CO NAPSALI TŘEŤÁCI O NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE….?

Noc byla dobrá, dobré filmy, hry a byla zábava.

Moc se mi to tu líbilo. Pouštěli jsme si Lvího krále a Neuvěřitelnou cestu. Na občerstvení jsme si hodně pochutnali. Vyspala jsem se tu moc dobře, do růžova.

Luky nám přinesl dobroty a šampáňo za to, že jsme mu pomáhali, když měl zlomenou nohu a chodil o berlích. Přinesla jsem také nějaké dobroty. Usnula jsem jako první.

Mně se líbilo, jak jsme hráli hry, líbily se mi i filmy, ale pak jsem se u jednoho rozbrečela.

Spaní se mi líbilo. Štvalo mě, že někdo chrápal. Ale bylo to dobrý, filmy a dobroty. Spalo se mi ale špatně, protože byl tvrdý povrch.

Mně se tam líbilo, hráli jsme hodně her a líbilo se mi, že jsme si povídali.

Noc se mi tady líbila, hlavně Lví král a zábava a skákání ve spacákách.

Moc se mi to líbilo. Jenom bych chtěl jiné filmy a víc osobního prostoru. Jinak dobrý.

Na spaní se mi líbily nejvíce filmy a že jsme dostali dobroty a hráli stolní hry. Nejlepší byla Zombie ruka.

Bavily mě hry a filmy. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si povídali.

V noci se mi ve škole líbilo. Byla tam tma. Byl to úžasný zážitek.

Žáci 3. ročníku, Mgr. Svatava Kutilová

Lyžařský kurz

Na letošní lyžařský kurz jsme vyrazili z Petrovic 20.1. v 8:00. Po dlouhé a náročné cestě na Monínec, následoval ještě těžší přesun věcí nahoru do restaurace, kde jsme čekali 3 hodiny, než nám majitelé apartmánu umožnili se ubytovat.

Hned odpoledne jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme se rozřadili do skupin (podle toho, jak umí kdo lyžovat). Do úterní večeře vše probíhalo bez problémů, ale potom se objevila „blicí“ epidemie a jeden po druhém jsme začali odjíždět domů. Ti, kteří odolali epidemii, si ve středu odpoledne mohli užít wellness v místním hotelu. Naštěstí se někteří stihli s epidemií rychle vypořádat a vrátit se. Ve čtvrtek večer se vyhlašovaly výsledky z odpoledního slalomu, přidělil se diplom za království pořádku, který vyhrál učitelský pokoj, a diplom za pokoj hrůzy, který jsme vyhrály my, holky z osmé a deváté třídy. Také jsme podnikli polštářový útok na učitele a dali jim diplom za přežití „blicí“ epidemie.

V pátek na sjezdovce nás sice navštívila i záchranná služba, ale naštěstí bylo nakonec všechno v pořádku. I přes to všechno, co se stalo, jsme si všichni lyžák pořádně užili a nikdy na něj nezapomeneme.

Eliška Lesáková a Martina Vošahlíková, 9. třída

V. školní ples ZŠ a MŠ Petrovice

V pátek 17.1.2020 se v Obecním domě konal V. školní ples. Do jeho organizování se opět zapojili i naši deváťáci. Bylo to pro ně pomyslné rozloučení se základní školou a také ukončení jedné důležité etapy jejich života.

Ples zahájila jako vždy paní ředitelka Mgr. Hana Vošahlíková přivítáním všech hostů a poděkováním sponzorům a všem, kdo se podíleli na přípravách plesu. Následovalo slavnostní stužkování deváťáků, poté předtančení a prodej tomboly. Pak už pokračovala volná zábava.

Velký dík patří také kapele Signál, která jako každý rok přispěla velkou měrou k dobré náladě a skvělé atmosféře celé akce.

Ilona Doubravová a Jana Vachulková, asistentky padagoga

Tříkrálová sbírka

Ve čtvrtek 9.1. proběhla celorepubliková charitativní Tříkrálová sbírka, jejímž hlavním organizátorem je Charitou ČR.

