Mapa a glóbus

 1. Co je glóbus?
 2. Co je mapa?
 3. Co znamená měřítko 1:500 000?
 4. Jak se jmenují mapy, které mají nepatrné zkreslení a měřítko do 1:200 000?
 5. Jaké měřítko mají mapy malého měřítka?
 6. Turistické mapy patří mezi mapy jakého měřítka?
 7. Co je poledník?
 8. Jsou všechny poledníky stejně dlouhé?
 9. Jak se jmenuje poledník 180°?
 10. Co je rovnoběžka?
 11. Jak se jmenuje nejdelší rovnoběžka?
 12. Jsou všechny rovnoběžky stejně dlouhé?
 13. Jmenuj 3 důležité rovnoběžky.
 14. Co tvoří zeměpisnou síť?
 15. Co určuje zeměpisnou polohu?
 16. Kolik je časových pásem?
 17. Když cestujeme na západ, čas přibývá nebo ubývá?
 18. Když cestujeme na východ, čas přibývá nebo ubývá?
 19. Co určuje výškopis?
 20. Co je nadmořská výška?
 21. Co je vrstevnice?
 22. Co je kóta?