Preventivní programy

V prosinci probíhala ve třídách 6.-9.ročníku již druhá setkání s lektorkami z organizace Magdaléna o.p.s., která se zabývá prevencí na školách. Žáci se formou her a technik zážitkové pedagogiky věnovali různým tématům. V nižších ročnících se práce soustředila především na vztahy ve třídě a rizikovému chování v rámci kolektivu. Starší děti se bavili o kyberšikaně, partnerství a různých formách závislostí. V devátém ročníku probíhala intenzivnější práce s kolektivem, žáci si mohli vyzkoušet plánovaní školního plesu nanečisto a dostávali řadu úkolů pro posílení pozitivních vztahů ve třídě. Do programů se zapojili i třídní učitelé, kteří poté získali od lektorek zpětnou vazbu, jak dál se třídou pracovat.

Na programy naše škola získala dotaci z Fondu prevence Středočeského kraje. Ve spolupráci s Magdalénou o.p.s. budeme dále pokračovat, naším cílem je vytvoření komplexního plánu preventivních aktivit pro celou školu.

Mgr. Žantea Vildtová, metodička prevence