Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 4. 1 . 2021 bude opět probíhat výuka, Vás tímto informuji o chodu školy.

Prezenční výuka

K prezenční výuce (=ve škole) se vrací zatím pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Distanční výuka

Ostatní se budou vzdělávat formou distanční výuky. Výuka bude dle platných rozvrhů. Žáci se budou vzdělávat ve všech předmětech kromě TV, PČ, HV, FLO, DN, VV. Aktualizované rozvrhy jsou k dispozici na webu v jednotlivých třídách. V těchto rozvrzích jsou vyznačeny meetingy a vyškrtnuty předměty, ve kterých se žáci vzdělávat nebudou. Rozpis meetingů najdete zde ROZPIS MEETINGŮ – 5.stupeň a na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, KONTAKTY, MEETINGY. Odkaz na konkrétní videohovor bude žákům zaslán na třídní email.

Obědy

Žáci 1. a 2. ročníku mají obědy přihlášené.

Každý žák školy má v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Nicméně mají všichni na distanční výuce obědy odhlášené. Pokud budete mít o odběr dotovaného oběda zájem, je třeba, abyste to nejpozději do pondělí 4.1.2021 do 10.00 nahlásili ve školní jídelně (tel. 318 856 361, email: jidelna.petrovice@centrum.cz). Pondělí bohužel nejsme schopni zajistit. Oběd můžete vyzvednout stejným způsobem jako cizí strávníci (jídlonosič, vstup z boku).

Školní družina

Žáci 1. ročníku budou navštěvovat oddělení pan Janouška, žáci 2. ročníku oddělení paní Doubravové. Ranní družina bude zatím pouze pro žáky 2. ročníku. Rodiče prvňáků o ni zájem nemají.

Vyzvednutí učebnic a notebooků

V neděli 3. 1. v čase 17.00 – 17.30 je možné vyzvednout ve škole učebnice a další pomůcky žáků, které jsou k domácí výuce potřebné. Ve stejném čase si lze vypůjčit také notebooky.

Upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Tedy především plnění a odevzdávání prací i účast na online výuce. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají obvyklým způsobem.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Výuka od 30. 11. 2020

Od 30. 11. dochází ke změnám ve výuce žáků základních škol.

Od tohoto data se budou prezenčně vzdělávat (= denní docházka do školy) žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. Ostatní (6. – 8. třída) budou mít rotační prezenční výuku. To znamená, že se jeden týden budou učit ve škole a druhý doma podle následujícího rozpisu:

  • 30. 11. – 4. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)
  • 7. 12. – 11. 12. – 7.B a 8. třída ve škole (prezenčně), 6. třída a 7.A třída doma (distančně)
  • 14. 12 – 18. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)

Ve dnech 21. (PO) a 22. 12. (ÚT) bude ředitelského volno pro žáky ZŠ a MŠ Petrovice (z organizačních, technických a epidemických důvodů).

(Pokud se bude i po Novém roce vyučovat stejným způsobem (rotačně), nastoupí do školy 4. 1. opět 7.B a 8. třída.)

Od 30. 11. vstupuje v platnost upravený rozvrh (zveřejníme nejpozději ve čtvrtek). Vzhledem k tomu, že stále nejsou povoleny sportovní činnosti a zpěv a že musí být zachována homogenita skupin, budou mít žáci 2. stupně odpolední výuku pouze v úterý (6. a obě 7. třídy budou končit ve 14.25, 8. a 9. třída v 15.15).

Dále dojde k úpravě rozpisů meetingů pro žáky 6. – 8. třídy. Ti, co se budou vzdělávat prezenčně, mít meetingy nebudou.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa i nos. Stejně tak při pobytu ve školní družině.

Školní družina smí být v provozu pouze v případě, že bude zachována homogenita skupin jako ve třídě. Pokud to však není z personálních důvodů možné, lze do jednoho oddělení zařadit žáky jednoho ročníku. Tedy 3.A a 3.B smí být ve stejném oddělení. Abychom zajistili pobyt ve družině pro co nejvíce dětí, této možnosti využijeme. Od 30.11. bude školní družina otevřena pro žáky 1. až 4. třídy. (1. třída ve školním klubu – paní Vondrášková, 2. třída ve II. oddělení ŠD – paní Doubravová, 3.A + 3.B v I. oddělení ŠD – pan Janoušek, 4. třída v učebně 4. třídy – asistentky pedagoga). Školní klub nebude v provozu.

Obědy pro žáky vzdělávající se prezenčně jsou automaticky přihlášeny. Pokud o ně nemáte zájem, nejpozději ve čtvrtek 26. 11. do 13.30 je odhlaste.

