Logická olympiáda

V letošním školním roce se opět někteří žáci naší školy zapojili do soutěž nazvané Logická olympiáda.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Do řešení úloh se pustili žáci 3. – 5. třídy (kategorie A) a žáci 6. – 9. třídy (kategorie B) v celkovém počtu 18 soutěžících. Nejúspěšnějším řešitelem ZŠ Petrovice se v tomto roce stala Martina Vošahlíková (9.tř.), která měla republikový kvantil 93%. A to znamená, že byla lepší než 93% řešitelů z celé ČR. Výborně se také dařilo Andree Marešovské (8.tř., kvantil 69%) a Daliboru Jechovi (6.tř., kvantil 65%).

Mgr. Hana Vošahlíková