Založily jsme dětský Klubík při ZŠ Petrovice, abychom pomohly dětem vnímat ten blízký, tak známý, ale často i neznámý svět všemi smysly. Abychom vytvořily místo, kde budou moci poznávat, tvořit, diskutovat. Místo svobodné volby i spolupráce.

Kontakt

Na e-mailovou adresu spolek.zs@seznam.cz můžete zasílat své dotazy, připomínky, náměty, pochvaly atd. k fungování a spolupráci se Základní školou. V nejbližších dnech Vám odpovíme.

Co všechno jsme zažili v kroužku Klubík během podzimu a zimy 2017/2018?

Zdravím po delší odmlce. V tomto školním roce je naším hlavním tématem v Klubíku OHEŇ. Při prvním setkání jsme si oheň rozdělali a opekli si pár dobrůtek. Povídali jsme si co oheň je, jak vzniká, že je dobrým sluhou ale také umí být zlým pánem. V průběhu zimních měsíců jsme často vyráběli z přírodnin, koule do koupele ve vaně, zkoušeli si vytvořit malou sopku nebo cestu ohně. Také jsme se aktivně zúčastnili školního jarmarku, kde jsme prodávali vlastnoručně upečené perníčky a kávičku. O uplatnění výtěžku z jarmarku se ještě dohadujeme. Jindy jsme šli na procházku a Radka nám připravila piknik. Anebo Vendy provětrala naše hlavy u deskových a logických her.
Děkujeme manželům Talaváňovým za med, kterým jsme si v zimě sladili čaj a společné chvilky u něj.
I v nadcházejících měsících nás čeká zajímavý program a tak se budeme dále potkávat a navzájem obohacovat.
Koukněte na aktualizovanou fotogalerii.

Hezké jarní dny!

Vendula Vrzalová

Vánoční jarmark 2016

V prosinci 2016 se Klubík opět účastnil školního vánočního jarmarku. Společně s dětmi jsme připravili stánek a zde prodávali vlastnoručně vyrobené perníkové adventní svícny a z včelího vosku odlévané svíčky. Z výtěžku jsme dětem zakoupili hrnečky s vlastním originálním výtvorem. Děti měly velkou radost!

Klubík ve školním roce 2016 – 2017

Klubík zahájil svoji činnost první schůzkou v pondělí 10. 10. 2016. Vyšli jsme si na procházku do lesa a nasbírali materiál na tvoření strašidel pro příští setkání.

Klubík

Hlavní téma – země/půda – se nám bude prolínat ve všech činnostech. Zkusíme si otestovat půdu z vlastní zahrádky, zahrajeme si na zlatokopy, budeme tvořit, hrát si, vařit a často chodit ven.

Pozvánka do Klubíku

Milé děti, kamarádi!
Již třetím rokem bude pokračovat školní Klubík. Rády vás u nás přivítáme!

Klubík je vhodný pro všechny děti od první třídy. Ty menší se u nás hodně dozví, smysluplně využijí svůj volný čas. Moc rády uvítáme i pomocníky z druhého stupně, kteří nám můžou pomoci s vedením Klubíku, připravit si témata či aktivity pro děti. I tím se mnohému naučí. U nás budou mít volnou ruku a my jim budeme nápomocny.

Klubík ve školním roce 2015 – 2016

Druhým rokem při Základní škole v Petrovicích pokračuje zájmový kroužek Klubík. Většina loňských zájemců pokračuje a uvítali jsme i pár nových členů. Sešlo se celkem devět dětí. V loňském roce nás provázelo téma dřevo, které jsme vnášeli do každého setkání a dřevo tak poznávali všemi možnými způsoby. Pro letošní školní rok jsme vybrali téma VODA.

22. březen – světový den vody

Samotný Světový den vody připadá každoročně na 22. března, cílem je upozornit na význam vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Oslavovat den vody na mezinárodní úrovni bylo doporučeno v roce 1992 konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) reagovalo určením 22. března 1993 jako první Světový den vody.

Světový den vody je každoročně spojen s jedním základním mottem – pro rok 2016 je to „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa).

Klubík ve školním roce 2014 – 2015

Klubík je zájmovým kroužkem při Základní škole. Založily jsme jej v říjnu roku 2014 pod záštitou Spolku rodičů a přátel školy. Shodly jsme se, že rády trávíme čas s dětmi, tvoříme, diskutujeme a to vše nás navzájem obohacuje.

Je určen dětem všech věkových kategorií, tedy od prvňáčků až po deváťáky. V současné době jej navštěvuje 13 dětí z 1. až 4. třídy.

Dětský den v Počepicích

1.června 2015 se uskutečnil Dětský den v Počepicích v jezdeckém areálu pana Jiřího Žáka. Spolek rodičů a přátel školy se rozhodl tuto akci podpořit a dopravit zájemce z řad dětí prvního stupně linkovým autobusem do Počepic. Děti si zasoutěžily, svezly na koni a opekly buřtíky. Členové školního Klubíku získali příspěvek 50 Kč. O děti se postarají vedoucí Klubíku – Radka a Vendy. Z Petrovic se na tuto akci vypravili i děti s rodiči z petrovické Mateřské školy Čtyřlístek. Věříme, že si všichni dpoledne společně hezky užili.