NJ9

Guten Tag,

dnešní úkol bude čtení úvodního článku v učebnici na str.52-53.

Posílám také poslech tohoto článku (do emailu).

Článek si nejprve poslechněte, snažte se porozumět. Pak zkuste podle poslechu i přečíst a přeložit si.

Do sešitu NJ si zapište stručný děj, abyste pak při meetingu, až o článku budeme mluvit, věděli, o čem to bylo.

Vildtová