Třídní učitel/ka: Jan Bolek

Rozvrh hodin

Aktuality

Zeměpis

Krásný den,

máme před sebou poslední týden před prázdninami, tak to zkuste vydržet 🙂 Dnes se pustíme do kraje, který je proslulý svým lázeňstvím a to je kraj Karlovarský. Nadepište si prosím nadpis do sešitu a otevřete si prezentaci Karlovarskýá kraj. Pečlivě si pročtěte tuto prezentaci a poznamenejte si tyto poznámky. Jako úvod bychom měli opět znát polohu v souvislosti k ostatním krajům. Jedná se o nejmenší kraj s malou hustotou zalidnění (93 osob/km2), vyznačující se poměrně velkou nezaměstnaností a relativně malou vzdělaností. Stejně jako Plzeňský, i tento kraj je poměrně hornatý. Hlavním pohořím jsou Krušné hory na severu s největší horou kraje Klínovcem. Z jihu podél hranic zasahuje Český les. Další horopisné celky jsou Doupovské hory, Slavkovský les a Smrčiny, které leží v Ašském výběžku (nachází se zde nejzápadnější obec ČR – Krásná). Páteřní řekou je Ohře, která protéká zhruba ve středu kraje a odvodňuje kraj směrem k Ústeckému kraji. Významnou řeku, která do Ohře vtéká je řeka Teplá. Podnebí je ovlivněno západními větry a je v souvislosti s ostatními částmi ČR chladné. Obyvatelstvo je rozmístěno nerovnoměrně, hlavně v Chebské a Sokolovské pánvi. Hospodářství je založeno především na lázeňství (cestovní ruch)-(Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovi Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Dále pak na těžbě hnědého uhlí a kaolinu, ze kterého se vyrábí porcelán.

To je vše, mějte krásný den a ve středu na shledanou 🙂

M9

Dnes od 7.45 máme meeting. Odkaz máte ve třídním emailu. Připravte si kalkulačky, školní sešit a něco na psaní.

H. Vošahlíková

ČJ9

Dobrý den deváťáci,

nejprve k organizaci tohoto týdne:

Meetingy máme v úterý a ve čtvrtek.

Ve středu bude úkol z literatury.

Dnes dostanete 2 úkoly:

1. učebnice str.90, cv.9a – Do sešitu graficky znázorněte 1.,2.,4. a poslední větu, u těchto vět, doplňte obyčejnou tužkou čárky do učebnice.

2. Zapíšete si poznámky k látce, kterou si ještě zítra vysvětlíme.

Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy
 • – stejně jako u vět hlavních poznáme poměry podle obsahu a podle spojovacích výrazů
 • – psaní čárek se řídí stejnými pravidly
 • 1. slučovací: Koupila jsem si sešit i tužky.
 • 2. stupňovací: Pouštění draků je zábavou nejen dětí, ale i dospělých.
 • 3. odporovací: Stručně, ale výstižně popsal problém.
 • 4. vylučovací: Koupíme buď kočku, nebo psa.
 • 5. důsledkový: Mluvil rychle, a tedy nesrozumitelně.
 • 6. příčinný: Náramek je nádherný, neboť zlatý. (používá se málo)

Zítra vysvětlíme, procvičíme.

Vildtová

Přírodopis

Krásné ráno,

minulou hodinu jsme si probrali kožní soustavu, dnes se pustíme do smyslová soustava. Jak asi víte, smyslová soustava zajišťuje příjem signálu z vnějšího prostředí prostřednictvím receptorů, tedy smyslových buněk. Mezi tyto smysly patří zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Jako první si prosím nadepište smyslová soustava a zrak. Podle poznámek si překreslete stavbu oka a popište si jednotlivé části (bělima, rohovka, cévnatka, řasnaté tělísko, duhovka, čočka, sklivec, sítnice – tyčinky, čípky, žlutá skvrna, slepá skvrna). K těmto částem si pod obrázek napište nejdůležitější informaci, která se dané části týká. Př. bělima = blána, která udržuje tvar, rohovka = průhledná blána, navazuje na bělimu atd. Aby oko fungovalo, je zapotřebí ostatních přídatných orgánů, jako jsou okohybné svaly, horní a dolní víčka a především mazové a slzné žlázy. Jako u každé soustavy i tato se potýká s množstvím vad a nemocí. Vypište si alespoň dvě, které jsou vám blízké (šilhání, zelený zákal, zánět spojivek atd.). Druhý smysl, který dnes probereme je sluch. Asi všichni již znáte, jelikož hlavní části jsou kladívko, kovadlinka a třmínek, což jsou nejmenší kosti v těle, již jsme brali 🙂 Ale popořadě. Nadepište si sluch a podle poznámek si vypište rozdělení – vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Ke každé této části si napište z čeho se skládá a dvě informaci. Tedy vnější ucho: boltec (vystužen chrupavkou, příjem signálu), zevní zvukovod (vede zvuk k bubínku, ušní maz), atd. Poslední úkol je zjistit, co je rovnovážné ústrojí 🙂 To je pro dnešek vše, vaše práce mi vyfoťte a pošlete na messenger nebo mail 🙂

Mějte krásný víkend a v pondělí na shledanou, pokud něco, napište 🙂

M9

Dnes bychom měli dvě hodiny matematiky.

