INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZŠ A MŠ PETROVICE 2021

Dobrý večer, vážení rodiče,
chtěla bych Vás seznámit s příměstským táborem, který pořádá ZŠ a MŠ Petrovice. 🙂

Plakát -> Plakát – příměstský tábor 2021

Termín konání je od 9. – 13. 8. 2021.
Tábor se bude konat v prostorách ZŠ a MŠ Petrovice, na hřišti i v lese.
Jedná se o příměstský tábor, kde bude na prvním místě vzdělávání, sportování a tvůrčí činnost. Tábor je určený dětem od 6 – 13 let.
Program bude zaměřený na opakování učiva (průřez všemi ročníky), pohybové aktivity, výtvarná a tvůrčí činnost a především tradiční i netradiční hry v tělocvičně i v přírodě.
Děti se rozdělí do týmů a po celou dobu tábora budou jako tým i jako jednotlivci získávat body. Na závěr dostanou všichni medaile a věcné ceny.

Zde -> Přihláška na příměstský tábor pro rok 2021 <- naleznete přihlášku na tento tábor. V případě zájmu přihlášku pošlete vyplněnou na můj email: lucka-simeckova@seznam.cz. Přihlášku můžete podat pouze do 31. 5. 2021. Pořadí přihlášek bude důležité pro účast na příměstském táboře. Počet míst je omezen.

Další informace naleznete zde -> LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZŠ A MŠ PETROVICE 2021

Těším se na všechny účastníky tábora 🙂

Přeji hezký večer a báječný víkend

Mgr. Lucie Šimečková

Informace o provozu základní školy a mateřské školy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se v období od 1. do 21. března 2021 nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE mimo jiné OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Žáci základní školy a předškoláci se budou vzdělávat distančním způsobem. Distanční výuka je pro ně povinná.

Distanční výuka žáků základní školy bude online i offline. Rozpis meetingů bude během neděle na webu školy (PRO ŽÁKY – KONTAKTY, MEETINGY).

Distanční výuka předškoláků bude probíhat podle metodického pokynu MŠMT, který škola obdrží na začátku příštího týdne. Rodiče předškoláků budou informováni.

Každý žák má při distanční výuce nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o něj informujte školní jídelnu.

OŠETŘOVNÉ: Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

H. Vošahlíková

Sportovní výzva: POJĎME NASBÍRAT KILOMETRY

Pojďme se zvednout od těch otravných obrazovek!

Projekt startuje 1. března a končí 31. března.

Cílem výzvy bude ujít nebo uběhnout co nejvíce kilometrů nejen jako jednotlivec, ale i jako třída nebo celá škola. Výsledky budou vyhodnoceny a ti nejlepší dostanou samozřejmě odměny. Obdržíte online diplom a při návratu do školy na vás budou čekat i medaile a odměny.

Jediné co potřebujete je vhodná aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilu. Jedná se o aplikaci Sports Tracker (aplikace je v českém jazyce -> https://www.sports-tracker.com/) nebo pokud již nějakou aplikaci používáte, tak využijte ji. V aplikaci se každá chůze či běh vyhodnotí a vy to jen uložíte, vyfotíte a pošlete na email svému učiteli na TV.

Neposílejte naběhané kilometry každý den!!!! Každý den si svoji aktivitu pouze ukládejte do aplikace a po měsíci se vám zobrazí celkový počet kilometrů, který pošlete 31. 3. svému učiteli /učitelce TV na email. Do emailu napište své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TŘÍDU a přiložte FOTKU s počtem kilometrů.

1. třída – jitkapeckov@seznam.cz

2. třída – jitkapeckov@seznam.cz

3. třída – bolek.jan@email.cz

4. třída – sejbova.jana@post.cz

5. třída – lucka-simeckova@seznam.cz

6. – 9. třída dívky – lucka-simeckova@seznam.cz

6. – 9. třída chlapci – bolek.jan@email.cz

Těšíme se na vaše výkony. 🙂

Mgr. Lucie Šimečková

Informace – testování

Vážení rodiče,

vzhledem k šířícím se dezinformacím týkajícím se testování dětí naší školy, zde uvádím to nejpodstatnější.

Chceme se zapojit do pilotního projektu, který by umožnil návrat dětí do škol v brzké době.

V týdnu od 15.2. bude v souvislosti s tím probíhat pod vedením paní doktorky Laury Roden první dobrovolné testování žáků 1. a 2. ročníku neinvazivním antigenním testem ze slin. Bude záležet pouze na rodičích, zda budou (nebo nebudou) mít o testování dítěte zájem. V případě, že dítě otestovat nenechají, bude i nadále chodit do školy a vzdělávat se prezenčně.

Veškeré podrobnosti (které jsem dostala v pondělí 9.2.) obdrží rodiče žáků 1. a 2. ročníku prostřednictvím emailu. Formulář pro vyjádření souhlasu (či nesouhlasu) obdrží v pondělí 15.2. prostřednictvím dítěte.

Veškeré nově získané informace budou zveřejňovány na webu školy.

Mgr. Hana Vošahlíková

Provoz školy od 1.2.

Dnes jsme byli informováni MŠMT, že od 1. 2. do 14. 2. 2021 bude probíhat výuka jako dosud – 1. a 2. třída prezenčně, ostatní distančně.

V týdnu od 8. 2. do 14. 2. 2021 mají děti naší školy jarní prázdniny.

H. Vošahlíková

Škola aktuálně

Vážení rodiče, v posledním lednovém týdnu bude výuka probíhat jako dosud. O tom, jak bude výuka vypadat v dalších týdnech, se bude rozhodovat ve středu 27.1.

POLOLETÍ

Ve čtvrtek by žáci měli obdržet výpis z vysvědčení. Avšak podle pokynů MŠMT výpis mohou dostat pouze ti žáci, kteří budou mít prezenční výuku. Tedy žáci 1. a 2. třídy. Ostatním bude výpis předán, jakmile jim bude umožněn pobyt ve škole. Nicméně pololetní známky budete mít k dispozici v elektronické žákovské knížce. V pátek mají děti pololetní prázdniny.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Letos bude přijímací řízení na maturitní obory středních škol v kompetenci ředitelů těchto škol. Žáci budou konat přijímací zkoušku státní, školní, státní i školní nebo se také může stát, že se zkouška nebude konat vůbec (Pouze v případě, že bude méně uchazečů než míst.). Každý žák obdrží v prvním únorovém týdnu dvě předvyplněné přihlášky a zápisový list. Další informace budou upřesněny.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Vzhledem k tomu, že stále řešíme problémy s tím, že nejsou některým žákům absence omlouvány včas, upozorňuji všechny zákonné zástupce, že jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte DO TŘÍ KALENDÁŘNÍCH DNŮ. Pokud se tak nestane, budou hodiny považovány za neomluvené. A tudíž budou následovat další opatření (napomenutí, důtka, snížená známka z chování). Důvody nepřítomnosti dokládejte prostřednictvím elektronické žákovské knížky třídnímu učiteli, pokud jste se s ním nedohodli jinak.

Děkuji

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 4. 1 . 2021 bude opět probíhat výuka, Vás tímto informuji o chodu školy.

Prezenční výuka

K prezenční výuce (=ve škole) se vrací zatím pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Distanční výuka

Ostatní se budou vzdělávat formou distanční výuky. Výuka bude dle platných rozvrhů. Žáci se budou vzdělávat ve všech předmětech kromě TV, PČ, HV, FLO, DN, VV. Aktualizované rozvrhy jsou k dispozici na webu v jednotlivých třídách. V těchto rozvrzích jsou vyznačeny meetingy a vyškrtnuty předměty, ve kterých se žáci vzdělávat nebudou. Rozpis meetingů najdete zde ROZPIS MEETINGŮ – 5.stupeň a na https://zs-petroviceusedlcan.cz/, PRO ŽÁKY, KONTAKTY, MEETINGY. Odkaz na konkrétní videohovor bude žákům zaslán na třídní email.

Obědy

Žáci 1. a 2. ročníku mají obědy přihlášené.

