Kroužky – upozornění

Vážení rodiče, dovoluji si Vás upozornit na chybu v přihlášce do kroužku Mladý badatel a Výtvarný kroužek. Oba kroužky se budou v uvedný den a hodinu, avšak v LICHÉM TÝDNU, jak je správně uvedeno v „Informacích pro rodiče“. Za vznklou chybu se velice omlouvám. Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice