První týden ve škole

Tento týden se nám po dlouhém čekání do školy vrátil život…

Prezenční výuku zahájili žáci 1., 2. a 4. ročníku a předškoláci. Možnost pobytu dětí ve škole v době jejich distanční výuky využili také někteří rodiče zaměstnaní např. ve zdravotnictví a sociálních službách. Z tváří dětí bylo patrné, že se do školy těšily. Především však prý na své kamarády. A ani jim nevadilo, že musí podstoupit testování antigenními testy.

Po prvotních obavách některých z nich proběhlo pondělní i čtvrteční testování hladce. Předškolákům pomáhají rodiče. Děti ze školy se obešly bez asistence. I prvňáci. Pod dohledem pověřených pedagogů to zvládly úplně samy!

Škoda jen, že příští týden budou tyto děti doma, na distanční výuce. Ale škola bude žít i nadále – vrátí se sem 3.A, 3.B a 5. třída. Už se na ně těšíme…

H. Vošahlíková

Výsledky zápisu do 1. třídy

V tomto roce proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ prezenčně.

Ve dnech od 6. do 15. 4. vždy v předem domluvený čas přišel předškoláček se svým zákonným zástupcem do školy, kde se ho ujala paní učitelka Lucie Šimečková a provedla ho samotným zápisem. Každý předškolák musel pojmenovat zvířátka, poznat barvy, určit počet kolíčků, dokreslit okna domečku. Každý také zkusil zavázat kličku na botě, prošel se po puzzlové cestičce a míčkem shodil pyramidu z plechovek.

Všechny děti byly šikovné, a tak každý obdržel z rukou jejich budoucí třídní paní učitelky medaili, diplom a sladkou odměnu. Na našich nových 22 prvňáčků se moc těšíme!

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde: Výsledky přijímacího řízení 2021.

Fotografie ze zápisu naleznete zde: https://zs-petroviceusedlcan.cz/fotogalerie-2020-2021/

H. Vošahlíková

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu 3.- 7. 5. 2021.

Všechny dokumenty týkající se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (vppmq4p),
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
 3. poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu na budově školy (Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.),
 4. 4. 5. v čase 8.00 – 13.00 osobně.

V případě osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 30.4.2021 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz) a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Upozorňuji, že jednou z podmínek přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Po obdržení žádosti o přijetí bude zákonný zástupce informován o přidělení registračního čísla. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 10.5.2020.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V tomto školním roce můžeme přijmout maximálně 11 dětí. V případě většího počtu zájemců bude ředitelka při rozhodování o přijetí postupovat podle těchto kritérií: Kritéria přijetí 2021

Zákonný zástupce musí tedy do 7.5.2021 doručit tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí (ŽÁDOST_PŘIJETÍ_MŠ)
 • Doklad o očkování (potvrzení lékaře lze vyplnit do evidenčního listu – k vyzvednutí ve školce, netýká se předškoláků)
 • Kopii rodného listu (v případě, že žádost podá jinak než osobně – nemusí být úředně ověřená)
 • Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz žadatele (v případě osobního podání žádosti o přijetí)

V průběhu dubna je sice možné po telefonické dohodě (603 598 396) navštívit MŠ, přesto si Vám dovolujeme zprostředkovat virtuální prohlídku naší školky (a ještě něco navíc 😉 ): https://youtu.be/mC7FK35jzCY.

Přeji šťastnou ruku při výběru mateřské školy pro Vaše dítě.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

Vyhodnocení březnové výzvy!

Ahoj všichni, 🙂
zde je slíbené vyhodnocení březnové výzvy. 🙂
Na začátek bych chtěla všem moc poděkovat za účast. Doufám, že jste si to pořádně užili a zdravě si zasoutěžili sami se sebou. 🙂
Každý zúčastněný přispěl skvělým počtem kilometrů a pomohl tak i své třídě v celkovém hodnocení.

Máme celkem 4 kategorie. Nejlepší třída, nejlepší žáci z 1. stupně, nejlepší žáci z 2. stupně, nejlepší učitel/učitelka + pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. 🙂

Dámy a pánové,
držte si klobouky, protože zde jsou výsledky. 🙂

1. kategorie
NEJLEPŠÍ TŘÍDA
1. MÍSTO – 7.B (CELKEM 1835, 48 km)
2. MÍSTO – 5. TŘÍDA (CELKEM 1490,78 km)
3. MÍSTO – 4. TŘÍDA (CELKEM 1336,66 km)
4. MÍSTO – 3.A (CELKEM 1281,62 km)
5. MÍSTO – 9. TŘÍDA (CELKEM 861,4 km)

(1. třída – 595,3 km; 2. třída – 316, 49 km; 3.B – 264,11 km; 6. třída – 751, 18 km; 7.A – 457, 37 km; 8. třída – 304, 38 km)

2. kategorie
NEJLEPŠÍ ŽÁCI Z 1. STUPNĚ
1. MÍSTO – LUKÁŠ JŮZA (CELKEM 461,46 km)
2. MÍSTO – JAKUB JŮZA (CELKEM 439 km)
3. MÍSTO – ZUZANA ŠIMEČKOVÁ (CELKEM 340 km)
4. MÍSTO – SABINA LOVEČKOVÁ (CELKEM 192 km)
5. MÍSTO – ELIÁŠ KREJČÍ (CELKEM 182,8 km)

3. kategorie
NEJLEPŠÍ ŽÁCI Z 2. STUPNĚ
1. MÍSTO – TOMÁŠ JŮZA (CELKEM 461 km)
2. MÍSTO – JAN FOŘT (CELKEM 403 km)
3. MÍSTO – MATYÁŠ FOŘT (CELKEM 310,5 km)
4. MÍSTO – SABINA MOTRINCOVÁ (CELKEM 227,52 km)
5. MÍSTO – NATÁLIE ZELENKOVÁ (CELKEM 165,672 km)

4. kategorie
NEJLEPŠÍ UČITEL/UČITELKA + PEDAGOGIČTÍ A NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
1. MÍSTO – PETRA VONDRÁŠKOVÁ (CELKEM 288,4 km)
2. MÍSTO – LUCIE ŠIMEČKOVÁ (CELKEM 234 km)
3. MÍSTO – LUKÁŠ KOPECKÝ (CELKEM 230 km)
4. MÍSTO – JANA MOTRINCOVÁ (CELKEM 225 km)
5. MÍSTO – IVANA ŠIMEČKOVÁ (CELKEM 191 km)

Zde si můžete vytisknout svůj diplom -> Diplomy – březnová výzva

Na všechny zúčastněné čeká malá odměna. 🙂

Děkuji za velkou účast. Jste úžasní. 🙂

Mgr. Lucie Šimečková

Provoz školy a školky od 12. 4. – upřesnění

1. Základní škola

Výuka

Každý lichý týden se prezenčně vzdělávají žáci 1., 2. a 4. ročníku. V tyto týdny tyto ročníky nemají meetingy. Ostatní třídy se vzdělávají distančně. Rozpis meetingů se pro ně nemění.

Každý sudý týden se prezenčně vzdělávají žáci 3.A, 3.B a 5. třídy. V tyto týdny tyto ročníky nemají meetingy. Ostatní třídy se vzdělávají prezenčně. Rozpis meetingů se pro ně nemění.

Děti, jejichž rodiče patří do skupiny vybraných profesí (více viz. zde: Vybrané profese), mohou ve škole být i v týdnech, kdy mají distanční výuku. Zákonní zástupci však musí včas zájem nahlásit třídnímu učiteli a doložit potvrzení od zaměstnavatele. Tyto děti budou v době distanční výuky vypracovávat úlohy, které by jinak dělali doma, a budou se zúčastňovat meetingů. Vše pod dohledem pověřené osoby.

Testování

Podmínkou pro účast na prezenční výuce je účast dítěte na preventivním testování ve škole s negativním výsledkem. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo ihned po příchodu dítěte do školy) antigenním LEPU testem. V tyto dny je nutné, aby dítě bylo ve třídě nejpozději v 7.25. Test si bude provádět dítě samo, pod dohledem pověřené osoby. V případě nutnosti bude po dohodě zákonnému zástupci umožněna pomoc dítěti s testem. A to po dobu nezbytně nutnou. Výsledky testů budou známy do 15 minut. Další informace naleznete zde: priloha_892365478_0_testovani diagram.

Ochrana dýchacích cest

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

2. Školní družina

Pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně, bude po obědě otevřena školní družina. Odpolední provoz není omezen. Žáci budou navštěvovat jednotlivá oddělení dle rozpisu: 1. třída v lichý týden (3.A v sudý týden) – ŠD1 (Karel Janoušek, tel. 777 247 274), 2. třída v lichý týden (3.B v sudý týden) – ŠD2 (Ilona Doubravová, tel. 606 216 506), 4. třída v lichý týden (5. třída v sudý týden) – ŠK (Petra Vondrášková, tel. 776 841 097).

3. ZŠ, ŠD, MŠ

Homogenita

Podmínkou pro provoz ZŠ, ŠD i MŠ je homogenita tříd (skupin). Nesmí tedy docházet k setkávání dětí z jednotlivých tříd nebo oddělení družiny.

Testování – výjimka

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování – odmítnutí

V případě, že dítě z jakéhokoli důvodu nepodstoupí testování ve škole, nebude mu umožněna účast na prezenční výuce. V takovém případě se dítě bude vzdělávat doma, budou mu zadávány úkoly a každých 14 dní bude přezkoušeno.

Testování – video

Instruktážní video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

4. Mateřská škola

Výuka

Od 12. 4. dochází k návratu předškoláků k prezenční výuce. Provoz školky nebude pro tyto žáky omezen.

Testování

Podmínkou pro účast na prezenční výuce je účast dítěte na preventivním testování ve škole s negativním výsledkem. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo ihned po příchodu dítěte do školy) antigenním LEPU testem podle časového rozpisu. Prosíme o trpělivost, pokud nebude možné časy přesně dodržet. Místo testování bude označeno – je to boční vchod u tělocvičny (u okénka, odkud Vám děti mávají). Rodič (jiná pověřená osoba) dítěti s testováním pomůže. Proto musí mít respirátor, dítě alespoň roušku. Výsledky testů budou známy do 15 minut. Další informace naleznete zde: priloha_892365478_0_testovani diagram.

Ochrana dýchacích cest

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Všem děkuji za součinnost v této nelehké době. V případě jakýchkoli dotazů mne (nebo mé kolegy) naváhejte kontaktovat.

H. Vošahlíková

Výuka od 12.4.

Vážení rodiče,

od 12.4. dochází k návratu předškoláků a žáků 1. stupně do školy.

Předškoláci budou chodit každý den a každý týden. Žáci 1. stupně ZŠ budou školu navštěvovat rotačně, tedy týden ve škole, týden doma.

 • V týdnu od 12.4. a každý lichý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2. a 4. třídy, ostatní se vzdělávají distančně.
 • V týdnu od 19.4. a každý sudý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 3A, 3B a 5. třídy, ostatní se vzdělávají distančně.

Pro žáky, kteří budou v daný týden navštěvovat školu, bude otevřena školní družina.

Podmínkou pro přítomnost žáků ve škole a dětí ve školce je testování antigenními LEPU testy, které proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude testován v úterý a ve čtvrtek. Ve spolupráci s panem starostou a paní doktorkou Roden se však snažíme zajistit testy PCR, díky nimž by bylo možné žáky testovat pouze v pondělí.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.. Prosté prohlášení zákonného zástupce nestačí.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě, že zákonný zástupce (anebo dítě samotné) testování odmítne, bude se žák vzdělávat doma a bude vypracovávat zadané úkoly. Absence mu bude omluvena, nicméně bude ze zameškané látky každých 14 dní přezkušován.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy co nejdříve.

H. Vošahlíková

Školní klub online

Velikonoce se nám kvapem přiblížily, a protože se prozatím nemůžeme scházet a vidět v našem školním klubu, jak jsme zvyklí, tak jsme školní klub opět přesunuli do virtuálního prostoru. Zde jsme se seznámili s tradicemi Velikonoc, rozšířili poznatky o zvycích a koledování. O tom, jak a s kým je prožíváme, zda dodržujeme rodinné tradice či nikoliv, proč má každý den v pašijovém týdnu své jméno. Zkusili jsme si velikonoční kvíz, který jsme zvládli na jedničku. Zhlédli jsme video, kde nám Venda s Fráňou prozradili, jaké super věci se dají dělat na „Zelený čtvrtek.“

Byl to příjemně strávený čas, děti si přitom připomněly, proč se slaví Velikonoce.

Přejeme Vám všem, abyste velikonoční svátky prožili ve zdraví a co nejpříjemněji v kruhu svých blízkých.

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK

Slohové práci našich osmáků

I v průběhu distanční výuky píší žáci slohové práce. A protože se jim velmi povedly, chceme se o ně s Vámi podělit. Níže najdete práce žáků 8. ročníku na téma „Místo, které mám rád/a“.

slohovky_8

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ŽÁDOST O ODKLAD

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, proběhne zápis k povinné školní docházce – ŽÁDOST O ODKLAD – pro školní rok 2021/2022 v termínu 6.- 16. 4. 2021. A to bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Žádost o odklad mohou podat rodiče dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Všechny dokumenty týkající se žádosti o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícími způsoby:

 1. od 6. do 16. 4. 2021 do datové schránky školy (vppmq4p),
 2. od 6. do 16. 4. 2021 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
 3. od 6. do 16. 4. 2021 poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu na budově školy (Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.),
 4. 6. 4. 2021 v čase 8.00 – 11.00 osobně.

V případně osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 1. 4. 2021 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz)a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Rodičům nabízíme možnost využít poštovní schránku, kterou instalujeme na budovu školy.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují takto:

 • 1. Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy o odklad povinné školní docházky (žádost je ke stažení níže)
 • 2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko-psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.)
 • 3. Žádost o odklad školní docházky musí být podána v době konání zápisu do 1. ročníku.

Zákonný zástupce tedy doručí kopii rodného listu dítěte, Žádost o odklad (ke stažení zde Žádost o odklad) a dvě doporučení k odkladu – z PPP nebo SPC a od dětského lékaře.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v termínu 6.- 16. 4. 2021 vždy v čase od 13.00 do 15.00. Přesné datum a čas je třeba do 26. 3. 2021 dohodnout na tel. 606 216 506 (I. Doubravová) – volejte vždy v čase 8.00 – 15.00. Do 1. ročníku budeme přijímat nejvýše 50 dětí, přednost mají děti ze spádové oblasti. Zápis se týká:

 1. dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 2. dětí narozených od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení,
 3. dětí, které měly odklad školní docházky.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují především občanský průkaz zákonného zástupce, který o přijetí dítěte žádá, a rodný list dítěte (originál). Další dokumenty jsou uvedeny níže. Vždy je možnost je vytisknout z internetu nebo vyplnit na místě.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Do 1. ročníku se žáci přijímají takto:
 • a) zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • b) vyplněnou žádost odevzdá zákonný zástupce při zápisu
 • c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím emailu (nebo jiným vhodným způsobem)
 • d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na www.zs-petroviceusedlcan.cz nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí se nevydává)
 • e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy
PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.

PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června příslušného školního roku (tj. 2021/2022), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínky přijetí:

 • 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do 31. 12. 2015) doporučující vyjádření školního poradenského pracoviště.

Zákonný zástupce doručí Žádost o předčasný nástup 1, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku a doporučení z PPP nebo SPC.

 • 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do 30. 6. 2016) doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce doručí Žádost o předčasný nástup 2, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, doporučení z PPP nebo SPC a doporučení od dětského lékaře.

Dokumenty jsou ke stažení zde:

V případě, že závažných důvodů nebude možná osobní přítomnost při zápisu, kontaktujte prosím ředitelku školy (727 961 131, zs.petrovice@centrum.cz).

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy