Exkurze v Milevsku

Ve čtvrtek 7.11. se obě šesté třídy vydaly na exkurzi do Milevska. Část dopoledne strávily v milevském klášteře, kde je paní průvodkyně seznámila s historií této památky. Velké překvapení děti čekalo v kostele sv. Jiljí, kde právě probíhá archeologický výzkum, a směli se podívat na odkryté kosterní hroby.

Druhá polovina programu se uskutečnila v knihovně. Tématem výukového programu, který šesťáci absolvovali, byly báje a pověsti. Žáci si zábavnou formou zopakovali znalosti o Praotci Čechovi, Krokovi, Libuši a dalších a někteří dokonce napsali vlastní pověst. Bylo to zábavné a inspirující. Určitě se do milevské knihovny vrátíme.

Mgr. Žaneta Vildtová