Květinový den

V úterý 18. května přišli druháci do školy tematicky oblečeni na „Květinový den“ – měli květinové šaty, doplňky či zahradnické kalhoty. V teoretické části výuky poznávali různé druhy květin a zejména podmínky pěstování a péče o pokojové rostliny. Navazoval praktický program s paní zahradnicí, kdy se žáci učili různé druhy množení rostlin a každý si nadšeně zasadil několik druhů „pokojovek“. Projekt jsme zakončili ve třídě tvořením popisků a cedulek k rostlinám pro jejich správné pěstování. Některé květiny si žáci odnesli domů a o další výpěstky se starají ve třídě. Ať jim rostou!

Mgr. Jitka Pecková