• Plánované akce

  • 3. 1. – Hurá, jdeme do školky
  • od 23. 12. – Vánoční prázdniny
  • 22. 12. – Ředitelské volno
  • 17. 12. – Ježíšek ve školce
  • 13. 12. – Knihožrouti od 9. 00 hodin
  • 3. 12. – Mikulášská nadílka
  • 1. 12. od 9.00 – Předvánoční fotografování
  • 28. 11. – Rozsvícení vánočního stromu (vystoupení dětí na náměstí)
  • 26. 11. od 16.00 – Vánoční jarmark
  • 10. 11. – Pečení svatomartinských rohlíčků
  • 18. 10. – Knihožrouti (projektový den)
  • 13. 10. – Vítáme podzim (projektový den)
  • od 12. 10. – Angličtina hrou
  • 1. 10. od 7.15 – Platba školkovného a sportovní průpravy (v MŠ)
  • 29. 9. – Knihožrouti (akce milevské knihovny)
  • 9. 9. od 16.00 – Slet SOVIČEK (setkání rodičů)
  ————————————————————————————————————————————–

  Plánované akce

  • 28. 5. – Fotografování
  • 1. 6. – Den dětí
  • 15. 6. – Výlet (Pohádková kovárna Selibov)
  • 24. 6. od 16.00 – Rozloučení s předškoláky (OÚ Petrovice)
  • 28.6. Aktovkový den
  • 29. 6. od 17.00 – Párty Soviček (odpolední zahradní párty, grilování, filmový večer)
  ————————————————————————————————————————————-

  Zápis do MŠ

  Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu 3.- 7. 5. 2021.

  Všechny dokumenty týkající se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (vppmq4p),
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
  3. poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu na budově školy (Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.),
  4. 4. 5. v čase 8.00 – 13.00 osobně.

  V případě osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 30.4.2021 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz) a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

  Upozorňuji, že jednou z podmínek přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Po obdržení žádosti o přijetí bude zákonný zástupce informován o přidělení registračního čísla. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

  Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 10.5.2020.

  Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

  V tomto školním roce můžeme přijmout maximálně 11 dětí. V případě většího počtu zájemců bude ředitelka při rozhodování o přijetí postupovat podle těchto kritérií: Kritéria přijetí 2021

  Zákonný zástupce musí tedy do 7.5.2021 doručit tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí (ŽÁDOST_PŘIJETÍ_MŠ)
  • Doklad o očkování (potvrzení lékaře lze vyplnit do evidenčního listu – k vyzvednutí ve školce, netýká se předškoláků)
  • Kopii rodného listu (v případě, že žádost podá jinak než osobně – nemusí být úředně ověřená)
  • Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz žadatele (v případě osobního podání žádosti o přijetí)

  V průběhu dubna je sice možné po telefonické dohodě (603 598 396) navštívit MŠ, přesto si Vám dovolujeme zprostředkovat virtuální prohlídku naší školky (a ještě něco navíc 😉 ): https://youtu.be/mC7FK35jzCY.

  Přeji šťastnou ruku při výběru mateřské školy pro Vaše dítě.

  Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

  ———————————————————————————————————————————-

  4. 5. – Zápis do MŠ

  Virtuální prohlídka školky (a ještě něco navíc 😉 ): https://youtu.be/mC7FK35jzCY

  V průběhu dubna je možné po telefonické dohodě (603 598 396) navštívit MŠ.

  ————————————————————————————————————————————–
 • 15. 2. – Karneval
 • ————————————————————————————————————————————–

  27. 1. 2021

  Úkoly pro předškoláky

  Protože se zatím nemůžeme všichni setkávat ve školce, posíláme několik úkolů pro předškoláky: zimní_oblečení

  Kolektiv MŠ

  —————————————————————————————————————————————

  Co nového u Soviček

  Tento rok byl pro celý svět jiný. I přes naši veškerou snahu a vládou danou výjimku jsme i my ve školce pocítili určitá omezení. Nechceme ale psát o tom, co se nemohlo konat, odložilo se, nebo se dokonce zrušilo. Raději se podělíme o to, co krásného a zajímavého jsme zažili.

