Bubnování ve škole

Ve čtvrtek 19.12. v ranních hodinách to ve škole pěkně dunělo. Všichni žáci, učitelé i děti z naší mateřské školy se shromáždili v tělocvičně a pod vedením zkušeného lektora vytvořili jeden velký bubenický orchestr.

Nejprve jsme se rozcvičili tleskáním a dupáním. Poté si všichni vybrali barevnou trubku boomwhackers, moderní hudební nástroj, na který zvládne hrát každý. Každá barva vydává jiný tón a na pokyny instruktora jsme zvládli zahrát všichni naráz jednoduchou melodii. To nám však nestačilo, trubky jsme vyměnili za buben. Bubnovali jsme nahlas a potichu, rychle i pomalu a po nacvičení rytmu jsme dokázali perfektně zabubnovat a zazpívat známou písen We will rock you od skupiny Queen.

Byl to nezapomenutelný zážitek, za který děkujeme také sponzorům školy.

Mgr. Žaneta Vildtová