Informace o provozu základní školy a mateřské školy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se v období od 1. do 21. března 2021 nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE mimo jiné OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Žáci základní školy a předškoláci se budou vzdělávat distančním způsobem. Distanční výuka je pro ně povinná.

Distanční výuka žáků základní školy bude online i offline. Rozpis meetingů bude během neděle na webu školy (PRO ŽÁKY – KONTAKTY, MEETINGY).

Distanční výuka předškoláků bude probíhat podle metodického pokynu MŠMT, který škola obdrží na začátku příštího týdne. Rodiče předškoláků budou informováni.

Každý žák má při distanční výuce nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o něj informujte školní jídelnu.

OŠETŘOVNÉ: Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

H. Vošahlíková