Informace – testování

Vážení rodiče,

vzhledem k šířícím se dezinformacím týkajícím se testování dětí naší školy, zde uvádím to nejpodstatnější.

Chceme se zapojit do pilotního projektu, který by umožnil návrat dětí do škol v brzké době.

V týdnu od 15.2. bude v souvislosti s tím probíhat pod vedením paní doktorky Laury Roden první dobrovolné testování žáků 1. a 2. ročníku neinvazivním antigenním testem ze slin. Bude záležet pouze na rodičích, zda budou (nebo nebudou) mít o testování dítěte zájem. V případě, že dítě otestovat nenechají, bude i nadále chodit do školy a vzdělávat se prezenčně.

Veškeré podrobnosti (které jsem dostala v pondělí 9.2.) obdrží rodiče žáků 1. a 2. ročníku prostřednictvím emailu. Formulář pro vyjádření souhlasu (či nesouhlasu) obdrží v pondělí 15.2. prostřednictvím dítěte.

Veškeré nově získané informace budou zveřejňovány na webu školy.

Mgr. Hana Vošahlíková