Naše škola se této dobročinné akce jako každý rok opět zúčastnila. Dvě skupinky žáků a žákyň ze 4. a 5. třídy vyrazily ráno se zapečetěnými pokladničkami do terénu v doprovodu dvou asistentek pedagoga. „Králové“ postupně navštívili místní zdravotní středisko a domov pro seniory, prodejnu COOP, poštu, Obecní úřad, firmu B.E.S, cukrárnu, školku Čtyřlístek a křížem krážem prošli Petrovice. Nakonec ještě obešli všechny třídy ZŠ včetně školky. Všichni, kdo přispěli do sbírky, byli velmi vstřícní a ochotní pomoci ostatním.

Celkem se vybralo 10.726,- Kč a výtěžek sbírky tentokrát poslouží lidem v tísni.

Všem dárcům děkujeme a přejeme pevné zdraví!

Ilona Doubravová a Michaela Pfefferová, asistentky pedagoga

Podporujeme dobrou věc

Na konci roku 2019 proběhly u nás ve škole hned tři charitativní akce.

Nejprve proběhla sbírka Fondu Sidus, kde si všichni mohli zakoupit náramek nebo přívešek a pomoci tak zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Celkem jsme získali 5.968,-Kč.

Ve čtvrtek 12.12. členové školního parlamentu zrealizovali materiální sbírku pro Klokánek, neziskové organizaci pomáhající dětem v nouzi. Každý, kdo se rozhodl přispět, mohl přinést oblečení, boty, hračky, ložní prádlo, tašky neboo kabelky. Sešlo se toho opravdu hodně.

Poslední charitativní akcí, kterou se děti rozhodli pomoci, byl finanční příspěvek na Dobrého Anděla. Každá třída se mohla rozhodnout, zda a jakou částkou přispěje na dobrou věc. Všechny třídy rozhodly dát část zisku z jarmarku na pomoc rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Přispěli také někteří zaměstnanci ZŠ a MŠ Petrovice. Mohli jsme tak připsat na účet Dobrého Anděla celkem 11.400,-Kč.

Všem, kdo kteroukoli z těchto aktivit jakkoli podpořili, velmi děkujeme. Vždyť nikdo z nás neví, kdy on sám bude potřebovat pomoc.

Mgr. Hana Vošahlíková

Poslední den roku 2019 ve škole

Rok se s rokem sešel a opět se těšíme na Vánoce. Pátek 20.12. byl posledním školním dnem před očekávanými svátky. Už od rána ve škole vládla vánoční nálada.

V 7:40 se žáci i zaměstnanci sešli ve vestibulu školy, kde byli vyhlášeni úspěšní účastníci různých soutěží. Zaslouženě si odnesli sladké odměny. Na závěr paní ředitelka pronesla krátkou řeč a všem popřála krásné Vánoce. Poté se žáci vrátili do svých tříd, kde si užívali vánoční pohodu u stromečku, rozdávali si dárky a dělili se o cukroví, které přinesli.

Na závěr se žáci postupně naobědvali, popřáli si krásné Vánoce a rozutekli se domů na vánoční prázdniny.

Mgr. Barbora Mošanská

Bubnování ve škole

Ve čtvrtek 19.12. v ranních hodinách to ve škole pěkně dunělo. Všichni žáci, učitelé i děti z naší mateřské školy se shromáždili v tělocvičně a pod vedením zkušeného lektora vytvořili jeden velký bubenický orchestr.

Nejprve jsme se rozcvičili tleskáním a dupáním. Poté si všichni vybrali barevnou trubku boomwhackers, moderní hudební nástroj, na který zvládne hrát každý. Každá barva vydává jiný tón a na pokyny instruktora jsme zvládli zahrát všichni naráz jednoduchou melodii. To nám však nestačilo, trubky jsme vyměnili za buben. Bubnovali jsme nahlas a potichu, rychle i pomalu a po nacvičení rytmu jsme dokázali perfektně zabubnovat a zazpívat známou písen We will rock you od skupiny Queen.

Byl to nezapomenutelný zážitek, za který děkujeme také sponzorům školy.

Mgr. Žaneta Vildtová

Vánoční turnaje

Dne 18.12.2019 se ve škole uskutečnili sportovní turnaje a turnaj v deskových hrách.

Pět pětičlenných dívčích družstev se zúčastnilo florbalového turnaje a pět pětičlenných chlapeckých mužstev se zúčastnilo turnaje v kopané. Děvčata i chlapci se pravidelně střídali a po dobu čtyř hodin si zahráli formou každý s každým. Po odehrání všech zápasů proběhlo slavnostní vyhlášení. Ve florbalovém turnaji se na „bednu“ dostali: třetí místo – „Myšky“, druhé místo – „Lamy“ a první místo – „Jednorožci“. V kopané se na bedně týmy seřadili v pořadí: třetí místo – „Ostudy“, druhé místo – „Poníci“ a první místo – „Dřeváci“. Týmy, které se umístili na stupních vítězů, dostali diplomy a „medaile“. Turnaj proběhl v přátelském duchu a všichni si velmi dobře zasportovali.

Kdo nechtěl sportovat, účastnil se turnaje v deskových hrách. Během dopoledne hráči soutěžili na třech stanovištích: Scrabble, Piškvorky a Kufr.Z každé skupiny vzešel vítěz. Ve stolní hře Scrabble nejvíce bodů nasbírala Pavla Varačková a v piškvorkách byla nejlepší Dorota Pecková. V Kufru se nejvíce dařilo dvěma soutěžním párům: Antonínu Škochovi s Daliborem Jechem a Žofii Doubkové s Veronikou Chválovou. Všichni účastníci získali sladkou odměnu.

Bc. Jan Staněk a Mgr. Žaneta Vildtová

Putování do Betléma

18.12. 2019 si děti 1. stupně se svými učitelkami a asistentkami zkrátily čekání na Vánoce krásným zážitkem v podobě divadelního představení Putování do Betléma.

Měli jsme k dispozici vlastní autobusy, které nás dopravily až ke kulturnímu domu v Sedlčanech. Děti ze ZUŠ Sedlčany pro nás připravily vánoční tanečně-divadelní příběh insopirovaný knihou Kouzelný kalendář od Josteina Gaardera. V poetickém příběhu se malá Elizabeth vydá na cestu časem i prostorem za ovečkou do Betléma, kde se právě v roce 0 narodil Ježíš. V celém představení hrálo, tančilo nebo na nástroje doprovázelo 50 dětí ve věku 7-17 let z literárně dramatického, tanečního i hudebního oboru ZUŠ. Jejich výkon si skutečně zasloužil dlouhotrvající potlesk se třemi děkovačkami.

Mgr. Ivana Řežábková

Spaní ve škole – 2.A

Ze čtvrtka 12. 12. 2019 na pátek 13.12. 2019 přespali žáci II.A se svou paní učitelkou a paní asistentkou ve škole.

Všechny děti se na to dlouho těšily, účast byla téměř stoprocentní. Přinesli jsme si s sebou všelijaké dobroty, jejichž množství by nám umožnilo nocovat ve třídě až do Vánoc. Nejprve jsme si pustili animovanou pohádku Já padouch II, během níž dospělí (včetně výpomoci z řad rodinných příslušníků) přichystali strašidelnou bojovku. Na ní se vydaly děti většinou ve skupinkách hned po pohádce. Cestou potmě kolem hořících svíček potkávaly strašidla, která se je (místy úspěšně, místy neúspěšně) snažila vylekat. Svým podpisem na listině cestou stvrdily, že trasu skutečně prošly. Kdo nebyl právě na trase, sestavoval a na podložku lepil Alšův betlém, který jsme si sami vystříhali a umístili ke stromečku. Po vydařené bojovce jsme plni emocí ještě chvilku řádili ve třídě a poté jsme ulehli do spacáků. Na dobrou noc jsme si pustili ještě jednu pohádku, a to Princeznu ze mlejna.

Mgr. Ivana Řežábková