Den dětí + Den pro záchranu života

Čtvrtek 30.května probíhal v naší škole v duchu oslav Mezinárodního dne dětí.

V první části dopoledne si žáci 6. – 9. ročníku připravili pro svoje mladší spolužáky spoustu her a soutěží. A tak jsme na hřišti u školy mohli sledovat veselé děti, které skákaly v pytli, přenášely míček na lžíci, skládaly puzzle, kopaly míčem na branku, snažily se s dálkově ovládaným autíčkem projet slalom a bavily se dalšími soutěžemi. Odměnou za jejich snažení byla tombola, kterou si po splnění 17 disciplín mohly vylosovat a odnést.

Druhou část dopoledne potom děti prožily interaktivní program Den pro záchranu života, který pro děti připravili dva profesionální záchranáři. Děti se nejprve naučily, jakým způsobem ošetřit základní zranění, jak poskytnout první pomoc zraněnému člověku v ohrožení života, jak přivolat rychlou lékařskou pomoc. Avšak nezůstalo jenom při teorii. Venku na ně čekala vybavená sanitka a všechny získané poznatky si potom mohly děti vyzkoušet v praxi – na připravené figuríně i na sobě. Nakonec si děti domů odnesly diplom malého záchranáře.

Pro všechny zúčastněné to byl opravdu velký zážitek.

Mgr. Jana Šejbová