na svrchní a spodní. Horní vrstva pláště tvoří společně s kůrou = litosféru (kamenný obal). Součástí svrchního pláště je tzv. astenosféra = plastická vrstva, po které kloužou litosférické desky (200km hluboko, vznik zemětřesení), plášť je tvořen hlavně křemičitany

Dalším přechodem je Gutenbergova diskontinuita, která v hloubce 2900km odděluje zemský plášť a jádro. Zemské jádro dosahuje až do středu země 6378 km(poloměr Země), pomůcka „šetři se osle“, v jádru je vysoká teplota (5000°C, jako na Slunci), je tvořeno především železem a niklem, které jsou vystaveny obrovskému tlaku a teplotě, proto jsou v tekuté podobě, jádro rozdělujeme na vnější a vnitřní

Myslím si, že většinu informací již znáte, přesto si z tohoto shrnutí udělejte pod obrázek poznámky na tyto tři části Země.

To je pro dnešek vše, pěkný zbytek týdne a krásné Velikonoce 🙂

Český jazyk 9

7.4. Deváťáci, dneska budeme pokračovat s úvahou. Měli jste za úkol napsat krátkou úvahu na téma Jak mě ovlivňuje reklama (mnozí jste ještě neposlali). Většinou jste shrnuli obecně známá fakta, např. kde se setkáváme s reklamou, kam cílí nebo jak se k ní stavíte. Kromě drobných prvků jste nic nového neobjevili. Velká slohová práce bude chtít důkladnější přípravu, mohli byste hledat ve zdrojích, zjistit, kdy reklama vznikla, které jsou druhy, uvést konkrétní příklady, podívat se na názory jiných lidí, na statistiky atd. V pracích, které mi posíláte, také často chybí háčky, čárky, interpunkce, na to musíte dát pozor. Konkrétnější hodnocení vám napíšu do mailu.

Velkou slohovou práci bychom psali tentokrát doma, i kdybychom byli ve škole, takže se do ní pustíme. Nechám vám na ni hodně času, počítám asi tři týdny, průběžně si budeme radit, budete mi práce posílat mailem, můžu vám je i vracet k opravě či doplnění tak, aby všichni dostali pěknou známku. Pokud by někdo měl s elektronickou formou problém, může práci napsat na dvojlist ze sešitu nebo na papír A4, ale přes mail máte zpětnou vazbu a možnost opravy. Teď k tématům. Můžete si jednak vybrat téma z učebnice – cv. 6, 7a,b na str. 122, jednak z těchto:

1/ Co mi škola dala a vzala

2/ Jak si představuji své budoucí povolání – tady nejde o to, čím bych chtěl být, ale o představu, co budu dělat, až vystuduji a budu např. zdravotní sestrou

3/ Já a sociální sítě

Na přání můžeme zařadit i téma na současnou dobu např. Můj život v době koronaviru.

Na internetu samozřejmě najdete celou řadu zpracovaných úvah, v 9.tř. se zpracovávají témata shrnující, která často mapují celou školní docházku, neopisujte, buďte sami sebou, všechno se dá ověřit. Zatím promýšlejte, vyberte téma, sestavte si případně osnovu, sbírejte materiály. Po Velikonocích budeme pokračovat.

Mrázová

HV dívky 7.-9. třída

7.4. úterý

Venku už je krásně a teplo a tak máte určitě taky lepší náladu a třeba si i rády zazpíváte.Poslouchejte písničky, které se vám líbí a zazpívejte si při tom.

Hezké prázdniny, užijte si velikonoční svátky.

Libuše Nebřenská

Zeměpis

Milí deváťáci.

Dnes maličko odbočíme od tématu, dostanete za úkol podívat se na zprávy nebo na nějaký web o novinkách z domova i ze zahraničí. Do emailu mi napište co jste našli a zdroj, ze kterého čerpáte:
 • Najděte, co je nového v ČR (jak, je to se zákazy, jak se vyvíjí nákaza,…), můžete najít cokoliv, co se v současnosti děje v ČR. Pošlete mi alespoň 2 novinky.
 • Najděte, co je nového ve světě (můžete si vybrat různé státy nebo co se děje globálně), pošlete alespoň 3 novinky.
 • Zprávy posílejte do středy 8.4.2020 do 16:00. Jan Staněk

  Matematika 9

  Opět se budeme věnovat přípravě na přijímací zkoušky. Dnes dostanete další úlohy. Ty mi pošlete nejpozději do zítřka do 20.00.

  A několik tipů pro vás:

  1. Při násobení, dělení, odstraňování závorek a roznásobování si hlídejte znaménka!
  2. Pokud to jde, použijte vzorec!
  3. Pokud to jde, kraťte!

  Úlohy jsou zde: 7.4. – úlohy

  H. Vošahlíková

  Občanská výchova

  Milí deváťáci,

  Minulý týden jsem vám zadal úkol na 14 dní a dnes vám ho pouze připomínám:

  Zopakujte si téma zákony a rodina. V příloze vám přikládám soubor, v němž máte úkol na 14 dní, který doplníte a pošlete mi vyplněné na email nejpozději do úterý 16.4.2020 a já vám to oznámkuji.

  OV 31.3

  Jan Staněk

  Informatika

  Milí deváťáci.

  Jelikož jsem vám minulý týden zadal úkol na 14 dní, tak vám ho tentokrát pouze připomínám: Vytvoříte v excelu tabulku na koronavir. Vyberete 10 států (libovolných) a do tabulky zadáte: země, počet nakažených koronavirem, počet zemřelých na koronavir a počet vyléčených z koronaviru (napište, ke kterému datu jste to hledali). Až budete mít vyplněnou tabulku tak pomocí funkcí průměr (aritmetický průměr) a suma (součet) sečtete a zprůměrujete počty nakažených ve všech zemích, počty zemřelých ve všech zemích a počet vyléčených ve všech zemích.

  Nezapomeňte mi poslat tabulku na email, nejpozději do úterý 16.4.2020 do 12:00.

  Jan Staněk

  Tělesná výchova – chlapci

  Milí žáci.

  Na tento týden jsem si pro vás připravil dobrovolné plánování a realizaci celodenního výletu po turistické značce..

  K úspěšnému výletu potřebujete pořádně plánovat. Den předem si vyberte cíl výletu, trasu po turistických značkách a celou cestu si připravte. Naplánujte si pauzy, čas celého výletu a nějaké možné zkrácení, kdyby se horšilo počasí nebo kdyby docházely síly(pracujte s mapou nebo s internetem). Připravte si svačinu (bud vy samy) a dostatek pití. Podívejte se jaké bude počasí, aby vás nepřekvapil déšť nebo jiné komplikace, pořádně se na to vyspěte. Na výlet si vezměte pohodlnou obuv, dostatečně teplé oblečení a dobrou náladu. Prosím o zasílání fotografii a o celkové zprávy z výletu, jak jste si ho užili na email (zspetrovicestanek@seznam.cz).

  Jan Staněk

  VV 7., 8., 9. ( dívky)

  AHOJ HOLKY, TAK DNES ZKUSÍME TVOŘIT PODLE VIDEA.

  NĚKTEROU Z UKÁZEK ( JSOU TO V PODSTATĚ NÁVODY NA TVOŘENÍ) SI VYBER.
  NEJLÉPE TU, DO KTERÉ SE TI PRÁVĚ CHCE A POKUS SE TVOŘIT NA PAPÍR. UKÁZEK JE VÍCE, TAKŽE SI KAŽDÁ URČITĚ VYBERETE.

  PODEPSANÝ PAPÍR, OZNAČENÝ HESLEM VIDEO 1 OPĚT ULOŽ K ODEVZDÁNÍ.

  HOLKY, PŘEJI VÁM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU.S.K. 🙂

  video:
  https://www.youtube.com/watch?v=Sr6I_K8kyRU

  Mgr. Svatava Kutilová

  Český jazyk 9

  6.4. Deváťáci, minule jsme zopakovali věty jednočlenné a dvojčlenné. Pro kontrolu vám vypíšu několik vět jednočlenných ze cvičení 2a/ str. 69, na které jste se měli podívat. Věty jednočl.: V krbu zapraskalo. Na jevišti se hrálo . . . Je mi zima. Bolí ho v kříži. Celé léto se . . . Jak se do lesa volá . . . Blýská se . . . Na stavbě se pracovalo . . . Ostatní věty jsou dvojčlenné, prosím, projeďte si to ještě jednou.

  Dneska si do sešitu zapište nadpis Větný ekvivalent. Pokud čtete nějaký text, víte, že obsahuje i věty, které vůbec sloveso nemají, to jsou právě větné ekvivalenty, jejich základem je buď jméno (Krása! Neuvěřitelné!), nebo příslovce (Velmi dobře.), infinitiv (Nekouřit!), citoslovce (Au!) – str. 69. Co je tučně, zapište do sešitu a zkuste si zatím ústně cvičení 3/69 v učebnici.

  Mrázová