  Jednou z podařených akcí byl náš „Bramborový den“, kdy jsme brambory zařadili nejen do jídelního lístku, ale také do výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických činností. A ano, i vybírání a loupání brambor nemohlo chybět. 🙂

  Již od října u nás probíhá každé úterý a čtvrtek „Školička v pohybu“, celoroční sportovní blok zaměřený na všestranný pohybový rozvoj. Ne všichni sportovci mají takovou možnost, možná i proto nám to teď tak dobře běhá.

  Jediný výlet, který jsme stihli uspořádat, byl do milevské knihovny na skvěle připravený a zábavný program „Knihožrouti“. Byla to super akce spojená pro některé z nás s nevšedním zážitkem- jízdou autobusem.

  Celou školu jsme v listopadu příjemně provoněli při pečení svatomartinských rohlíčků. To byla asi jediná chvíle, kdy nás až tolik nemrzelo, že jsme ve škole sami…… alespoň nám jich hodně zbylo a mohli jsme vzít ochutnat i rodičům domů.

  O tuto jedinou návštěvu jsme úplně nestáli, ale přišla. Ani letos jsme se tomu nevyhnuli. 4. prosince k nám totiž i přes Covid dorazila ne vždy úplně oblíbená trojice čert, anděl a Mikuláš. Naše čertí školka se spoustou malých čertíků, čertí tanec a krásně přednesená básnička, je ale natolik uspokojily, že nám dali dokonce dva bohatě naplněné balíčky.

  Adventní čas jsme si naplno užili, není nad dlouhé dětské předvánoční těšení:-). Kdy už přijde Ježíšek? O maličko kratší se nám ho pokusila udělat naše oblíbená paní Mgr. Lenka Hamajdová, která k nám přijela s rouškou a se svým vánočním programem „Vánoce přicházejí“. Bylo to pro nás úžasné zpestření. Ježíšek do školky naštěstí také dorazil a byl bohatý. Aby ne, tolik hodných dětí pohromadě.

  I když nám „Coviďáček“ asi nějakou dobu ještě nedovolí jezdit bruslit, lyžovat, navštěvovat divadélka, zvát na návštěvu kamarády ze ZŠ, děti z jiných školek a další hosty, kteří k nám čas od času zavítají se zajímavým programem, nezoufáme. Můžeme chodit do školky, můžeme si hrát, zpívat, tancovat, poznávat nové věci, radovat se, smát se……můžeme být spolu. Začal nám nový rok a do něho vstupujeme s jediným přáním.

  Ať je co nejvíce normální, nejlépe bezcovidový. 😉

  Kolektiv MŠ

  —————————————————————————————————————————————

  16.11.2020

  Úkoly pro předškoláky

  Týden utekl jako voda a my vám přinášíme další inspiraci pro domácí výuku. Úkoly pro předškoláky naleznete zde: Úkoly_pro_předškoláky_2.

  Kolektiv MŠ

  —————————————————————————————————————————————

  8.11.2020

  Úkoly pro předškoláky

  Vážení rodiče,

  zde: Úkoly_pro_předškoláky_1 naleznete něco málo z toho, co děláme ve školce. Věříme, že Vám naše úkoly budou nejen inspirací, ale že si díky nim Vaše děti procvičí své dovednosti a naučí se také něco nového.

  Kolektiv MŠ

  —————————————————————————————————————————————
 • 6. 11. od 7.15 do 8.00 – Platba školkovného (v MŠ, paní Hedvikové)
 • —————————————————————————————————————————————

  Pobyt dětí v MŠ

  Vážení rodiče,

  vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol a omezení pohybu, a s ohledem na zdraví Vašich dětí, rodin i mých zaměstnanců si Vás dovoluji požádat, abyste v případě, že máte možnost, raději nechávali děti doma.

