Legoland

Vážení,

na účet školy byla vrácena záloha na zájezd do Legolandu, který se z důvodu koronakrize neuskutečnil. Pokud patříte mezi ty, kteří uhradili zálohu na tento zájezd, prosím o zaslání čísla účtu a seznamu osob, které se zájezdu měli zúčastnit. A to nejpozději do 31.7.2020 na email zs.petrovice@centrum.cz.

Mgr. Hana Vošahlíková

Upřesnění k organizaci ŠD

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem upřesňuji organizaci školní družiny.

Školní družina má dvě oddělení. Každé dítě z 2. až 4. ročníku musí být zapsáno pouze do jednoho z nich. Žáci 1. ročníku budou automaticky zařazeni do I. oddělení. Na výběr je I. oddělení s programem Cesta velké matky (K. Janoušek) a II. oddělení s programem Tvoř a poznávej (I. Doubravová). Obě oddělení budou fungovat vždy od 11.15 hodin, hlavní program bude probíhat denně v čase 13.00 – 15.00.

Dále bude k dispozici tzv. doplňkový program, který nese název Hravá družina a povede ho slečna H. Vanišová. V podstatě lze tento program přirovnat ke kroužku s tím rozdílem, že bude fungovat už od začátku září a bude pro děti přihlášené do ŠD bezplatný. Každé dítě ze školní družiny (je jedno, ve kterém oddělení bude přihlášeno) bude tedy mít možnost program slečny Vanišové navštěvovat. A to denně v čase 13.00 – 15.00.

Zájem o doplňkový program budete moci nahlásit v září. Nyní je třeba pouze přihlásit dítě prostřednictvím emailu zs.petrovice@centrum.cz do jednoho ze dvou výše uvedených oddělení.

Mgr. Hana Vošahlíková

Setkání ve školní družině

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 25.6. v 16.00 se na nové terase ŠD uskuteční setkání vychovatelů ŠD s rodiči. Náplní bude debata ohledně představ rodičů o fungování ŠD za předpokladu, že budou v září nějaká omezení provozu.

Všichni jste srdečně zváni.

Vychovatelé ŠD

Vyzvedávání sešitů apod.

Vážení rodiče, milí žáci,

v pátek 19.6. v čase 16.00 – 17.00 nebude možné vyzvedávat sešity a další materiály. Vyzvednout si je můžete, až půjdou děti pro vysvědčení.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Vošahlíková

Červen ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,

dostáváme se do posledního měsíce školního roku 2019/2020 a v souvislosti s tím uvádím nové informace o provozu školy.

1. Výuka žáků druhého stupně

Od 8.6. dochází k úpravě rozvrhů 6. – 8. ročníku. Upravené rozvrhy naleznete zde: Rozvrhy.

2. Konzultace

Žáci druhého stupně se mohou od 8.6 zúčastňovat konzultací, které probíhají vždy od 8.40 do 11.50. 6.A a 6.B mají konzultační dny vždy v pondělí a ve středu (8., 10., 15., 17.6.), žáci 7. a 8. ročníku v úterý a ve čtvrtek (9., 11., 16., 18.6.). Rozpisy konzulatcí naleznete zde: Konzultace. Pokud je dítě přihlášeno, jsou pro něj konzultace povinné. V případě potřeby je tedy zákonný zástupce povinen je včas a řádně omluvit. Před prvním vstupem do školní budovy musí žáka odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané prohlášení (datum podpisu musí být maximálně den před nástupem do školy). Prohlášení naleznete zde: příloha_čestné_prohlášení. Dále musí s sebou mít roušku a musí dodržovat hygienická opatření.

3. Ukončení výuky

Výuka bude ukončena v pátek 19.6. Do té doby je třeba, aby děti odevzdaly vše, co odevzdat měly. Pokud nebude možné žáka klasifikovat, čeká ho přezkoušení.

