AJ 9. třída

7.5. pátek

Dobré ráno!

Vysvětlovala jsem vám, jak se tvoří podmínkové věty 1. typu. Připomínám, že po – if – se uvádí přítomný čas, budoucí čas je teprve v 2. části věty. Pokud jste to zapomněli, podívejte se do Přehledu mluvnice v pracovním sešitě na straně 81 – /7.1/

Přečtěte si opět bajku na straně 66 v učebnici a podmínkové věty si v ní vyhledávejte.

K této bajce se vztahuje cvičení 4 na straně 67 – ústně doplňujte uvedená slovesa ve správném tvaru.

Podmínkové věty si procvičujete i ve cvičení 1 na straně 50 v pracovním sešitě. Zde vyškrtávejte, co se nehodí. Pokuste se udělat i cvičení 2, zde čerpáte z nabídky A – B a opět tvoříte podmínkové věty.

Nebřenská