Žádáme rodiče, aby z epidemických důvodů svůj pobyt ve škole omezili na minimum.

Všichni žáci, kteří mají zapůjčený školní notebook a budou se vzdělávat prezenčně (ne 6. – 8. třída), ho odevzdají panu Staňkovi nejpozději v den nástupu do školy. Žáci 6. – 8. ročníku notebook odevzdají nejpozději 18.12.

H. Vošahlíková

Škola od 18.11.

Vážení rodiče,

od 18.11. se do školy vrací žáci 1. a 2. třídy. Vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu. Protože jsou však stále zakázány sportovní činnosti a zpěv, budou místo těchto předmětů zařazeny vycházky, matematika nebo český jazyk. A to podle rozhodnutí třídní učitelky.

Žáci musí mít v průběhu pobytu ve škole roušku. Je nutné, aby s sebou mělo každé dítě dvě roušky na den.

Vzhledem k tomu, že se žáci z jednotlivých tříd nesmí míchat, budou ve školní družině rozděleni následovně: 1. třída – 1. oddělení (p. Janoušek), 2. třída – 2. oddělení (pí Doubravová). Ranní družina bude v provozu zatím pouze pro žáky 2. třídy, protože rodiče prvňáků o o ni neměli zájem. V případě zájmu o ranní družinu pro žáka 1. třídy prosím kontaktujte vychovatele den předem.

Pro žáky ostatních tříd se nic nemění.

H. Vošahlíková

Pozdravy od Petry

Zdravím všechny klubáky a klubačky 🙂 ze školního klubu!

Opět tu máme situaci, která nám neumožňuje být každý den spolu. Proto Vás všechny chci touto cestou pozdravit a popřát Vám, abyste si doma užívali každou chvíli. Věřím, že i přesto, že se nemůžeme vidět, se máte dobře a toto nelehké období zvládáte s úsměvem. Máme tu měsíc listopad, ve kterém jsme se měli pomalu připravovat na Vánoce. Čekalo by nás vyrábění různých dekorací, drobných dárečků, přáníček a vánočních plakátů.

To se zatím neuskuteční, takže pro vás mám malý návrh. 🙂 Pokud se vám bude chtít a budete mít chuť, vyrobte, cokoliv vás napadne. A až se společně opět uvidíme, budu moc ráda, když mi své výrobky přinesete ukázat.

Ten, komu se nechce nic vyrábět, může vymyslet třeba nějakou básničku nebo zkusit napsat vánoční komiksový příběh. Co vy na to? Je to jen můj nápad, takže samozřejmě záleží na každém z vás a na vaší fantazii. Moc Vás všechny zdravím a přeji Vám, ať jsou vaše dny jen pěkné a plné radosti. Už se na Vás moc těším.

Vaše Petra Vondrášková

PS: Pro radost přikládám naše poslední fotky ze školního klubu.

Pobyt dětí v MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol a omezení pohybu, a s ohledem na zdraví Vašich dětí, rodin i mých zaměstnanců si Vás dovoluji požádat, abyste v případě, že máte možnost, raději nechávali děti doma.

Ačkoli ve školce dodržujeme zvýšená hygienická opatření, může se stát, že se i zde objeví nákaza Covid19 a školka bude muset být uzavřena. Ať chceme nebo ne, stále platí: S čím menším množstvím jiných lidí se setkáme, tím nižší je riziko nákazy.

Samozřejmě respektujeme Vaše rozhodnutí a velmi rádi děti ve školce uvítáme. Dítě však musí být zdravé, bez zjevných příznaků nemoci (rýma, kašel, celková únava, bolest hlavy, zvýšená teplota). V opačném případě bohužel nebudeme moci dítě do školky přijmout.

Velmi děkuji za Vaši ohleduplnost a pochopení.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram

Distanční výuka

Vážení rodiče,

situace se bohužel nevyvíjí tak, jak bychom si přáli. V současné době to vypadá, že se budeme vzdělávat distančně minimálně do 20.11. Ale kdo ví, co bude dál? Proto jsme se rozhodli zařadit meetingy také z dalších předmětů. Ve třídách prvního stupně, kde dosud nebyly meetingy z našeho svšta, jsme je zařadili. Na druhém stupni přibyli všechny předměty, které se distančně vyučují. Některé jsou každý týden, jiné jednou za 14 dní. Chceme, aby všechny děti měly možnost zúčastnit se každého meetingu a aby videohovory z jednotlivých předmětů byly pouze ve dnech, kdy daný předmět žáci mají i podle běžného rozvrhu. Vzhledem k náročnosti na přípravu převzala po dobu distanční výuky AJ3A, NJ8 a NJ9 paní učitelka Nováková a AJ5 paní učitelka Šitnerová. Výuka je konzultována s vyučujícími, které jinak tyto předměty vyučují. Stejně tak případné hodnocení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo ke změnám v rozpisu meetingů. A to s platností od 2.11. do odvolání. Rozpis naleznete zde: ROZPIS MEETINGŮ – LISTOPAD a dále také na https://zs-petroviceusedlcan.cz/kontakty-meetingy/.

Znovu upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Žáci budou hodnoceni.

Dále připomínám možnost zapůjčení notebooků. Přednost mají ti, kteří měli notebook zapůjčený před prázdninami. V případě zájmu o výpůjčku kontaktujte pana učitele Staňka.

Všem děkuji za pochopení, trpělivost a přeji pevné zdraví.

H. Vošahlíková

!! PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 19. 10. 2020!!

Vážení rodiče,

mateřská škola je otevřená s běžným provozem, ale za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

  • 1. Provozní doba MŠ zůstává od 6:30 do 16:30 hod.
  • 2. Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé
  • 3. Pokud bude jevit známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (kašel, rýma, vyrážka), nebude vstup dítěti umožněn
  • 4. V případě, že se během dne u dítěte objeví kašel, rýma, a jiné známky onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si dítě ihned vyzvednout
  • 5. Při vstupu do třídy bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem
  • 6. Děti si s sebou do mateřské školy nebudou z hygienických důvodů nosit ŽÁDNÉ hračky ani plyšáky z domova.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Provoz školky

Školka je stále v provozu. Doufejme, že to tak bude i za týden…

Nicméně v týdnu od 26. do 30.10. bude provoz školky po dohodě s rodiči a z epidemiologických důvodů přerušen.

Děkujeme za pochopení a za Vaši podporu.

H. Vošahlíková

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, níže uvádím nejnovější informace, které se týkají aktuální situace ve škole.

Ošetřovné

Dle vyjádření MPSV má každý zákonný zástupce, jehož dítě mladší 10 let se vzdělává distančně, nárok na ošetřovné. Nástup na čerpání OČR nejprve nahlásí svému zaměstnavateli a poté sám vyplní formulář Prohlášení o uzavření školy. Škola nic nepotvrzuje. Více informací naleznete zde: Ošetřovné – MPSV.

Obědy

Každý žák školy má v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr obědů je však nutné nahlásit předem ve školní jídelně (tel. 318 856 361, email: jidelna.petrovice@centrum.cz). Žák může oběd vyzvednout stejným způsobem jako cizí strávníci (jídlonosič, vstup z boku) nebo ho může sníst přímo ve školní jídelně v době od 12.00 do 12.30 za předpokladu dodržení všech hygienických opatření. Zákonný zástupce může oběd pouze vyzvednout.

Dny volna

Dle rozhodnutí MŠMT je ve dnech 26. a 27. 10. vyhlášeno volno pro žáky, 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Znamená to tedy, že v týdnu od 26. 10. do 30. 10. nebude probíhat výuka a odběr dotovaných obědů není možný.

Distanční výuka

Výuka bude probíhat denně podle rozvrhu, vyjma těchto předmětů: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, domácí nauky, florbal, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti, informatika.

Práce bude žákům zadávána prostřednictvím webu, jako tomu bylo na jaře. Zadání domácí práce najdete na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, TŘÍDY, konkrétní třída. Úkoly budou zveřejněny vždy v daný den do 8.00.

Probíhat budou také videohovory (= online výuka) prostřednictvím ZOOM. Jejich rozpis naleznete zde: ROZPIS MEETINGŮ a na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, KONTAKTY, MEETINGY. Odkaz na konkrétní videohovor bude žákům zaslán na třídní email. Online výuka bude plánována tak, aby sourozenci z různých tříd neměli videohovory ve stejnou dobu.

Upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Tedy především plnění a odevzdávání prací i účast na online výuce. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají obvyklým způsobem.

Více zde: Zásady distanční výuky -ŠŘ

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Nová opatření

Na základě rozhodnutí vlády bude od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol ve výuce. Znamená to tedy, že od tohoto data přechází všichni žáci naší školy na distanční vzdělávání. Toto vzdělávání je povinné!

Všem žákům bude od zítřka odhlášen oběd. V případě, že budete mít zájem o odběr oběda (žák má nárok na dotovaný oběd), je třeba jej dnes do 13.30 přihlásit na tel. 318 856 361 nebo prostřednictvím emailu jidelna.petrovice@centrum.cz.

Více informací bohužel dosud nemáme. Jakmile dostaneme pokyny z MŠMT, budeme vás informovat.

H. Vošahlíková