Proto si vy, kdo budete dělat přijímačky, zkuste udělat tento přijímačkový test: Didaktický test. Máte na něj 70 minut. Pokud máte možnost, klidně si ho vytiskněte, pokud ne, nevadí. Během víkendu mi prosím pošlete výsledky do emailu zs.petrovice@centrum.cz.

Ostatní vypracují tuto opakovací práci: Opakování 16.10.. Tuto práci budu kontrolovat.Takže si ji založte. Ale během víkendu mi také pošlete výsledky do emailu zs.petrovice@centrum.cz.

Všichni pracujte bez kalkulačky! A všichni pošlete do neděle do 15.00 výsledky!

Ještě upozorňuji, že v pondělí v 7.45 máme meeting. Tak na něj nezapomeňte! 🙂

H. Vošahlíková

Dějepis

Zdravím vás žáci. Dnes hodina bude věnována předvečeru 2. sv. války. Nastudujte si výklad z uč. str. 32-33 a do sešitu si připojte poznámky viz příloha. D9_16102020

F. Staněk

ČJ9

Dobrý den,

dnes je literatura. Minule jsme si povídali o Boženě Němcové, dnes je na programu další z autorů národního obrození – Karel Havlíček Borovský.

Už jste se o něm zmiňovali v dějepise v souvislosti s Pražským povstáním 1848. Po něm byl totiž Borovský, jako jeden z aktivních vlastenců, odvezen do italského Brixenu a tam žil pod policejním dohledem.

Borovský psal básně tzv.epigramy, pracoval jako novinář. Byl to velký kritik tehdejší společnosti.

Do literárního sešitu si zapište:

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

 • – básník, novinář, kritik, vlastenec
 • – psal tzv. EPIGRAMY – krátké útočné básně, kritizují společnost
 • – další díla: Tyrolské elegie, Král Lávra

V příloze posílám 2 ukázky epigramů – 1.od Borovského, 2.z dnešní doby.

Přečtěte si je a odpovězte na otázky pod básněmi.

Zeptám se na odpovědi na meetingu.

Epigram

Vildtová

Chemie IX.

Úkoly na 15.10.2020

Dnes začínáme nové téma – soli. Napíšete si do sešitů poznámky, názvosloví probereme až ve škole.

SOLI

– chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popřípadě kationtu amonného) a aniontů kyselin

Vznik solí

1. Neutralizace – reakce kyselin s hydroxidy, při které vzniká sůl a voda

Podívejte se na video. Je ve slovenštině, ale to zvládnete. https://www.youtube.com/watch?v=VJJv6YoepBI

2. Reakce kovu s kyselinou.

3. Reakce kovu s nekovem.

4. Reakce oxidu kovu s oxidem nekovu.

5. Reakce kyselinotvorného oxidu s hydroxidem.

6. Reakce zásadotvorného oxidu s kyselinou.

7. Reakce dvou solí (srážecí).

Vlastnosti solí – většina solí má krystaly složené z iontů (velké teploty tání a varu), v přírodě se vyskytují v krystalové formě, v pevném stavu nevedou elektrický proud (jejich roztok nebo tavenina vede elektrický proud)

Šárka Hedviková

NJ9

Dobrý den,

dnes se učte slovíčka na téma potraviny.

Najdete je v prac. seš. na straně 36. Najděte a podtrhněte veškerá slovíčka co se týkají jídla a naučte se je.

Další slovíčka jsou v učebnici na straně 32.

Příští týden budeme se slovní zásobou pracovat.

Nováková

Fyzika

Dnes se máme vrhnout na novou látku – ELEKTRODYNAMIKU, ale tato látka souvisí s MAGNETY, takže je dnes v rychlosti zopakujeme. Do ŠS si napište nadpis MAGNETY A JEJICH VLASTNOSTI (OPAKOVÁNÍ) a zápisky poté najdete v prezentaci zde. Prezentaci si přečtěte a zelené rámečky zapište do ŠS včetně obrázků.

Lukáš Kopecký