Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Od roku 2016 do prosince 2018 jsme čerpali finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí. Díky tomuto programu jsme mohli vyučovat žáky – cizince českému jazyku individuálně.

Bezplatná výuka – závěrečná zpráva 2018