Beseda s Richardem Šimkem

V pátek 7.6. 2019 naši školu navštívil pan Richard Šimko, aby žákům I. stupně přiblížil problematiku včelařství. Dozvěděli jsme se tak zase něco nového. Například: že včelí královna se označuje, aby ji včelař lépe poznal. Také jsme se dozvěděli, že včely zažily dinosaury a že žily navolno v přírodě. Ukazoval nám tam včelí úl a nakonec nám ukázal živé včely zavřené v rámu.

Na závěr nám pan Šimko odpověděl na všechny dotazy.

Amálie Peštová, Žofie Doubková, žákyně 5. ročníku