  Ačkoli ve školce dodržujeme zvýšená hygienická opatření, může se stát, že se i zde objeví nákaza Covid19 a školka bude muset být uzavřena. Ať chceme nebo ne, stále platí: S čím menším množstvím jiných lidí se setkáme, tím nižší je riziko nákazy.

  Samozřejmě respektujeme Vaše rozhodnutí a velmi rádi děti ve školce uvítáme. Dítě však musí být zdravé, bez zjevných příznaků nemoci (rýma, kašel, celková únava, bolest hlavy, zvýšená teplota). V opačném případě bohužel nebudeme moci dítě do školky přijmout.

  Velmi děkuji za Vaši ohleduplnost a pochopení.

  Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram

  —————————————————————————————————————————————
 • 1. 10. – Návštěva milevské knihovny (s sebou batůžek, láhev s pitím, roušku, oběd zajištěn formou svačiny, návrat ve 13.00)
 • 2. 10. od 7.15 do 8.00 – Platba školkovného (v MŠ, paní Hedvikové – možnost platby na celé pololetí ve výši 4×500,- + 200,- za sportovní průpravu, tedy celkem 2.200,-)
 • —————————————————————————————————————————————
 • 4. 9. od 7.15 do 8.00 – Platba školkovného (v MŠ, paní Hedvikové)
 • 10. 9. od 16.00 – Setkání rodičů v MŠ (bez dětí, roušky s sebou)
 • —————————————————————————————————————————————

  27.8.2020

  Zahájení běžného provozu

  Vážení rodiče,

  vzhledem k tomu, že bude běžný provoz MŠ zahájen v úterý 1.9.2020, je nutné nahlásit docházku dětí nejpozději v pátek 28.8.2020 do 12.00. V případě nenahlášení bude dítěti počítáno celodenní stravné.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se!

  Kolektiv MŠ

  —————————————————————————————————————————————–

  10.8.2020

  MŠ od 17.8. opět v provozu

  Vážení rodiče,

  mateřská škola při ZŠ a MŠ Petrovice bude opět v provozu od pondělí 17.8. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo toto zařízení, je nutné jej nepozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem nástupu do MŠ přihlásit.

  Kontaktní telefon: 603 598 396

  Email: skolka@zs-petroviceusedlcan.cz

  —————————————————————————————————————————————-

  29.5.2020

  Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

  Výsledky naleznete zde: Seznam přijatých dětí – MŠ

  —————————————————————————————————————————————-

  5.5.2020

  Informace k zápisu do MŠ a k prázdninovému provozu

  Zde Zápis do MŠ a Kritéria naleznete informace k zápisu do školky. Potřebné dokumenty jsou ke stažení na tomto místě:

  Informace týkající se přihlašování dětí, které nenavštěvují naši MŠ, k prázdninovému provozu (včetně přihlášky) naleznete zde:

  Těšíme se na vás!

  —————————————————————————————————————————————-

  4.5.2020

  PROVOZ MŠ

  Vážení rodiče,

  od 25. 5. 2020 bude opět v provozu naše mateřská škola. Provoz školky nebude omezen. Níže proto uvádím informace o tom, jak bude pobyt dětí ve školce vypadat. Samozřejmě bude nutné dodržet všechna hygienická a bezpečnostní pravidla, kterých je poměrně dost.

  ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (např. rouškou)
  • • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (při předání, vyzvednutí dítěte). I zde je třeba dodržet odstupy 2 metry.

  Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště školy.

  OSOBY S PŘÍZNAKY

  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Příbram. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

  Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

  Z těchto důvodů je nutné, aby každé dítě s sebou mělo dvě roušky, které bude mít uložené v igelitovém sáčku ve skříňce v šatně.

  STRAVOVÁNÍ

  Stravování bude probíhat v běžné podobě. Na obědy budou chodit děti po skupinách tak, aby se nepotkávaly s jinými skupinami dětí. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat a nebudou si samy brát ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

  RIZIKOVÉ SKUPINY

  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  • 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

  Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy proto předkládá zákonný zástupce žáka níže uvedená prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  • • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Doporučejeme si dokument vytisknout a podepsat ho před příchodem do školky.

