Provoz školy – důležité informace!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k nedostatku pedagogických pracovníků (z důvodu nemoci, karantény, OČR) a k většímu výskytu onemocnění covid 19 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 20. – 22. 12. 2021. Školní družina bude v provozu v pondělí a úterý v čase 7.00 (příchod nejpozději v 7.30) až 15.00. Vstup do družiny nebo vyzvedávání ze družiny bude možné pouze vchodem u novostaveb. Dopolední blok zajišťuje paní Ilona Doubravová, odpolední blok pan Karel Janoušek. Obědy budou pro tyto děti přihlášeny. Z organizačních důvodů Vás prosím, informujte závazně třídní učitele o tom, zda budete nebo nebudete mít zájem o ŠD (případně v jakém rozsahu) co nejdříve, nejpozději však ve středu 15. 12. do 18.00.

Upozorňuji, že děti, které budou do družiny docházet, nesmí vykazovat známky onemocnění a podstoupí ihned po příchodu do družiny testování antigenními testy.

Děkuji za pochopení a věřím, že se v lednu všichni ve zdraví sejdeme.

Všem přeji krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších a v roce 2022 především zdraví, spokojenost a spoustu radosti.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice