Mladí cyklisté na dopravním hřišti

V rámci dopravní výchovy se naši mladí cyklisté – žáci 4. a 5. ročníku – zúčastnili 10. května výukového programu na dopravním hřišti v Příbrami.

Příprava proběhla předem ve škole s instruktorkou dopravní výchovy. Probíraly se dopravní značky, křižovatky, výbava jízdního kola, pravidla silničního provozu a bezpečné chování cyklisty. Opakování je matka moudrosti, a tak si školáci vše ještě jednou v učebně dopravního hřiště zopakovali, za což si zasloužili i pochvalu. Samotná jízda na kole dala někomu pořádně zabrat, a to doslova. Místo pokut se platilo deseti dřepy za přestupek, což si žáci předem odhlasovali. Zastavit na stopce, když slyším vlak nebo bliká na přejezdu červená, ohlédnout se, rozhlédnout se, zařadit se vlevo nebo vpravo, na „kruháči“ doprava, přednost protijedoucím…. Pokynů je hodně, ještě ukázat a řídit jednou rukou…. Teprve teď se pozná cyklista! Po splnění závěrečného testu to žáci obdrželi černé na bílém v podobě řidičáku cyklisty. Na závěr si dobrovolníci ještě jednou zajezdili a zasoutěžili o nejlepšího cyklistu. Vyhrál Tomáš Jůza a Tonda Škoch. V testech byli hodně úspěšní např. David Studený nebo Kristýna Marešovská.

Ve skutečnosti vyhrál každý, kdo zkoušku zvládl. Komu se tolik nedařilo, stejně ví, že chovat se bezpečně a zodpovědně je povinností každého cyklisty i chodce.

Mgr. Jitka Pecková

Den Země

Den Země (22.4.) je mezinárodním dnem naší planety. Tento svátek by měl být vhodnou příležitostí k zamyšlení se nad všemi negativními jevy souvisejícími s působením člověka na planetu Zemi.

Každým rokem si v naší škole Den Země připomínáme různými akcemi.

Letos si pro ty nejmenší žáčky (1. – 4. ročník) třídní paní učitelky připravily zábavný program – hry, pexesa, vytváření plakátů k ochraně životního prostředí a třídění odpadu.

Žáci 5. – 9. ročníku se rozdělili do šesti smíšených skupin. Pod vedením nejstarších (deváťáků) plnili úkoly na šesti stanovištích. Úkoly se týkaly různých oblastí, např. třídění odpadu, ochrany přírody, poznávání druhů ptactva, globálního oteplování, přelidnění v některých zemích a s tím souvisejícího nedostatku pitné vody a potravin, globálních problémů – zemětřesení, terorismu, jaderných elektráren. Některé úkoly týkající se ekologických problémů řešili žáci i v angličtině – např. Chovej se tak, aby každý den byl Dnem Země.

Práce jednotlivých skupin byla hodnocena bodováním. Vítězná skupina ve složení:

 • T. Doubková, T. Čandová, S. Holanová – 9. ročník
 • M.Křížová – 8. ročník
 • T.Šejbová, A. Marešovská, A. Navrátilová – 7. ročník
 • J. Pecková, A. Stěhulová – 6. ročník
 • Z. Holanová, Ž. Doubková, S. Mošničková, P. Pospíšilová – 5. ročník
získala krásnou odměnu – v dalších čtrnácti dnech budou mít přednost na obědě ve školní jídelně.