4. Předávání vysvědčení

Vysvědčení bude žákům 1. až 8. ročníku předáno v kmenových učebnách ve čtvrtek 25.6. podle tohoto rozpisu:

 • 1. a 5. třída – 8.00 – 8.20
 • 2.A a 6.A – 8.30 – 8.50
 • 2.B a 6.B – 9.00 – 9.20
 • 3. a 7. třída – 9.30 – 9.50
 • 4. a 8. třída – 10.00 – 10.30

5. Vracení učebnic apod.

Všichni žáci (kromě 9. třídy) budou odevzdávat učebnice až v září. Ve čtvrtek 25.6. však odevzdají klíče od šatních skříněk a vyklidí si všechny věci ze tříd a ze šaten. Žáci 9. ročníku budou odevzdávat učebnice i klíčky v pátek 19.6. V tento den musí tedy všichni deváťáci do školy přijít, a to v 8.30.

6. Slavnostní vyřazování deváťáků

Rozloučení se žáky 9. ročníku a předávání vysvědčení proběhne v pátek 26.6. od 9.00. Místo bude upřesněno. V případě hezkého počasí se toto odehraje venku, v případě nepříznivého počasí na obecním úřadě.

7. Legoland

Zájezd do Legolandu se ruší. Čedok nám vrátí uhrazené zálohy. Po připsání peněz na školní účet Vás budeme informovat a všem zálohu vrátíme. V případě příznivého vývoje budeme zájezd do Legolandu realizovat v červnu 2021.

8. Kroužkovné, úplata za školní družinu,…

Všechny žádám, aby uhradili obědy, případně nedoplatky. Kroužkovné za duben a květen, úplata za družinu a klub za duben až červen budou všem vráceny. Prosím, aby každý, koho se toto týká, mne do 12.6. informoval prostřednictvím emailu zs.petrovice@centrum.cz, zda chce přeplatek vrátit v hotovosti (25.6. v čase předávání vysvědčení) nebo převodem na účet (tuto variantu upřednostňuji, v emailu uveďte číslo účtu, kam máme peníze poslat). Upozorňuji, že v případě, že zvolíte hotovost a peníze si 25.6. nevyzvednete, peníze propadají.

9. Slavnostní vyřazení předškoláků

Vyřazení proběhne ve středu 24.6. v 16.30 na obecním úřadě nebo venku.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

OČR – aktuálně

Dnes 13.5.2020 schválila poslanecká sněmovna pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. A to až do 30. června. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod.

Čerpáno z webu MPSV (https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/13_05_TZ_Odklad_plateb_na_soc_pojisteni_PSP_vc_PN.pdf/afb31ec5-b360-d68f-b4f7-1a058cdbdc67).

Mgr. Hana Vošahlíková

OČR

Dnes měla vláda rozhodnout o podmínkách čerpání ošetřovného. Avšak již podruhé tuto problematiku odložila. Proto zatím musíme vycházet z informací, které jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zde jsou odpovědi MPSV na otázky týkající se OČR (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne):

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je dobrovolné, bude nárok na ošetřovné?

Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.

Když nemůžu dát dítě v květnu do školy, protože dítě má nízkou imunitu a žijeme ve společné domácnosti s babičkou, která také není zdravá, bude nárok na ošetřovné?

Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat. Případné instrukce Ministerstva zdravotnictví, z jakých důvodů nemohou děti do školy docházet, budou při hodnocení nároku na ošetřovné také respektovány.

Pokud školka (například soukromá) nejdříve na několik týdnů zavřela, ale zvažuje obnovení provozu i v době nařízené karantény, může rodič dál čerpat ošetřovné?

Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl.

H. Vošahlíková

Škola aktuálně

Vzhledem k tomu, že v poslední době přibylo mnoho nových informací a opatření, chceme Vám usnadnit vyhledávání těchto sdělení na našem webu. Po kliknutí na odkaz v závorce se dostanete přímo na konkrétní příspěvek. Všechny níže uvedené příspěvky se vždy ukládají od AKTUALIT nebo MŠ – MŠ AKTUÁLNĚ.

H. Vošahlíková

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

níže uvádím základní informace o provozu školy od 25. 5. 2020. Od tohoto data vláda umožnila pobyt žáků 1. stupně ve škole.

Škola bude tedy pro žáky 1. stupně otevřena od 25.5. v pracovní dny vždy od 7.30 do 16.00. Všechny děti, které budou do školy chodit, budou dodržovat přísná hygienická pravidla. Mimo jiné to znamená, že musí mít roušku při příchodu do školy a ve škole si ji mohou sundat pouze se souhlasem pedagoga. Děti budou v neměnných skupinách o maximálním počtu 15. O rozdělení do skupin rozhoduje vedení školy. Hlavním hlediskem při zařazení do skupiny je délka pobytu dítěte ve škole. Poté třída, kterou navštěvují. Může se tedy stát, že žáci ze stejné třídy budou každý v jiné skupině.

V průběhu dopoledního bloku budou žáci vypracovávat úkoly, které by jinak dělali doma. Na oběd budou chodit po skupinách tak, aby se nepotkávali s jinými skupinami. Roušku si mohou sundat při jídle. Odpolední blok bude mít podobu družiny. Děti se ale nesmí promíchat, proto budou ve stále stejných skupinách. Družina se platit nebude a odpolední blok mohou navštěvovat také děti, které do družiny nechodily.

Žáky budou mít na starost především asistentky pedagoga a vychovatelé. Není možné, aby učitel připravoval distanční výuku, dělal meetingy, opravoval úkoly, komunikoval s dětmi i rodiči a ještě byl ve škole se skupinou dětí.

Každé dítě musí mít s sebou minimálně dvě čisté roušky na den a igelitový sáček, do kterého roušku po sundání z obličeje odloží. Každý žák si bude mýt ruce, používat desinfekci, dodržovat rozestupy. Pokud žák poruší bezpečnostní opatření, může být ze skupiny vyloučen.

Zájem o docházku dítěte do školy prosím vyjádřete nejpozději do 11.5. A to prostřednictvím emailu zs.petrovice@centrum.cz nebo prostřednictvím třídního učitele.

Upozorňuji také na to, že před nástupem dítěte do školy je zákonný zástupce povinnen předložit podepsané písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Dokument je ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení

Podrobnější informace týkající se provozu školy naleznete zde: 1. stupeň

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Hodnocení žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo minulý týden metodiku týkající se hodnocení žáků na konci tohoto školního roku. Žáci budou hodnoceni známkami ve všech předmětech podle následujících kritérií:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • • podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době do 10.3.2020
 • • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku (snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky)
 • • podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou

Je tedy třeba, aby žák pravidelně komunikoval s vyučujícími a pravidelně odevzdával práce, které vyučující požaduje. Zadané práce může odevzdávat elektronicky (prostřednictvím emailu, elektronické žákovské knížky, SMS zpráv, Messengeru a dalších aplikací, na kterých se s vyučujícím domluví) nebo jednou za 14 dní ve škole (13.5., 27.5., 10.6., 17.6.) vždy v čase 8.30 – 10.00 nebo 16.00 – 17.00. Některé práce, které byly zaslány elektronicky, může vyučující požadovat ke kontrole v písemné podobě. Žák je tedy povinen je předložit.

Protože primárně budeme vycházet ze známek získaných v době před uzavřením školy, budou mít od května všechny nově získané známky váhu 1 nebo 2.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte vyučujícího, třídního učitele nebo přímo mě, ředitelku školy. Mezi hlavní problémy patří:

 • • Žák neví, co má odevzdat
 • • Žák nemá zadání
 • • Žák nestihne práci odevzdat včas
 • • Žák má špatné připojení na internet

Kontakty na všechny vyučující (a rozpis meetingů) najdete na webu školy. Kurzorem najeďte na záložku PRO ŽÁKY a klikněte na záložku KONTAKTY A MEETINGY.

Další informace o odevzdávání prací najdete v sekci AKTUALITY – příspěvek nazvaný INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH RODIČE.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy