Den Země

Den Země (22.4.) je mezinárodním dnem naší planety. Tento svátek by měl být vhodnou příležitostí k zamyšlení se nad všemi negativními jevy souvisejícími s působením člověka na planetu Zemi.

Každým rokem si v naší škole Den Země připomínáme různými akcemi.

Letos si pro ty nejmenší žáčky (1. – 4. ročník) třídní paní učitelky připravily zábavný program – hry, pexesa, vytváření plakátů k ochraně životního prostředí a třídění odpadu.

Žáci 5. – 9. ročníku se rozdělili do šesti smíšených skupin. Pod vedením nejstarších (deváťáků) plnili úkoly na šesti stanovištích. Úkoly se týkaly různých oblastí, např. třídění odpadu, ochrany přírody, poznávání druhů ptactva, globálního oteplování, přelidnění v některých zemích a s tím souvisejícího nedostatku pitné vody a potravin, globálních problémů – zemětřesení, terorismu, jaderných elektráren. Některé úkoly týkající se ekologických problémů řešili žáci i v angličtině – např. Chovej se tak, aby každý den byl Dnem Země.

Práce jednotlivých skupin byla hodnocena bodováním. Vítězná skupina ve složení:

  • T. Doubková, T. Čandová, S. Holanová – 9. ročník
  • M.Křížová – 8. ročník
  • T.Šejbová, A. Marešovská, A. Navrátilová – 7. ročník
  • J. Pecková, A. Stěhulová – 6. ročník
  • Z. Holanová, Ž. Doubková, S. Mošničková, P. Pospíšilová – 5. ročník
získala krásnou odměnu – v dalších čtrnácti dnech budou mít přednost na obědě ve školní jídelně.

Mgr. Libuše Nebřenská