Pálí to!

V úterý 21.5.2019 naši školu navštívila paní Nikitinská, která založila společnost Avalone z.s. a věnuje se prevenci proti úrazům popálením.

Přednáška Pálí to! byla rozdělena do několika částí. Žáci vyslechli základní informace o úrazech a velmi poutavé příběhy dětí, které s popáleninami skončily v nemocnici a prodělávají náročnou a bolestivou léčbu. Paní Nikitinská přesně ví, o čem mluví, protože její syn Filip bohužel mezi tyto děti patří.

V závěru dostali žáci letáčky s informacemi, jak úrazům popálením zabránit. Protože, jak bylo v přednášce několikrát zmíněno, 95% těchto úrazů lze prevencí předejít.

Žáci si odnesli spoustu důležitých informací, nový pohled na možné nebezpečí kolem sebe a projevili soucit a podporu Filipovi a jeho stejně zraněným kamarádům.

Mladší žáci ještě ten den při výtvarné výchově vytvořily obrázky s povzbuzujícími vzkazy pro tyto děti a paní Nikitinské je předali. Starší žáci se vyfotili s plakátem Pálí to! a fotku vyvěsí na internetu, aby rozšířili tento program do podvědomí dalších lidí.

Mgr. Žaneta Vildtová