Fyzika

Příští hodinu při meetingu píšeme test od čoček až po rozklad světla. Dnešní hodinu tedy věnujeme opakování. Vypracujte pracovní list, který naleznete zde. PL si můžete vytisknout a pracovat do něj nebo zezadu do ŠS pište pouze číslo otázky a odpověď.

Tento úkol zasílat nemusíte, zkontrolujeme si příští hodinu při meetingu před testem.

Lukáš Kopecký