Crazy Day

30. duben je velmi zvláštní den, naplněný očekáváním a tajemnem. Noc z 30. dubna na 1. květen je označována jako filipojakubská a je spojena s různými rituály a tradicemi. V současné době se především – jakmile se začne stmívat – zapalují ohně a konají se všelijaké doprovodné akce. Není divu, že myšlenky žáka ZŠ se velice těžko mohou soustředit na rovnice a vyjmenovaná slova, „čarodky“ je zaměstnávají daleko intenzivněji. Vyhlášení tohoto dne ve škole jako crazy bylo uvolňující. Většinu dětí bavilo vymyslet bláznivý převlek a rozveselit spolužáky, pozadu nezůstali ani vyučující, takže škola chvílemi nepřipomínala důstojné místo určené k výchově a vzdělávání mládeže. Školní parlament pečlivě zmapoval situaci a rozhodl, že na 1. stupni byli nejvíce crazy prvňáček Štěpánek Bílek, půvabná slečna jménem Cyril Weigert a bonbonková slečna Zuzka Holanová z 5. třídy. Na druhém stupni zaujali Vašek Bartůněk a Eliáš Turek jako „kočky“ a Adélka Jarolímková, která představovala manželku po 15 letech, všichni jsou ze 6.třídy. Velice crazy byl také deváťák Matěj Vanžura. Odměnou těm nejlepším byly dva vynikající dorty, které osobně připravily paní asistentky.

Crazy Day byl osvěžující, masky jsme uložili, magická noc skončila a čekají nás zase všední školní dny.

Mgr. Ladislava Mrázová