Mapa a glóbus

 1. Co je glóbus?
 2. Co je mapa?
 3. Co znamená měřítko 1:500 000?
 4. Jak se jmenují mapy, které mají nepatrné zkreslení a měřítko do 1:200 000?
 5. Jaké měřítko mají mapy malého měřítka?
 6. Turistické mapy patří mezi mapy jakého měřítka?
 7. Co je poledník?
 8. Jsou všechny poledníky stejně dlouhé?
 9. Jak se jmenuje poledník 180°?
 10. Co je rovnoběžka?
 11. Jak se jmenuje nejdelší rovnoběžka?
 12. Jsou všechny rovnoběžky stejně dlouhé?
 13. Jmenuj 3 důležité rovnoběžky.
 14. Co tvoří zeměpisnou síť?
 15. Co určuje zeměpisnou polohu?
 16. Kolik je časových pásem?
 17. Když cestujeme na západ, čas přibývá nebo ubývá?
 18. Když cestujeme na východ, čas přibývá nebo ubývá?
 19. Co určuje výškopis?
 20. Co je nadmořská výška?
 21. Co je vrstevnice?
 22. Co je kóta?

Co nového ve školce?

26. 9. se v naší školce konala „Podzimní slavnost“, kde se sešli roztomilí lesní skřítci a okouzlující víly z celého okolí. Akce to byla vydařená. Nechyběly hry a soutěže, proběhla módní přehlídka rób a slavnostní dopoledne bylo zakončeno velkolepým bálem.

Dne 2. 10. jsme pozvali k nám do MŠ divadlo Máma a táta s pohádkou Červená karkulka. Pohádku jsme nejen pozorně sledovali, ale dokonce jsem si i společně zatančili, zazpívali, poradili hlavním postavám, když byly v nesnázích a hlavně jsme se skvěle pobavili. Herce jsme odměnili velkým potleskem a již se těšíme na další návštěvu.

Dne 4. 10. jsme si ve školce společně s pohádkovou babičkou upekli jablečný štrúdl. Děti se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v pekaře a pekařky a s chutí se pustily do práce. Pomáhaly při válení těsta, strouhání jablíček, plnily těsto a závin natíraly vajíčkem. Za chvíli se školkou linula vůně a my jsme netrpělivě čekali, až štrúdl vychladne. Moc jsme si pochutnali.

V týdnu od 7. do 11. 10. se za pomoci dětí ze ZŠ konal v naší školce projekt 72 hodin. Díky šikovným školákům, nápadité paní učitelce, manuálně zručnému učiteli, vstřícným rodičům a v neposlední řadě akčním Sovičkám vznikl během jednoho dopoledne na naší školkové zahradě nádherně osazený záhon, plný různých bylinek, okrasných rostlin a keřů.

Dne 6. 11. jsme navštívili své kamarády v MŠ Čtyřlístek, kam dorazila také naše oblíbená paní Lenka Hamajdová, tentokrát se svým hudebně vzdělávacím pořadem „Pohádka z písniček“. Pomocí hudebních nástrojů všeho druhu jsme rozezpívali nejen sebe, ale také paní učitelky. Dopoledne jsme si užili. Moc děkujeme.

Mgr. Eliška Bílková, vedoucí učitelka MŠ

Říjen ve školním klubu

Další měsíc nám utekl jako voda a my opět píšeme povídání o tom, co jsme tento měsíc udělali a zažili.

V rámci programu „Cesta kolem světa“ bylo tento měsíc středem zájmu exotické a historicky bohaté Turecko. Děti zhlédly zajímavá videa, např. jak se dělá pravá turecká káva v džezvě, vyzkoušely si vědomostní kvíz, a také si vyráběly modely typických tureckých staveb z tvrdého papíru. Děti měly k dispozici také informační knihu o Turecku, kterou si mohly kdykoli prohlížet.

Světový den zvířat slaví všichni, kdo milují zvířata a vědí, jak jsou pro náš život důležitá, co nám přinášejí, jak nám pomáhají a obohacují nás. Slaví se každoročně 4.října v den narození jejich patrona, svatého Františka z Assisi. V pátek 4. října Den zvířat proběhl i u nás ve školním klubu, kdy jsme si povídali o našich zvířecích mazlíčcích a dokonce nás ten den krátkou návštěvou potěšilo malé koťátko.

