Projekt „ZOO“

Děti z 1. – 4. třídy, které se neúčastnily v termínu 4.-8.3.2019 plaveckého ani lyžařského výcviku, spojily své dovednosti, talent a pracovitost a celý týden se kromě procvičování běžného učiva věnovaly tématu Zvířata ze ZOO. Zpracovávaly tematické pracovní listy, četly, počítaly, učily se nová anglická slovíčka, tvořily, kreslily, vystřihovaly a lepily, popisovaly, ale také běhaly venku a sledovaly filmy.

Celý týden ukončily uspořádáním výstavy jejich děl.

Mgr. Ivana Procházková

Naše filmová noc aneb jak jsme nespali ve škole

Ve škole jsme se sešli v pátek 15. 2. v 18 hodin. Ve třídě jsme si rozložili karimatky a spacáky (kluci vlevo, holky vpravo) a všechny sladkosti jsme dali na jednu velkou hromadu. V 19 hodin jsme měli takovou „schůzi“, kdy jsme si řekli co a jak. Pak jsme si trochu zahráli „na babu“ a na schovku. A už byl čas na první film. Zásobili jsme se proto popcornem, vlezli si do spacáků a Po strništi bos mohlo začít. Holky to moc nebavilo, tak si víc povídaly na chodbě. Po filmu se všichni těšili do tělocvičny. Florbalové utkání skončilo 5:3 pro GGsport, holky hrály ohnivku. Také jsme museli tu noc prokázat odvahu. Paní učitelky pro nás připravily stezku odvahy, na jejímž konci jsme se museli na důkaz, že jsme ji zvládli, podepsat a v té chvíli nás paní učitelka Šimečková postrašila, my jsme vypískli a to byl signál pro paní učitelku Mrázovou, aby vyslala dalšího. Před půlnocí přišel na řadu film na dobrou noc Piráti z Karibiku. Ale nám se spát vůbec nechtělo. Kluci začali „prudit“ holky a došlo i na kanadské žertíky. Hráli jsme hry, povídali si vtipy, došlo i na třetí film. Usnuli jsme až nad ránem. . .

Veronika Chválová, Sára Mošničková, Tomáš Jůza a Jakub Procházka, 5. třída

Výuka náboženství

Vzhledem k tomu, že je tento týden většina dětí navštěvující náboženství na plaveckém výcviku a nebo na lyžařském kurzu, nebude v pátek 8.3. náboženství.

Děkuji za pochopení

Marie Dvořáková

MAPA ŠKOLY – důležité

Vážení rodiče,

dovoluji si vás upozornit, že je nezbytně nutné vyplnit v záhlaví dotazníku třídu, do které vaše dítě chodí. Bez toho bude bohužel dotazník vyřazen. V případě, že jste třídu nevyplnili a chcete, aby také váš dotazník byl zařazen do celkového hodnocení, můžete třídu v dotazníku dodatečně vyplnit do čtvrtka u paní ředitelky, u níž jsou dotazníky uloženy.

Děkujeme za pochopení.

Výtvarný kroužek -změna

Dne 19. února nebude výtvarný kroužek z důvodu nemoci. Žáci zůstávají v tu dobu v družině.

Informační schůzka k plaveckému kurzu

Informační schůzka rodičů k plaveckému kurzu žáků z 2., 3. a 4. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 16:00 hodin v učebně 3. třídy.

Mapa školy

Vážení rodiče,

rádi bychom, aby děti do naší školy chodily rády, aby se zde cítily bezpečně, aby učitele i ostatní zaměstnance práce v naší škole bavila a abyste i vy byli spokojeni s výběrem školy pro vaše dítě. Proto potřebujeme znát názor dětí, zaměstanců i vás – rodičů. Z těchto důvodů jsme si od společnosti Scio nechali připravit (a následně také zpracovat) dotazníkové šetření nazvané Mapa školy. V pátek 15.2. vám vaše děti přinesou spolu s instrukcemi dotazník pro rodiče. Prosím vás o jeho vyplnění a vrácení do středy 20.2. do školy. Zajímají nás všechny vaše názory a připomínky – pozitivní i ty negativní. Jedině společnými silami totiž můžeme vybudovat kvalitní školu. V případě, že je vaše dítě nemocné, budeme velmi rádi, pokud si dotazník ve škole vyzvednete osobně.

Také žáci budou mít možnost vyjádřit se k chodu školy prostřednictvím dotazníků. A to v úterý 19.2. v průběhu vyučování.

Výsledky šetření budou zveřejněny během dubna na webu školy.

Velmi vám děkuji za vaši spolupráci

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ Petrovice

ŠD – upozornění

Vážení rodiče,

hlavní náplní školní družiny je pobyt venku, který je pro děti velmi prospěšný. Obzvláště v období chřipek. Při dětských hrách se však může stát, že se dítě namočí (při hrách ve sněhu, při uklouznutí, apod.). Proto Vás žádáme, abyste děti navštěvující školní družinu vybavili náhradním oblečením, především náhradními ponožkami. Předejdete tak možnému nachlazení dítěte.

Velmi Vám děkujeme

Náboženství – změna

Výuka naboženství pro 3.-5. třídu se neuskuteční v těchto dnech: 31.1.2019 z rodinných dovodů a 14.2.2019 z organizačních důvodů (bruslení). Děkuji za pochopení

Marie Dvořáková

Tříkrálová sbírka

Ve středu 9.1.2019 proběhla v dopoledních hodinách v Petrovicích Tříkrálová sbírka. Žákům ZŠ Petrovice a jejich dospělému doprovodu se díky Vaší štědrosti podařilo získat částku ve výši 8.435,-Kč.

Za Vaše příspěvky velmi děkujeme!