Matematika – zadání DÚ

Vypracujte z vybraných cvičení vždy pouze zakroužkovaný sloupeček. Zadání najdete zde.

Lukáš Kopecký