Preventivní programy

V prosinci probíhala ve třídách 6.-9.ročníku již druhá setkání s lektorkami z organizace Magdaléna o.p.s., která se zabývá prevencí na školách. Žáci se formou her a technik zážitkové pedagogiky věnovali různým tématům. V nižších ročnících se práce soustředila především na vztahy ve třídě a rizikovému chování v rámci kolektivu. Starší děti se bavili o kyberšikaně, partnerství a různých formách závislostí. V devátém ročníku probíhala intenzivnější práce s kolektivem, žáci si mohli vyzkoušet plánovaní školního plesu nanečisto a dostávali řadu úkolů pro posílení pozitivních vztahů ve třídě. Do programů se zapojili i třídní učitelé, kteří poté získali od lektorek zpětnou vazbu, jak dál se třídou pracovat.

Na programy naše škola získala dotaci z Fondu prevence Středočeského kraje. Ve spolupráci s Magdalénou o.p.s. budeme dále pokračovat, naším cílem je vytvoření komplexního plánu preventivních aktivit pro celou školu.

Mgr. Žantea Vildtová, metodička prevence

Provoz školy – důležité informace!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k nedostatku pedagogických pracovníků (z důvodu nemoci, karantény, OČR) a k většímu výskytu onemocnění covid 19 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 20. – 22. 12. 2021. Školní družina bude v provozu v pondělí a úterý v čase 7.00 (příchod nejpozději v 7.30) až 15.00. Vstup do družiny nebo vyzvedávání ze družiny bude možné pouze vchodem u novostaveb. Dopolední blok zajišťuje paní Ilona Doubravová, odpolední blok pan Karel Janoušek. Obědy budou pro tyto děti přihlášeny. Z organizačních důvodů Vás prosím, informujte závazně třídní učitele o tom, zda budete nebo nebudete mít zájem o ŠD (případně v jakém rozsahu) co nejdříve, nejpozději však ve středu 15. 12. do 18.00.

Upozorňuji, že děti, které budou do družiny docházet, nesmí vykazovat známky onemocnění a podstoupí ihned po příchodu do družiny testování antigenními testy.

Děkuji za pochopení a věřím, že se v lednu všichni ve zdraví sejdeme.

Všem přeji krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších a v roce 2022 především zdraví, spokojenost a spoustu radosti.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Ředitelské volno

Z organizačních důvodů (školení celého pedagogického sboru) vyhlašuji dne 6. 12. 2021 ředitelské volno žáků základní i mateřské školy.

Mgr. Hana Vošahlíková

Náboženství – 26.11.

V pátek 26. 11. nebude ze zdravotních důvodů náboženství pro 4. třídu.

Děkuji za pochopení

M. Dvořáková

Testování v listopadu

V pondělí 15. 11. proběhlo druhé dobrovolné testování žáků i zaměstnanců antigenními testy. Opět byli všichni negativní. A tak pokračujeme ve výuce. Ačkoli mělo být další dobrovolné testování v termínech 22. a 29. 11., nastala změna. Na základě mimořádného opatření MZČR budou obě tato testování povinná a budou prováděna testy SEJOY. V případě, že dítě odmítne test, bude muset neustále nosit ochranu dýchacích cest (respirátor nebo roušku). Pokud odmítne i to, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Mgr. Hana Vošahlíková

Testování

Vážení rodiče,

v pondělí 8. 11. proběhlo testování žáků i zaměstnanců antigenními testy. Všichni to zvládli na jedničku a my Vám můžeme sdělit, že nikdo z testovaných nebyl covid pozitivní.

Všem, kdo dali s testování souhlas, velmi děkujeme.

H. Vošahlíková

Testování žáků a zaměstnanců

Vážení rodiče,

z důvodu problémů s distribucí testů bude testování přesunuto z 1. 11. na 8. 11.2021. Blížší informace obdržíte prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Děkuji za pochopení.

H. Vošahlíková

Informace o provozu ZŠ a ŠD

Z organizačních důvodů v úterý 26. 10. 2021 odpadá odpolední vyučování. 2. stupeň končí tedy ve 13.00, 1. stupeň dle rozvrhu.

Vzhledem k onemocnění jednoho z vychovatelů bude v pondělí 25. a v úterý 26. 10. 2021 omezen provoz školní družiny, a to do 16.00.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Zvýšený výskyt nemocí

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému výskytu chřipky, respiračních chorob a nemocí z nachlazení Vás žádáme, abyste děti, které nejsou zcela zdravé, neposílali do školy. Předejdete tak rozšíření těchto onemocnění. A to je obzvláště v této době velmi důležité.

Velmi děkuji za Vaši spolupráci

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhnou od 16.00 do 17.00 v rámci třídních schůzek volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců. Voleb se může zúčastnit každý zákonný zástupce žáka.

Na následujících odkazech jsou důležité informace týkající se právě voleb:

Volební_řád_škol_rady

zákonní zástupci