!! PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 19. 10. 2020!!

Vážení rodiče,

mateřská škola je otevřená s běžným provozem, ale za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

 • 1. Provozní doba MŠ zůstává od 6:30 do 16:30 hod.
 • 2. Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé
 • 3. Pokud bude jevit známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (kašel, rýma, vyrážka), nebude vstup dítěti umožněn
 • 4. V případě, že se během dne u dítěte objeví kašel, rýma, a jiné známky onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si dítě ihned vyzvednout
 • 5. Při vstupu do třídy bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem
 • 6. Děti si s sebou do mateřské školy nebudou z hygienických důvodů nosit ŽÁDNÉ hračky ani plyšáky z domova.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Provoz školky

Školka je stále v provozu. Doufejme, že to tak bude i za týden…

Nicméně v týdnu od 26. do 30.10. bude provoz školky po dohodě s rodiči a z epidemiologických důvodů přerušen.

Děkujeme za pochopení a za Vaši podporu.

H. Vošahlíková

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, níže uvádím nejnovější informace, které se týkají aktuální situace ve škole.

Ošetřovné

Dle vyjádření MPSV má každý zákonný zástupce, jehož dítě mladší 10 let se vzdělává distančně, nárok na ošetřovné. Nástup na čerpání OČR nejprve nahlásí svému zaměstnavateli a poté sám vyplní formulář Prohlášení o uzavření školy. Škola nic nepotvrzuje. Více informací naleznete zde: Ošetřovné – MPSV.

Obědy

Každý žák školy má v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr obědů je však nutné nahlásit předem ve školní jídelně (tel. 318 856 361, email: jidelna.petrovice@centrum.cz). Žák může oběd vyzvednout stejným způsobem jako cizí strávníci (jídlonosič, vstup z boku) nebo ho může sníst přímo ve školní jídelně v době od 12.00 do 12.30 za předpokladu dodržení všech hygienických opatření. Zákonný zástupce může oběd pouze vyzvednout.

Dny volna

Dle rozhodnutí MŠMT je ve dnech 26. a 27. 10. vyhlášeno volno pro žáky, 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Znamená to tedy, že v týdnu od 26. 10. do 30. 10. nebude probíhat výuka a odběr dotovaných obědů není možný.

Distanční výuka

Výuka bude probíhat denně podle rozvrhu, vyjma těchto předmětů: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, domácí nauky, florbal, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti, informatika.

Práce bude žákům zadávána prostřednictvím webu, jako tomu bylo na jaře. Zadání domácí práce najdete na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, TŘÍDY, konkrétní třída. Úkoly budou zveřejněny vždy v daný den do 8.00.

Probíhat budou také videohovory (= online výuka) prostřednictvím ZOOM. Jejich rozpis naleznete zde: ROZPIS MEETINGŮ a na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, KONTAKTY, MEETINGY. Odkaz na konkrétní videohovor bude žákům zaslán na třídní email. Online výuka bude plánována tak, aby sourozenci z různých tříd neměli videohovory ve stejnou dobu.

Upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Tedy především plnění a odevzdávání prací i účast na online výuce. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají obvyklým způsobem.

Více zde: Zásady distanční výuky -ŠŘ

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Nová opatření

Na základě rozhodnutí vlády bude od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol ve výuce. Znamená to tedy, že od tohoto data přechází všichni žáci naší školy na distanční vzdělávání. Toto vzdělávání je povinné!

Všem žákům bude od zítřka odhlášen oběd. V případě, že budete mít zájem o odběr oběda (žák má nárok na dotovaný oběd), je třeba jej dnes do 13.30 přihlásit na tel. 318 856 361 nebo prostřednictvím emailu jidelna.petrovice@centrum.cz.

Více informací bohužel dosud nemáme. Jakmile dostaneme pokyny z MŠMT, budeme vás informovat.

H. Vošahlíková

Kroužky

Kroužky do konce října nebudou probíhat. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky na distanční výuce

Výuka bude probíhat denně podle rozvrhu, vyjma těchto předmětů: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, domácí nauky, florbal, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti, informatika.

Práce bude žákům zadávána prostřednictvím webu, jako tomu bylo na jaře. Zadání domácí práce najdete na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, TŘÍDY, konkrétní třída. Úkoly budou zveřejněny vždy v daný den do 8.00.

Probíhat budou také videohovory (= online výuka) prostřednictvím ZOOM. Jejich rozpis naleznete na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, KONTAKTY, MEETINGY. Zde najdete také kontakty na jednotlivé vyučující. Odkaz na konkrétní videohovor bude žákům zaslán na třídní email. Online výuka bude plánována tak, aby sourozenci z různých tříd neměli videohovory ve stejnou dobu.

Upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Tedy především plnění a odevzdávání prací i účast na online výuce. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají obvyklým způsobem.

V případě potřeby je možné po dobu distanční výuky zapůjčení notebooku. Přednost mají ti, kteří uvedli v dotazníku, že nemají zařízení pro realizaci meetingu. Zákonný zástupce obdrží notebook po podepsání smlouvy o výpůjčce.

Každý žák na distanční výuce má nárok na dotovaný oběd. Obědy byly všem odhlášeny. V případě zájmu o jeho odběr je nutné oběd přihlásit. Pro vyzvedávání obědů platí stejná pravidla jako pro cizí strávníky (obědníky, vstup vchodem z boku budovy).

Mgr. Hana Vošahlíková

Výuka v období 12. – 23.10.2020

Od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 omezuje provoz druhého stupně ZŠ podle školského zákona tak, že vzdělávání se účastní polovina tříd druhého stupně.

Pro naši školu platí následující:

 • V týdnu 12. – 16. 10. se výuky ve škole (= prezenční výuky) zúčastní žáci 6. třídy, 7.A a 7.B. V této době se žáci 8. a 9. ročníku vzdělávají na dálku (= distančně).
 • V týdnu 19. – 23. 10. se výuky ve škole zúčastní žáci 8. a 9. ročníku, distančně se budou vzdělávat žáci 6. třídy, 7.A a 7.B.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají odhlášené obědy. V případě, že budete mít o dotované obědy (ve dnech distanční výuky) zájem, je nutné včas žáka ke stravování přihlásit.

Bližší informace budou uveřejněny v co nejkratší době.

Prosím, sledujte web a Bakaláře.

H. Vošahlíková

Preventivní program „Bolest jménem šikana“

V pondělí 21.9. k nám do školy přijela lektorka Eliška ze spolku ACET z.s s programem „Bolest jménem šikana“.

Na začátku jsme se seznámili, a poté si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanou. Lektorka nám pouštěla zajímavá videa, jak se chovat, když jsme svědky šikany.

Seděli jsme v kroužku, dívali se na poučná videa, hráli hry a povídali si. Dostali jsme tipy, co dělat, když se nám někdo posmívá, jak pomoci druhému, a tím šikaně zabránit.

Žáci ze 7. A a 7. B

Důležité informace

V souvislosti s opatřeními, která vydala vláda, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, bude výuka v období 5. – 18. 10. 2020 probíhat takto:

V mateřské škole k žádným novým omezením nedochází.

Žáci 1. stupně budou mít tělesnou výchovu v běžném režimu, zakázán je však zpěv. V hodinách hudební výchovy budou proto žáci chodit ven, učit se teorii, poslouchat hudbu nebo sledovat videa (dle rozhodnutí vyučujících).

Žáci 2. stupně mají zakázány sportovní činnosti a zpěv. Místo tělesné výchovy budou tedy chodit na vycházky nebo budou dělat jiné činnosti (podle pokynů vyučujících). Hudební výchova bude probíhat stejně jako na 1. stupni.

Zájmové kroužky budou probíhat bez omezení.

Zde je jejich přehled:

 • Keramika – pondělí lichý týden
 • Vaření I – pondělí lichý týden
 • Vaření II – pondělí sudý týden
 • Atletika – každé úterý
 • Střelecký kroužek – každá středa
 • Čtenářský klub – čtvrtek sudý týden
 • Mladý badatel – pátek lichý týden
 • Malý vědec – pátek sudý týden
 • Magic the Gathering – každý pátek

Platba kroužkovného proběhne podle pokynů, které obdržíte v průběhu tohoto týdne.

H. Vošahlíková

Náboženství

Od 5.10. začíná výuka náboženství. Pokud jste dosud neodevzdali přihlášku, můžete ji doručit do školy. Případně potvrďte účast na tel. 606 705 199.

Děkuji

Marie Dvořáková