  Dokument naleznete zde: příloha_čestné_prohlášení.

  Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice

  ———————————————————————————————————————————

  Dobrý den, Sovičky,

  ozýváme se vám po čtrnácti dnech. Mile nás překvapila vaše odezva na náš první dopis. Ze všech uveřejněných videí, vzkazů a fotek jsme měly upřímnou radost. 🙂

  Myslely jsme na vás, jak jste prožily letošní „jiné“ Velikonoce bez koledování. Malovaly jste vajíčka? Pekly jste beránka? Navštívil vás velikonoční zajíček? Napište nám o tom, budeme moc rády.

  Velmi nás potěšilo, že doma nezahálíte. 🙂 My také nezahálíme. Uklidily jsme vymalovanou kancelář a rozestavily nově pořízený nábytek. Pan truhlář nám vyrobil stůl a židle do jídelny pro Puštíky a přidělal do šatny skříňku, protože se stále rozrůstáme. 🙂 V nejbližší době ještě chystáme úklid zahradního domku a školní zahrady.

  Už se na vás všechny moc těšíme, školka je bez vás stráášně smutná a prázdná.

  Aby vám to čekání nepřišlo tak dlouhé, připravili jsme pro vás opět několik dobrovolných úkolů.

  První úkol – pro Kulíšky i Puštíky

  Přečtěte si s maminkou nebo tatínkem pohádku „Čím jsou užitečná zvířátka?“ (Čím jsou užitečná zvířátka) a odpovězte si na následující otázky:

  • • Jaká zvířátka jsou na obrázku?
  • • Co nám dává slepička?
  • • Kdo léčí nemocné stromy?
  • • Dokážeš vyjmenovat mláďátka domácích zvířat z pohádky?

  Druhý úkol – pro Kulíšky

  Nechte čmeláčky rozletět se po stránce. Můžete obrázek (Vítejte v mém puntíkatém světě) využít pouze jako předlohu a nakreslit si čmeláčky na větší formát. Při krouživých pohybech ruky se krásně uvolňuje zápěstí. 🙂

  Třetí úkol – pro Kulíšky i Puštíky

  S využitím vatové štětičky nebo prstíku namočeném v bílé barvě vytvoříme květy jarního stromu (Dokonči obrázek) a Puštíci mohou splnit úkoly pod obrázkem.

  Čtvrtý úkol – pro Puštíky a šikovné Kulíšky

  Ostatní přílohy (Spočítej mince a spoj je…, Vybarvi, obtáhni, Seřaď podle velikosti, Spočítej slabiky, Porovnej) jsou zaměřené na grafomotoriku, rozvoj předmatematických dovedností a sluchového vnímání. A jsou určeny přednostně pro předškoláky.

  Ještě nejsme školáci, a proto jsou úkoly opravdu pouze dobrovolné. Samozřejmě ale budeme rády, když se s dětmi do úkolů pustíte, obzvlášť předškoláčkům je třeba pomoc s přípravou do školy.

  Mějte se moc krásně a užívejte sluníčka. Brzy se vám zase ozveme.

  20.4.2020

  Eli, Pája, Oli, Péťa a Hanča

  ——————————————————————————————————————————————-

  Dobrý den, Sovičky,

  moc se nám po vás stýská, a proto jsme se rozhodly, že vám napíšeme o tom, co se děje ve školce, popř. co nového u Eli, Páji, Oli, Péti a Hanči. Ve školce nezahálíme. 🙂 Protože nám začalo jaro, i když to občas ráno nevypadá, vyzdobily jsme jarně i naše okna. Výzdobu jsme vám zatím alespoň vyfotily, tak ji můžete omrknout…

  Nově zdobíme také vaše třídy a předěláváme naši kancelář, protože jak víte, máme novou paní učitelku. A do té původní kanceláře bychom se už nevešly.

  Olča a Péťa šijí pilně roušky, Pája vám maluje nové obrázky a já (Eliška) pro vás vymýšlím všelijaké novinky…Jooo a budu mít štěňátko! Tak snad vám ho brzy budu moct ukázat ve školce. Všechny společně vám vymýšlíme program na další školní rok, když se tento tak nečekaně zkrátil.

  Abyste nezaháleli také vy, připravily jsme pro vás úkoly.

  • 1. úkol
  • Namalujte nám nějaký krásný obrázek.
  • 2. úkol
  • Pošlete nám video – pozdrav do školky, vaše hry na zahradě, jak běháte, cvičíte, jak si hrajete…
  • 3. úkol
  • Pošlete nám video – nově naučenou velikonoční koledu

  Milí rodiče,

  pevně věříme, že jste všichni fyzicky a psychicky v pořádku a užíváte si společné chvíle se svými dětmi. Už je to ale dlouhé………………………… a nápady, jak děti zabavit a tím mít alespoň chvíli pro sebe, dochází. Proto jsme se rozhodly, že Vám budeme připravovat nějaké dobrovolné úkoly a pracovní listy. A je jen na Vás a na Vašich možnostech, zda se zapojíte. Samozřejmě budeme rády. Také myslíme i na Váš odpočinek. Proto nás napadlo, že bychom dětem natáčely na video námi čtené pohádky – Pohádky z naší školky. Děti se na to ve školce vždy těší, tak snad je to zaujme i u Vás doma.

  Obrázky, fotečky, videa nám posílejte buď na facebook: Sovičky – Základní škola a mateřská škola Petrovice, nebo na e-mail: eliska.candova@seznam.cz.

  Pro Puštíky a aktivní Kulíšky posíláme ještě úkoly navíc….. pracovní listy, či jarní básničku s pohybem (tu nám klidně můžete natočit také):

  …tak šup šup do toho. 🙂

  Na facebooku teď letí tento dotazník: Dotazník pro maminky. Přišel nám docela vtipný, tak můžete doma společně zkusit. Třeba se pobavíte, což je v této době velmi důležité. Dotazník jsme upravily i pro tatínky (Dotazník pro tatínky), aby jim to nebylo líto.

  Zatím se mějte krásně, užívejte jarního počasí a brzy se zase ozveme.

  6.4.2020

  Eli, Pája, Oli, Péťa a Hanča

  ——————————————————————————————————————————————-

  Pozdrav ze školky

  • Zdravím všechny kluky, holky,
  • co chodí do naší školky,
  • brzy přijdou dobré zprávy,
  • že jsou všichni lidé zdrávi,
  • vydržme to ještě chvíli,
  • nudu zažeň svoji píli,
  • malujte a zpívejte,
  • s rodinou se zasmějte.
  • I když nám už školka chybí,
  • teď nesmíme dělat chyby,
  • až zas bude všude čisto,
  • ve školce máš svoje místo,
  • vydrž, už jsi přece velký,
  • zdraví tě tvé učitelky.
  ——————————————————————————————————————————————-

  Plánované akce

  • 24. 2. – 28. 2. Hravé lyžování (Monínec)
  • 3. 3. – Haló, pane Karnevale
  • 6. 3. – Zdravé zoubky
  • 18. 3. – Z pohádky do pohádky
  • duben – Plavecká škola Žabka
  • 1. 4. – Když Sovičky pečou……..aneb pojďme udělat radost jiným
  • 8. 4. – Když Sovičky přednáší, tančí a zpívají…….aneb pojďme udělat radost jiným
  • V týdnu od 14. 4. – 17. 4. – Zdravá 5
  • 30. 4. – Kouzlo čarodějnice Elvíry
  • 5. 5. – Zápis do školky
  • 12. 5. – Paní Lenka Hamajdová – Mamince k svátku
  • 13. 5. – „Na kafíčko“ (akce pro maminky)
  • 19. 5. – Ochrana fauny ČR Hrachov
  • 29. 5. – Sférické kino
  • 29. 5. – Zahradní slavnost
  • 1. 6. – Hurá, dnes je náš den
  • Rozloučení s předškoláky – termín upřesníme
  • 8. – 12. 6. – Sláva hurá výletu, výletu, výletu……..