Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním

Na začátku roku 2016 jsme v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, které vyhlásilo MŠMT, požádali o zřízení funkce asistenta pedagoga k sociálně znevýhodněnému dítěti. Naší žádosti bylo vyhověno, a tak jsme v dubnu 2016 přijali paní asistentku Ilonu Doubravovou. Její plat byl financován z výše uvedného programu do srpna 2017.