Třídní učitel/ka: Filip Staněk

Aktuality

Fyzika 9

Dobrý den,

dnes jsme si ve škole napsali krátký test na polovodiče (pokud si chcete napsat online doma, napište mi). Přečtěte si prezentaci tranzistor a napište si poznámky do sešitu, překreslete si i všechny obrázky z první strany. Potom si pusťte krátké video (lze nastavit i české titulky).

Olga Jůzová

Přírodopis 9

Dnes jsme si pověděli základní informace o vybraných druzích zranění a úrazů nervové soustavy. Na třídní mail vám k tomu opět ještě dnes pošlu prezentaci k pročtení a vypsání poznámek.

Také jsme si vyplnili dvě cvičení v pracovním sešitě: vyluštili jsme tu křížovku a vyřešili cvičení hned pod ní na str. 45.

S. Šitnerová

Český jazyk 9

20.1. Informace pro ty, kteří nejsou ve škole: Dnes jsme psali souhrnný diktát a dokončovali slohovou práci (charakteristiku). Nic nového jsme neprobírali. Zkontrolujte si, zda máte v PS 2 zpracována cvičení 5,8 a 9 na str. 17. Pokud ne, doplňte.

Mrázová

Informatika

Ahoj devítko.

Dnes v hodině INF nebudeme potřebovat PC :-), ale jen tužku, papír a naši chytrou hlavu. Tématem je „Technologie a společnost“. V uč. str. 61-63 odkaz zde se budeme věnovat jednotlivým aktivitám.

F. Staněk

Dějepis

Ahoj deváťáci.

Dnes se budeme v dějepise zabývat válkou v období 1941-1943. V uč. str. 58-59 naleznete výklad a poznámky přikládám zde (D9_Valka_v_obdobi_1941_1943_II_cast). Dále máte možnost se připojit na meeting od 10:30 (pro ty co jsou doma) – odkaz je ve vašem třídním mailu.

F. Staněk

Matematika 9

Dnešním tématem bylo rozpoznání, zda se jedná o funkci nebo ne, definiční obor a obor hodnot.

Funkce, definiční obor, obor hodnot

  • – definiční obor……….. D(f)
  • – obor hodnot …………. H(f)

Pokud je třeba určit z tabulky, zda se jedná o funkci, je to jednoduché. Sleduj čísla v prvním řádku. Pokud se čísla (x) neopakují, pak se jedná o funkci. Pokud jsou v tomto řádku alespoň dvě čísla stejná a pod každým z těchto čísel je uvedena jiná hodnota, pak se o funkci nejedná. Vysvětleno na dvou úlohách cvičení 1 na pracovním listu (ke stažení zde:Prac.list ) Vypracuj celé cvičení 1. Vždy zdůvodni.

V případě, že máte určit, zda se jedná o funkci, z grafu, sledujte, zda nejsou alespoň dva body nad sebou. Pokud ano, nejedná se o funkci. Vysvětleno na některých úlohách ze cvičení 2 na pracovním listu (viz. výše). U každého grafu ve cvičení 2 urči, zda se jedná o funkci nebo ne.

Definiční obor, jsou všechna x, pro která existuje y. Tedy to, co se promítne na osu x. Obor hodnot, jsou všechna y, pro která existuje x. Tedy to, co se promítne na osu y. Určuje se pouze, pokud se jedná o funkci. Vysvětleno opět v pracovním listu (viz. výše).

Můžeš poslat ke kontrole.

Připomínám, že v pátek píšeme velkou písemnou práci. Každý, kdo v pátek nebude, si ji dopíše v pondělí. Pokud ani v pondělí nebude, je třeba se se smnou spojit, jinak hrozí, že dostanete horší známku na vysvědčení. Témata jsou: Podobnost, soustavy rovnic, slovní úlohy. Zadání slovních úloh i soustav rovnic jste dostali.

H. Vošahlíková

NJ9

Dobrý den,

Dnes jsme se učili nové sloveso können (umět moci)

Zápis do sešitu:

  • können (umět moci)
  • Kannst du schwimmen? (umíš plavat?)
  • Ja, ich kann. / Nein ich kann nicht.

Žáci pak dělali mini rozhovory, co kdo umí.

Vildtová

Chemie IX.

Dnes ve škole píšeme test z redoxních rovnic. Napíšete si ho, až přijdete do školy. Dodělejte si pracovní sešit na str. 6 a 7, známkuji ho. A doděláváme pracovní list z alternativní energie.

Šárka Hedviková

Fyzika 9

Dobrý den,

přečtěte si prvních pět stran v prezentaci Využití polovodičových součástek (případně učebnici str. 58-59) a vypracujte si do sešitu poznámky v zelených rámečkách.

DÚ – v pracovním litu (v třídním mailu) vypracujte cvičení 2 a 3 (nemusíte tisknout, stačí napsat odpovědi do sešitu). Pokud nemáte dostatek úkolů za toto pololetí vyfoťte tento úkol a pracovní list, který jste vypracovali minulý týden a pošlete mi je mail).

Olga Jůzová

Přírodopis 9

Dobrý večer. Co jsme dnes probrali v Přírodopise:

1) Pokračovali jsme v nervové soustavě. Dnes jsme stihli MÍCHU a OBVODOVÉ NERVSTVO. Pošlu k tomu prezentaci na váš třídní mail. Je třeba si zapsat do sešitu to, co je tučně černě a také to, co je v animaci podtrženo.

2) V pracovním sešitě jsme si vyplnili podle poznatků z probrané látky cv. 2 a 3 na straně 43.

S. Šitnerová