INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  • ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.