Každý žák školy má v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Nicméně mají všichni na distanční výuce obědy odhlášené. Pokud budete mít o odběr dotovaného oběda zájem, je třeba, abyste to nejpozději do pondělí 4.1.2021 do 10.00 nahlásili ve školní jídelně (tel. 318 856 361, email: jidelna.petrovice@centrum.cz). Pondělí bohužel nejsme schopni zajistit. Oběd můžete vyzvednout stejným způsobem jako cizí strávníci (jídlonosič, vstup z boku).

Školní družina

Žáci 1. ročníku budou navštěvovat oddělení pan Janouška, žáci 2. ročníku oddělení paní Doubravové. Ranní družina bude zatím pouze pro žáky 2. ročníku. Rodiče prvňáků o ni zájem nemají.

Vyzvednutí učebnic a notebooků

V neděli 3. 1. v čase 17.00 – 17.30 je možné vyzvednout ve škole učebnice a další pomůcky žáků, které jsou k domácí výuce potřebné. Ve stejném čase si lze vypůjčit také notebooky.

Upozorňuji, že distanční výuka je povinná. Tedy především plnění a odevzdávání prací i účast na online výuce. Případnou absenci žáka z důvodu nemoci rodiče omlouvají obvyklým způsobem.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy

Výuka od 30. 11. 2020

Od 30. 11. dochází ke změnám ve výuce žáků základních škol.

Od tohoto data se budou prezenčně vzdělávat (= denní docházka do školy) žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. Ostatní (6. – 8. třída) budou mít rotační prezenční výuku. To znamená, že se jeden týden budou učit ve škole a druhý doma podle následujícího rozpisu:

 • 30. 11. – 4. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)
 • 7. 12. – 11. 12. – 7.B a 8. třída ve škole (prezenčně), 6. třída a 7.A třída doma (distančně)
 • 14. 12 – 18. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)

Ve dnech 21. (PO) a 22. 12. (ÚT) bude ředitelského volno pro žáky ZŠ a MŠ Petrovice (z organizačních, technických a epidemických důvodů).

(Pokud se bude i po Novém roce vyučovat stejným způsobem (rotačně), nastoupí do školy 4. 1. opět 7.B a 8. třída.)

Od 30. 11. vstupuje v platnost upravený rozvrh (zveřejníme nejpozději ve čtvrtek). Vzhledem k tomu, že stále nejsou povoleny sportovní činnosti a zpěv a že musí být zachována homogenita skupin, budou mít žáci 2. stupně odpolední výuku pouze v úterý (6. a obě 7. třídy budou končit ve 14.25, 8. a 9. třída v 15.15).

Dále dojde k úpravě rozpisů meetingů pro žáky 6. – 8. třídy. Ti, co se budou vzdělávat prezenčně, mít meetingy nebudou.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa i nos. Stejně tak při pobytu ve školní družině.

Školní družina smí být v provozu pouze v případě, že bude zachována homogenita skupin jako ve třídě. Pokud to však není z personálních důvodů možné, lze do jednoho oddělení zařadit žáky jednoho ročníku. Tedy 3.A a 3.B smí být ve stejném oddělení. Abychom zajistili pobyt ve družině pro co nejvíce dětí, této možnosti využijeme. Od 30.11. bude školní družina otevřena pro žáky 1. až 4. třídy. (1. třída ve školním klubu – paní Vondrášková, 2. třída ve II. oddělení ŠD – paní Doubravová, 3.A + 3.B v I. oddělení ŠD – pan Janoušek, 4. třída v učebně 4. třídy – asistentky pedagoga). Školní klub nebude v provozu.

Obědy pro žáky vzdělávající se prezenčně jsou automaticky přihlášeny. Pokud o ně nemáte zájem, nejpozději ve čtvrtek 26. 11. do 13.30 je odhlaste.

Žádáme rodiče, aby z epidemických důvodů svůj pobyt ve škole omezili na minimum.

Všichni žáci, kteří mají zapůjčený školní notebook a budou se vzdělávat prezenčně (ne 6. – 8. třída), ho odevzdají panu Staňkovi nejpozději v den nástupu do školy. Žáci 6. – 8. ročníku notebook odevzdají nejpozději 18.12.

H. Vošahlíková