Náboženství

V pátek 17.5. odpadá náboženství.

Děkuji za pochopení

M. Dvořáková

Mladí cyklisté na dopravním hřišti

V rámci dopravní výchovy se naši mladí cyklisté – žáci 4. a 5. ročníku – zúčastnili 10. května výukového programu na dopravním hřišti v Příbrami.

Příprava proběhla předem ve škole s instruktorkou dopravní výchovy. Probíraly se dopravní značky, křižovatky, výbava jízdního kola, pravidla silničního provozu a bezpečné chování cyklisty. Opakování je matka moudrosti, a tak si školáci vše ještě jednou v učebně dopravního hřiště zopakovali, za což si zasloužili i pochvalu. Samotná jízda na kole dala někomu pořádně zabrat, a to doslova. Místo pokut se platilo deseti dřepy za přestupek, což si žáci předem odhlasovali. Zastavit na stopce, když slyším vlak nebo bliká na přejezdu červená, ohlédnout se, rozhlédnout se, zařadit se vlevo nebo vpravo, na „kruháči“ doprava, přednost protijedoucím…. Pokynů je hodně, ještě ukázat a řídit jednou rukou…. Teprve teď se pozná cyklista! Po splnění závěrečného testu to žáci obdrželi černé na bílém v podobě řidičáku cyklisty. Na závěr si dobrovolníci ještě jednou zajezdili a zasoutěžili o nejlepšího cyklistu. Vyhrál Tomáš Jůza a Tonda Škoch. V testech byli hodně úspěšní např. David Studený nebo Kristýna Marešovská.

Ve skutečnosti vyhrál každý, kdo zkoušku zvládl. Komu se tolik nedařilo, stejně ví, že chovat se bezpečně a zodpovědně je povinností každého cyklisty i chodce.

Mgr. Jitka Pecková

Den Země

Den Země (22.4.) je mezinárodním dnem naší planety. Tento svátek by měl být vhodnou příležitostí k zamyšlení se nad všemi negativními jevy souvisejícími s působením člověka na planetu Zemi.

Každým rokem si v naší škole Den Země připomínáme různými akcemi.

Letos si pro ty nejmenší žáčky (1. – 4. ročník) třídní paní učitelky připravily zábavný program – hry, pexesa, vytváření plakátů k ochraně životního prostředí a třídění odpadu.

Žáci 5. – 9. ročníku se rozdělili do šesti smíšených skupin. Pod vedením nejstarších (deváťáků) plnili úkoly na šesti stanovištích. Úkoly se týkaly různých oblastí, např. třídění odpadu, ochrany přírody, poznávání druhů ptactva, globálního oteplování, přelidnění v některých zemích a s tím souvisejícího nedostatku pitné vody a potravin, globálních problémů – zemětřesení, terorismu, jaderných elektráren. Některé úkoly týkající se ekologických problémů řešili žáci i v angličtině – např. Chovej se tak, aby každý den byl Dnem Země.

Práce jednotlivých skupin byla hodnocena bodováním. Vítězná skupina ve složení:

  • T. Doubková, T. Čandová, S. Holanová – 9. ročník
  • M.Křížová – 8. ročník
  • T.Šejbová, A. Marešovská, A. Navrátilová – 7. ročník
  • J. Pecková, A. Stěhulová – 6. ročník
  • Z. Holanová, Ž. Doubková, S. Mošničková, P. Pospíšilová – 5. ročník
získala krásnou odměnu – v dalších čtrnácti dnech budou mít přednost na obědě ve školní jídelně.

