Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhnou od 16.00 do 17.00 v rámci třídních schůzek volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců. Voleb se může zúčastnit každý zákonný zástupce žáka.

Na následujících odkazech jsou důležité informace týkající se právě voleb:

Volební_řád_škol_rady

zákonní zástupci

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vysoké nemocnosti (78 % dětí chybí) bude na doporučení okresní hygienické stanice a po dohodě se zřizovatelem mateřská škola v termínu od 20. do 26.10. uzavřena.

Provoz školky pro přihlášené děti bude v termínu 27. a 29. 10. zajištěn.

Prosíme, nedávejte do školky děti, které vykazují známky onemocnění (kašel, teploty, …), a dopřejte dítěti řádnou rekonvalescenci. V opačném případě se nemoci budou stále vracet.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Náboženství

Upozorňujeme, že výuka náboženství začne až příští týden. V pátek 1. 10. tedy náboženství nebude.

Děkujeme za pochopení

Ředitelsko volno

Z organizačních a technických důvodů vyhlašuji na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno pro žáky základní školy.

Mgr. Hana Vošahlíková

Výuka náboženství

Od října bude ve škole probíhat výuka náboženství. A to v následujících termínech:

PONDĚLÍ (M. Marešovská – tel. 731 513 324)

 • 11.30 – 12.14 ………….. 1. a 2. třída
 • 12.30 – 13.15 ………….. 5. třída

PÁTEK (M. Dvořáková – tel. 606 705 199)

 • 12.30 – 13.15 lichý týden ……….. 3. a 4. třída
 • 12.30 – 13.15 sudý týden ………… 6. – 9. třída

Přihlášky si prosím vyzvedněte ve škole.

Volby do školské rady

Vážení rodiče žáků ZŠ,

vzhledem k tomu, že končí volební období členů školské rady, proběhnou v listopadu volby nových členů. Proto žádáme zákonné zástupce o návrhy členů z řad rodičů. Kandidáty do voleb do Školské rady při ZŠ Petrovice je nutné oznámit do 27.9. do 20.00 prostřednictvím emailu zs.petrovice@centrum.cz nebo osobně v ředitelně školy. Vždy prosím uveďte jméno a příjmení, bydliště a kontakt na navrhovaného kandidáta.

Volby do Školské rady proběhnou během třídních schůzek ve čtvrtek 18.11.2021.

Děkuji

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

níže uvádíme informace o průběhu prvních školních dní a o antigenním testování.

1) První školní den (tj. 1.9.2021):

 • *žáci se sejdou ve svých třídách v 8:00
 • *po příchodu bude probíhat antigenní testování (u žáku 1.-3. třídy mohou asistovat rodiče)
 • *konec výuky bude cca v 9:00 (oběd není)
 • *ve společných prostorách je stále povinnost nosit ochranu dýchacích cest

2) Informace k 2. a 3.9. 2021:

 • *dne 2.9. končí první stupeň v 11:15 a druhý stupeň ve 12:10
 • *dne 3.9. probíhá výuka podle rozvrhu

3) Testování:

 • *testování proběhne ve dnech 1.9.(1. školní den), 6.9. a 9.9.
 • *žáci mají možnost přinést si vlastní zakoupený test, který si udělají společně s ostatními žáky po příchodu do školy
 • *v případě, že v testovací dny žák nebude přítomen na samotné testování (dorazí do školy později), otestuje se ihned po příchodu do školy (pod dohledem vyučujícího)
4) Pokud žák odmítne testování:
 • *musí mít po celou dobu výuky nasazený respirátor nebo roušku (kromě výjimek potvrzených lékařem)
 • *nesmí cvičit ve vnitřních prostorech ani používat společné šatny či sprchy
 • *nesmí zpívat
 • *v době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat odstup alespoň 1,5 m

5) Školní družina a školní klub

 • Pokud bylo dítě testováno na ZŠ (na začátku vyučování), platí pro něj stejná pravidla, jako při pobytu ve škole. (Žák má platné testování ze školy !)

V případě, že jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění, bude posláno se zákonným zástupcem domů.

Pokud bude mít žák pozitivní test na covid, rodič je povinen se neprodleně pro dítě dostavit a kontaktovat svého praktického lékaře.

Prosíme žáky i jejich rodiče o dodržování hygienických pravidel, jak tomu bylo již v minulém školním roce.

Věříme, že společně vše zvládneme a ve zdraví přečkáme toto náročné období. Zatím Vám přejeme krásný a klidný zbytek prázdnin. Budeme se na Vás těšit 1.9.

Děkujeme

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Petrovice

Provoz MŠ

Od pondělí 16.8. zahajujeme prázdninový provoz MŠ pro přihlášené děti.

V pondělí 30. a v úterý 31.8. školka z technických a organizačních důvodů v provozu není.