V tento samý den jsme si ještě připomněli Den úsměvů, který se také slaví v měsíci říjnu. A protože úsměv nic nestojí, udělá radost, rozesměje a potěší na duši, rozhodli jsme se ho s dětmi oslavit.

Každoročně je Světový den výživy připomínán 16. října. I my jsme si s dětmi v klubu povídali o zdravém životním stylu, jaké ovoce a zelenina by neměla chybět v našem jídelníčku, co je to potravinová pyramida aj…

Ve čtvrtek 17. října na Světový den úrazů jsme si povídali o první pomoci při různých typech úrazů a děti si vyzkoušely obvazování, šátkový závěs ruky a také masáž srdce na školní figuríně. V pondělí 21. října se slavil Světový den stromů, děti si zkusily poznávačku stromů v kvízu a společně jsme si promítali zajímavý dokument o nejkrásnějších stromech světa. Také jsme si řekli něco více o našem národním stromě – lípě.

Pátek 25. října jsme si trochu osladili , byl to Čokoládový den – tentokrát bylo na programu video o výrobě této pochoutky a jak jinak – byla i ochutnávka, tentokrát směs různých druhů čokoládových bonbonů, všichni si mohli vybrat svou oblíbenou náplň. Koncem měsíce 31. října jsme si přiblížili svátek Dušičky a Halloween, keltský zvyk, který se rozšířil po celém světě s různými obměnami. Oba svátky mají ale stejnou myšlenku – vzpomínku na naše zesnulé. Na tento den jsme se všichni těšili, byl to den plný napětí a tajemna. Dlabali jsme dýně, zapálili svíčky, vyráběli pavučiny a strašidelné masky. Některé děti přišly i ve strašidelných převlecích.

Podzimní měsíc říjen nám dopřál ještě plno sluníčka ke sportování na školním hřišti. Také jsme si našli čas na naše oblíbené vyrábění.

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠD II a ŠK

Říjen v ŠD I

Na Cestě Velké Matky jsme se v říjnu věnovali zejména lukostřelbě. Vyrobili jsme si šípy, vyzkoušeli nové luky a absolovovali také dvě lovecké stezky- stopovačky a jednu poznávací stezku zaměřenou na ptáky. Pravidelně hrajeme lakros, trénujeme lukostřelbu a vzděláváme se ve znalostech zvířat. V říjnu jsme probrali jelena, bažanta, krocana, čápa, srnce, lišku, vlka, káně a jestřába. Všechny znalosti se nám hodí na loveckých stezkách, kde je pravidelně prověřujeme.

Ve Výtvarné dílně by říjen ve znamení výroby z přírodních materiálů. Děti si také vyrobily záložky do knížek, škrabošky a dýně z papíru a probrali si svátek zvaný Halloween.

Bc. Karel Janoušek, vychovatel ŠD I

Stávka – vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Petrovice

Vážení rodiče,

plně se ztotožňuji s vyjádřením Učitelské platformy a Asociace ředitelů základních škol.

České školství potřebuje dlouhodobé jistoty a stávka kvůli jednomu konkrétnímu navýšení platů je nezajistí. Platy by již nyní měly být navýšeny o 15% a ředitelé by měli získat kompetence, aby sami mohli rozhodnout, komu se zvýší plat. A to vzhledem ke kvalitě jeho práce.

ZŠ a MŠ Petrovice se proto k odborové stávce dne 6.11.2019 nepřipojí.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram

Logická olympiáda

V letošním školním roce se opět někteří žáci naší školy zapojili do soutěž nazvané Logická olympiáda.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Do řešení úloh se pustili žáci 3. – 5. třídy (kategorie A) a žáci 6. – 9. třídy (kategorie B) v celkovém počtu 18 soutěžících. Nejúspěšnějším řešitelem ZŠ Petrovice se v tomto roce stala Martina Vošahlíková (9.tř.), která měla republikový kvantil 93%. A to znamená, že byla lepší než 93% řešitelů z celé ČR. Výborně se také dařilo Andree Marešovské (8.tř., kvantil 69%) a Daliboru Jechovi (6.tř., kvantil 65%).

Mgr. Hana Vošahlíková

72 hodin v ZŠ a MŠ

Žáci naší školy se zapojili do dobrovolnických prací v rámci projektu 72 hodin.

Prvňáci navštívili seniory v domově s pečovatelskou službou v Petrovicích. V tamější společenské místnosti je čekalo vřelé přijetí a hned spoustu otázek a představování. Děti přinesly babičkám a dědečkům vlastnoručně vyrobené dárečky z přírodnin, zazpívaly a zarecitovaly básničky, které se stihly za tento školní rok naučit. Všichni si společně zasoutěžili v hádankách na téma podzim. Pohovořili také třeba o škole, jaká je dnes a jaká byla před více jak 50 lety.

Žáci z 2.A se postarali o pořádek na náměstí a v zámeckém parku a jejich kamarádi z 2.B se seznámili s nadací Paraple, která je spjata se Zdeňkem Svěrákem, známým i pro dětskou tvorbu. Děti vyrobily společný výrobek pro nadaci Paraple a jím poděkovaly, že Paraple pomáhá.

Žáci 3. a 5. ročníku spojili síly a u zadního vchodu do školy vytvořili nové záhony s okrasnými rostlinami. Tím zpestřili příchod do naší školy učitelům i rodičům.

Čtvrťáci a sedmáci společně zabojovali za krásnou a především čistou přírodu – bez odpadků, které zde zanechají nevychovaní lidé. Proto uklidili les a jeho okolí. V rámci tohoto projektu také znovu vysvětlili, jak je důležité chránit naší přírodu a jaký má smysl třídit odpad.

Dětem z pomohli žáci ze 6.A zkrášlit jejich zahradu. A tak společnými silami vytvořili krásný záhon plný bylinek, květin a keřů.

6.B prošla turistickou cestu z Petrovic do Kojetína, posbírala vše, co do přírody nepatří, a pak své úlovky roztřídila do příslušných kontejnerů.

Odpadky sbírali také žáci z nejvyšších ročníků (8. + 9. třída). Věnovali se pořádku u bytovek, v okolí silnice směrem ke Krchovu a v lesoparku.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

72 hodin v MŠ

V týdnu od 7. do 11. 10. se za pomoci dětí ze ZŠ konal v naší školce projekt 72 hodin. Díky šikovným školákům, nápadité paní učitelce, manuálně zručnému panu učiteli, vstřícným rodičům a v neposlední řadě akčním Sovičkám vznikl během jednoho dopoledne na naší školkové zahradě nádherně osázený záhon, plný různých bylinek, okrasných rostlin a keřů.

Všem moc děkujeme.

Mgr. Eliška Bílková, učitelka MŠ

Školní družina, školní klub

Vážení rodiče,

od tohoto školního roku se mění koncepce školní družiny, Děti mohou vybrat ze dvou hlavních a jednoho doplňkového programu. Program „Cesta Velké Matky“ (Bc. K. Janoušek, tel. 777 247 274) je zaměřen na soužití s přírodou, program „Cesta kolem světa“ (P. Vondrášková, 776 841 097) na poznávání zemí světa a doplňkový program „Výtvarná dílna“ (PO, ÚT, ČT M. Mayerová 777 270 049, ST, PÁ H. Vanišová 723 016 143) umožňuje dětem práci s nejrůznějšími materiály. Každé dítě má možnost vybrat si z nabídky těchto tří programů.

Prosíme rodiče, aby se seznámili s tím, pro který program se dítě rozhodlo. Především z důvodu komunikace s vychovateli. Je důležité, aby každý rodič věděl, kterého vychovatele má v případě potřeby kontaktovat.

Děkujeme

Kroužky

V tomto školním roce budou otevřeny tyto kroužky: VAŘENÍ (1. i 2. stupeň, sl. Šimečková, sl. Vanišová, pí Doubravová), VÝTVARNÝ KROUŽEK (1.+ 2. třída, sl. Mošanská), KERAMIKA (1. stupeň, pí Kutilová), MAGIC THE GATHERING (5. – 9. ročník, p. Staněk F.), MLADÝ BADATEL (1. – 6. ročník, pí Jůzová). Kroužkovné prosím uhraďte v úterý 1.10. nebo ve středu 2.10. v čase 7.20 – 7.40 u paní zástupkyně Hedvikové.