Mgr. Libuše Nebřenská

Crazy Day

30. duben je velmi zvláštní den, naplněný očekáváním a tajemnem. Noc z 30. dubna na 1. květen je označována jako filipojakubská a je spojena s různými rituály a tradicemi. V současné době se především – jakmile se začne stmívat – zapalují ohně a konají se všelijaké doprovodné akce. Není divu, že myšlenky žáka ZŠ se velice těžko mohou soustředit na rovnice a vyjmenovaná slova, „čarodky“ je zaměstnávají daleko intenzivněji. Vyhlášení tohoto dne ve škole jako crazy bylo uvolňující. Většinu dětí bavilo vymyslet bláznivý převlek a rozveselit spolužáky, pozadu nezůstali ani vyučující, takže škola chvílemi nepřipomínala důstojné místo určené k výchově a vzdělávání mládeže. Školní parlament pečlivě zmapoval situaci a rozhodl, že na 1. stupni byli nejvíce crazy prvňáček Štěpánek Bílek, půvabná slečna jménem Cyril Weigert a bonbonková slečna Zuzka Holanová z 5. třídy. Na druhém stupni zaujali Vašek Bartůněk a Eliáš Turek jako „kočky“ a Adélka Jarolímková, která představovala manželku po 15 letech, všichni jsou ze 6.třídy. Velice crazy byl také deváťák Matěj Vanžura. Odměnou těm nejlepším byly dva vynikající dorty, které osobně připravily paní asistentky.

Crazy Day byl osvěžující, masky jsme uložili, magická noc skončila a čekají nás zase všední školní dny.

Mgr. Ladislava Mrázová

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo celkem deset budoucích prvňáčků z obou petrovských školek. Paní učitelky je provedly po několika stanovištích, kde děti plnily nejrůznější úkoly – poznávaly geometrické tvary, určovaly pořadí prvků, předváděly orientaci v prostoru, řadily objekty podle velikosti, zjišťovaly, který prvek nepatří do skupiny ostatních, poznávaly zvířata a rostliny, u jejich názvů určovaly náslovnou hlásku, říkaly básničky a malovaly postavy. Na konci si každý předškoláček mohl vybrat a odnést pamětní list a také několik dárečků, které připravily děti z 1. stupně. Rodiče si po absolvování administrativních nezbytností u paní ředitelky mohli společně s dětmi oddychnout a popovídat ve vedlejší třídě, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. No a naše škola už se moc těší na své šikovné budoucí prvňáčky!

Mgr. Ivana Procházková

Jak jsme si užili DEN NARUBY

Jako každý rok, tak i letos se u příležitosti Dne učitelů konal v naší škole Den naruby. Žáci deváté třídy se rozdělili do skupin a na část dne se z nich stali učitelé na prvním stupni. Přípravy byly pečlivé, kromě běžných úkolů a zábavných her se někteří deváťáci vybavili také odměnami ve formě sladkostí a brambůrek.

Zde jsou jejich dojmy a hodnocení:

 • „28.3. jsme učili děti z prvního stupně, abychom si vyzkoušeli, co obnáší práce našich učitelů.“
 • „Na tento den jsme si připravili spoustu her a zábavy (taky sladkostí).“
 • „Děti byly hodné a snaživé.“
 • „Děti byly po celou dobu aktivní, hlásily se, chodily k tabuli a nic jim netrvalo dlouho.“
 • „Dost nás překvapilo, že byly děti tak šikovné.“
 • „Na tělocvik jsme se těšili asi nejvíc, ale zkuste uklidnit 15 rozkřičených dětí…Kdyby nás nespasila paní asistentka písknutím na prsty, byli bychom tam asi doteď.“
 • „Přestože jsme si to užili, na „pedák“ nás nikdo nedostane.“
 • „Myslím, že jsme to zvládli na jedničku a klidně bychom děti na 1. stupni učit mohli. Ale mám pocit, že by nás to dlouho nebavilo.“
 • „Učitelé bychom být nemohli, ale baviči určitě.“
 • „Jsem na nás všechny hrdý, že jsme to zvládli. Myslím, že to byla super zkušenost…“
 • „Celá naše třída si to užila.“

Mgr. Žaneta Vildtová, třídní 9. třídy

Kytice

Žáci 6., 7. a 8. třídy ZŠ Petrovice se 6. 3. 2019 zúčastnili zajímavého divadelního představení na motivy Erbenovy Kytice.

Autorovy balady s jejich pochmurnou náladou už jsme znali z knihy nebo z filmového zpracování, ale žáci ZUŠ Sedlčany nás překvapili úsměvným pojetím, ve kterém vodník je komická postava a i z těch tragických závěrů se dá nějak vybruslit. Účinkující zpívali, ovládali hudební nástroje, recitovali, tancovali, hráli. . . A publikum se bavilo.

Erbenova Kytice je nám zase trochu blíž.

Mgr. Ladislava Mrázová, učitelka

Školní knihovna na I. stupni

V roce 2016 ZŠ Petrovice realizovala projekt Jazyky otevírají svět, jehož cílem bylo podpořit výuku jazyků. Díky tomu jsme získali nemalé množství nových knih.

,,Kam s tolika knihami?“ To byla otázka, kterou si položily paní učitelky na 1. stupni. Nakonec se rozhodly společně s dětmi vybudovat novou knihovnu. Nejprve se ale musely paní učitelky vzdát jednoho ze svých kabinetů a vystěhovat všechny pomůcky. Pak přišel na řadu pan školník, který místnost vybílil. A už mohla děvčata při výtvarné výchově vzít barvy a budoucí knihovnu udělat trochu veselejší. Posledním krokem bylo položit koberec, sestavit nábytek a nastěhovat nové knihy. Hotovo!

Nyní mají nejen děti z 1. stupně knihovnu, ve které si mohou půjčovat knihy a trávit hodiny českého jazyka a literatury mimo vlastní učebnu v příjemném prostředí. Knihovnu využívá také školní klub.

Mgr. Svatava Kutilová, učitelka

Lyžařský kurz 1. ročníku

V termínu od 4. – 8. března se několik žáků z první třídy ZŠ Petrovice zúčastnilo lyžařského výcviku. Každé ráno děti odjížděly s p. asistentkou Mayerovou autobusem do Ski areálu Monínec, kde se převlékly, obuly lyže a rozdělily se do družstev. Pak už začala výuka. Tu zabezpečovalo několik zkušených instruktorů, kteří se dětem intenzivně věnovali. Děti se každým dnem zlepšovaly.

Poslední den výcviku byla pro děti připravena soutěž ve slalomu, za který všichni zaslouženě obdrželi diplom. Počasí dětem přálo a lyžování si užily maximálně!

Monika Mayerová, školní asistentka

Plavecký kurz – Srní 4.-8.3.2019

V pondělí 4. března se na petrovickém náměstí shromáždilo 35 dětí z druhé, třetí a čtvrté třídy místní školy spolu se svými rodiči a třídními učiteli. Důvodem byl odjezd na pětidenní plavecký výcvik, který se konal na šumavském Srní.

Celý týden měly děti nabitý program, jelikož chodily plavat dopoledne i odpoledne. Byly rozděleny do tří skupin podle svých schopností a týdenní úkol byl naučit se plavecký styl prsa a znak. Ve volném čase děti odpočívaly, hrály různé hry, četly si nebo byla možnost i shlédnout různé pohádky přes dataprojektor. Spolu s paní učitelkami navštívili také místní obchod a infocentrum, aby děti měly možnost zakoupit dárky a věci na památku. Poslední den výcviku dopoledne děti v bazénu soutěžily a plavaly, aby předvedly, co se za týden naučily nebo jak se zdokonalily. Za své skvělé výkony získaly zasloužený plavecký diplom, který spolu s pár sladkostmi rozdaly paní učitelky dětem před odjezdem domů. Odměnu za tak náročný týden si všichni rozhodně právem zasloužili.

V odpoledních hodinách jsme dorazili do Petrovic, kde si již natěšené děti převzali rodiče. Ne nadarmo se říká: „Všude dobře doma nejlíp“.

Mgr. Barbora Mošanská, učitelka

Projekt „ZOO“

Děti z 1. – 4. třídy, které se neúčastnily v termínu 4.-8.3.2019 plaveckého ani lyžařského výcviku, spojily své dovednosti, talent a pracovitost a celý týden se kromě procvičování běžného učiva věnovaly tématu Zvířata ze ZOO. Zpracovávaly tematické pracovní listy, četly, počítaly, učily se nová anglická slovíčka, tvořily, kreslily, vystřihovaly a lepily, popisovaly, ale také běhaly venku a sledovaly filmy.

Celý týden ukončily uspořádáním výstavy jejich děl.

Mgr. Ivana Procházková