Děti týmová práce

Vítejte na webových stránkách ZŠ Petrovice.

Naleznete zde informace o tom, co se děje nejen ve škole, ale také ve školní družině a školním klubu. Můžete si prohlédnout fotografie z našich akcí a zjistit aktuální menu, které nabízí školní jídelna. A ještě mnohem víc…

Aktuálně

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo celkem deset budoucích prvňáčků z obou petrovských školek. Paní učitelky je provedly po několika stanovištích, kde děti plnily nejrůznější úkoly – poznávaly geometrické tvary, určovaly pořadí prvků, předváděly orientaci v prostoru, řadily objekty podle velikosti, zjišťovaly, který …

Pythagoriáda

V pátek 5.4. proběhlo školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku ZŠ Petrovice. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 10 bodů. Z dvacetí soutěžících to byli Petra Pospíšilová (11 bodů) a Dalibor Jech (12 bodů) z 5. třídy a Martina Vošahlíková z 8. třídy (12 bodů). Blahopřejeme a přejeme, …

Mapa školy – výsledky

V únoru proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy, kterého se zúčastnili zaměstnanci školy, rodiče i žáci. Na níže uvedeném odkazu zvěřejňujeme slíbené výsledky. Díky Vám všem, kdo jste dotazník vyplnili a odevzdali, můžeme dále pracovat na tom, aby se v naší škole děti cítily spokojeně a bezpečně. A nejen děti…. Mapa_školy_výsledky

Akce školy – duben, květen

 • 26.4. – Přerušení dodávky elektrické energie (výuka podle rozvrhu, školní jídelna mimo provoz)
 • 30.4. – Crazy Day + Den Země (odpadá odpolední vyučování)
 • 1., 8.5. – Státní svátek
 • 10.5. – Dopravní hřiště Příbram (4.+ 5. třída)
 • 15.5. – Sbírka Ligy proti rakovině
 • 16.5. od 14.30 do 16.00 – Zápis do MŠ při Základní škole Petrovice
 • 16.5. – Školní výlet (1.-4. třída)
 • 17.5. – Střelecká soutěž (Sedlčany, žáci II. stupně)
 • 21.5. – Pálí to! (preventivní program, celá škola)
 • 27., 28.5. – Okresní kola Pythagoriády
 • 30.5. – Den Dětí
Škola ZŠ Petrovice

Nejnovější fotogalerie