Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Od roku 2016 čerpáme finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí. Díky tomuto programu můžeme vyučovat žáky – cizince českému jazyku individuálně. Dotaci chceme využít do června 2018.

Bezplatná výuka – závěrečná zpráva