Mgr. Libuše Nebřenská

Crazy Day

30. duben je velmi zvláštní den, naplněný očekáváním a tajemnem. Noc z 30. dubna na 1. květen je označována jako filipojakubská a je spojena s různými rituály a tradicemi. V současné době se především – jakmile se začne stmívat – zapalují ohně a konají se všelijaké doprovodné akce. Není divu, že myšlenky žáka ZŠ se velice těžko mohou soustředit na rovnice a vyjmenovaná slova, „čarodky“ je zaměstnávají daleko intenzivněji. Vyhlášení tohoto dne ve škole jako crazy bylo uvolňující. Většinu dětí bavilo vymyslet bláznivý převlek a rozveselit spolužáky, pozadu nezůstali ani vyučující, takže škola chvílemi nepřipomínala důstojné místo určené k výchově a vzdělávání mládeže. Školní parlament pečlivě zmapoval situaci a rozhodl, že na 1. stupni byli nejvíce crazy prvňáček Štěpánek Bílek, půvabná slečna jménem Cyril Weigert a bonbonková slečna Zuzka Holanová z 5. třídy. Na druhém stupni zaujali Vašek Bartůněk a Eliáš Turek jako „kočky“ a Adélka Jarolímková, která představovala manželku po 15 letech, všichni jsou ze 6.třídy. Velice crazy byl také deváťák Matěj Vanžura. Odměnou těm nejlepším byly dva vynikající dorty, které osobně připravily paní asistentky.

Crazy Day byl osvěžující, masky jsme uložili, magická noc skončila a čekají nás zase všední školní dny.

Mgr. Ladislava Mrázová

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo celkem deset budoucích prvňáčků z obou petrovských školek. Paní učitelky je provedly po několika stanovištích, kde děti plnily nejrůznější úkoly – poznávaly geometrické tvary, určovaly pořadí prvků, předváděly orientaci v prostoru, řadily objekty podle velikosti, zjišťovaly, který prvek nepatří do skupiny ostatních, poznávaly zvířata a rostliny, u jejich názvů určovaly náslovnou hlásku, říkaly básničky a malovaly postavy. Na konci si každý předškoláček mohl vybrat a odnést pamětní list a také několik dárečků, které připravily děti z 1. stupně. Rodiče si po absolvování administrativních nezbytností u paní ředitelky mohli společně s dětmi oddychnout a popovídat ve vedlejší třídě, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. No a naše škola už se moc těší na své šikovné budoucí prvňáčky!

Mgr. Ivana Procházková

Pythagoriáda

V pátek 5.4. proběhlo školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku ZŠ Petrovice. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 10 bodů. Z dvacetí soutěžících to byli Petra Pospíšilová (11 bodů) a Dalibor Jech (12 bodů) z 5. třídy a Martina Vošahlíková z 8. třídy (12 bodů).

Blahopřejeme a přejeme, ať se jim daří také v okresním kole.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Mapa školy – výsledky

V únoru proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy, kterého se zúčastnili zaměstnanci školy, rodiče i žáci. Na níže uvedeném odkazu zvěřejňujeme slíbené výsledky. Díky Vám všem, kdo jste dotazník vyplnili a odevzdali, můžeme dále pracovat na tom, aby se v naší škole děti cítily spokojeně a bezpečně. A nejen děti…. Mapa_školy_výsledky

MC Donald’s Cup

Dne 17.4.2019 se zástupci 1.-5. třídy ZŠ Petrovice zúčastnili fotbalového turnaje, který se konal v Sedlčanech na fotbalovém hřišti. Děti byly rozřazeny do dvou kategorií – mladší (1.-3. třída) a starší (4.-5. třída).

V mladší kategorii byly přihlášeny 3 týmy. Našich 10 fotbalistů si zahrálo 2 zápasy a vybojovalo krásné třetí místo. Ve starší kategorii bylo přítomno 5 tým. Po velkých bojích a třech výhrách na naše mužstvo, které čítalo 11 hráčů, čekal poslední zápas a boj o první místo. Naši chlapci bojovali udatně, ale soupeř byl silnější. Proto tým Petrovic skončil na 2. místě. I tak ale naši chlapci postoupili na okresní finále do Příbrami.

Počasí se povedlo, svítilo nám sluníčko, obě naše mužstva dostala medaile. Všichni kluci byli sice unaveni, ale velmi spokojeni. Ve středu 24.4. jim budeme držet palce.

Bc. Jan Staněk